منابع پایان نامه با موضوع بزرگراه رسالت، طرح جامع تهران، استان تهران

دانلود پایان نامه

بر رقابت پذیری
* اثر تجربه محیط فیزیکی بر جذابیت
* اثر ارتباطات بر رقابت پذیری
* اثر ارتباطات بر جذابیت
* اثر عملکرد گردشگری بر رقابت پذیری
* اثر عملکرد گردشگری بر جذابیت
* اثر رضایت گردشگران بر رقابت پذیری
* اثر رضایت گردشگران بر جذابیت

7-3- جمع بندی
هدف از این فصل تبیین مدل و روش شناسی تحقیق می باشد تا بر مبنای آن بتوان بر اساس یک چارچوب نظری متناسب با شرایط و ویژگی های محیط مورد مطالعه به بررسی و تحلیل پرداخت. روش تحقیق برای مطالعه مبانی نظری روش اسنادی بوده و برای مطالعه نمونه موردی از روش پیمایش و پر کردن پرسشنامه استفاده شده است. در این فصل بعد از بررسی ادبیات جهانی و اصول مطرح شده در مدل مورد استفاده، با توجه به نمونه مورد مطالعه، به تدوین پرسشنامه پرداخته شده است.

فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه

مقدمه
تدقیق مساله در قالب معرفی نمونه موردی آخرین گام در راستای شناخت موضوع است. برای رسیدن به مقصود طرح، قدم اساسی در دستیابی به درک صحیح و کامل و شناخت ساختار حوزه است. با توجه به صورت مساله مطروحه در فصل دو، در این فصل به شناخت محور مورد ارزیابی می پردازیم و سعی داریم آن را از زوایای مختلف مورد موشکافی قرار داده تا بتوانیم به هدف یعنی ارزیابی عملکردی محور مورد نظر در افزایش رقابت پذیری شهر تهران بپردازیم. لذا ابتدا به قدر کفایت و در قالب بررسی اجمالی و مختصر به جمع بندی تاریخ شهر تهران پرداخته شده است، سپس در مطالعه ای نسبتاً کامل سعی در شناخت ساختار اصلی شهر تهران و اجزا ان بر مبنای تئوری های مطروحه در فصل دو داشته ایم تا اولاً جایگاه و نقش محدوده مورد مطالعه را در ساختار اصلی شهر دریابیم.
دوماً با توجه به این شناخت به ارزیابی عملکردی محدوده مورد مطالعه برای تعیین میزان رقابت پذیر بودن آن بپردازیم.

1-4- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران
اراضی عباس آباد با 68 هکتار وسعت در بین مسیرهای بزرگراه‌های مدرس، همت و رسالت قرار دارد.
این اراضی که قبلا جزو معدود اراضی دست نخورده و بکر تهران محسوب می‌شد، امروزه تبدیل به مجموعه عظیم تفریحی بی نظیری شده است. طراحی و احداث فضاهایی چون باغ کتاب، باغ هنر، باغ موسیقی، باغ موزه دفاع مقدس، باغ فلسفه و هر باغی که بتوان به عرضه فرهنگ و هنر در آن پرداخت، از جمله طراحی‌های اراضی عباس آباد تهران است.

مطلب مرتبط :   تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک

حد و مرز محله
محله عباس آباد تهران منطقه بسیار وسیعی از شهرداری منطقه 7 و 6 تهران بزرگ را در بر میگیرد که از طرف غرب به خیابان ولیعصر ، از شرق به خیابان شریعتی ، از جنوب به خیابان استاد شهید مرتضی مطهری و از شمال به محدوده بزرگراه رسالت منتهی می شود .

بافت شهری محله
محور خیابان دکتر شریعتی (جاده قدیم شمیران) این منطقه را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است که تفاوتهای بارزی از نظر کالبد شهری و همچنین اجتماعی در بین آنها به چشم می خورد . ساکنین غربی منطقه به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی در طبقه بالاتری نسبت به شرق قرار دارند و کیفیت بناهای مسکونی آنان تفاوتهای قابل توجهی از نظر مساحت ، مصالح بکار رفته و امکانات رفاهی با بخش شرقی این منطقه دارد . بخش غربی منطقه 7 که همجوار منطقه 6 تهران است در واقع دارای خصوصیات شهری و اجتماعی مشابه منطقه مذکور است و همانند آن محل استقرار شرکتهای تجاری ، بورس ، واحدهای بازرگانی و استقرار سفارتخانه ها است . بخش عمده ای از خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) و استاد مطهری در بخش غربی منطقه 7 بوده و خیابانهای مذکور و خیابان سهروردی در این بخش تفاوت بارزی با سایر خیابانهای منطقه دارند . بافت شهری شرق این منطقه به لحاظ قواعد شهرسازی و معماری دارای بافت شطرنجی و ناهمگونی است که از واحدهای تفکیکی بسیار کوچکی تشکیل شده و نشانه ای از وضعیت نابسامان دوران تشکیل خود یعنی دهه 20 می باشد.
بیمارستانهای 504 ارتش ، امام حسین و جرجانی ، سازمان جغرافیایی ارتش ، ستاد مشترک نیروهای مسلح ، فرماندهی نیروی زمینی و دریایی ، پادگانهای قصر ، عشرت آباد ، عباس آباد و حشمتیه و زندان قصر ، وزارت پست و تلگراف و تلفن ، سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از کاربری های دولتی این منطقه میباشند .

2-4- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی ـ کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران
زمین‌های عباس‌آباد، کمتر از یک درصد از کل مساحت شهر تهران را تشکیل می‌دهند؛ با وجود آن، در تمام بررسی‌های کلان، چه در نخستین طرح جامع و چه آخرین آن‌ها، نقطه مرکزی شهر و نقش محوری را به خود اختصاص داده است. درنخستین طرح، این زمین‌ها را به عنوان مرکز سیاسی و اداری کشور برگزیدند و در طرح دوم با کمی تعدیل، برخی از این عملکردها را پذیرفته و بقیه را به فضاهای عمومی اختصاص دادند.
طرح جامع اراضی عباس‌آباد برخلاف آن طرح‌ها و شاید در تداوم روند تغییرات آن‌ها، با تأکید بر نقش محوری این زمین‌ها، کاربری فضای سبز، با عملکرد فرهنگی و اجتماعی را برگزید. این انتخاب دوگانه، به دلیل جای‌گیری این زمین‌ها در محور تاریخی ـ فرهنگیِ ری ـ تهران ـ شمیران از یک‌سو و محور طبیعی لویزان ـ چیتگر از سوی دیگر صورت گرفته است. از این رو، آن طرح چشم‌اندازی بدین شرح برای پهنه عباس‌آباد
در نظر گرفته است:
” اراضی عباسآباد جزء و عنصری برجسته از پهنه مرکزی شهر تهران است که در چارچوب پایداری (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) شهر و مجموعه شهری تهران و در تکمیل مرکز تاریخی تهران، نقش مرکزیت اجتماعی ـ فرهنگی را ایفا مینماید”.
ابلاغیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید کرده است که، طرح جامع اراضی عباس‌آباد همراه با راهبردها، طرح و ضوابط و مقررات مصوب آن به عنوان جزئی از طرح جامع جدید تهران تلقی و در سند یکپارچه طرح جامع تهران لحاظ خواهد شد.
از این رو، طرح جامع شهر تهران، اراضی عباس‌آباد را به عنوان عنصر بسیار با اهمیت در سیستم شهری تلقی کرده و طرح مصوب آن را در ساختار درونی این شهر دخالت داده است. این طرح، به دلیل اساسی دانستن مشکلات زیست محیطی، سست شدن رابطه میان طبیعت، شهروند وشهر، نبود سازمان فضایی کارا برای دستیابی این شهر به زندگی سالم، پویا و با کیفیت برای شهروندان و نبود شرایط لازم برای پیشبرد فرایندهای جهانی شدن، ساختاری را پیشنهاد کرده است که مبنای آن استفاده از رود ـ درههای پنج گانه شمالی ـ جنوبی شهر تهران، استفاده از دامنههای البرز به عنوان حد شمالی سکونت و فعالیت و محور پیوسته تفرجگاهی، استفاده از تپههای چهارگانه لویزان، عباس آباد، پردیسان و چیتگر به عنوان فضاهای عمومی شهری در محور شرقی ـ غربی و استفاده از دشتهای جنوب تهران به عنوان حد جنوبی سکونت و فعالیت و حفاظت از هاله سبز جنوبی، به منظور تمایز کالبدی شهر تهران از شهرهای پیرامونی، بود.
مرکزی ترین محور سبز شمالی ـ جنوبی، محور دربند ـ ری است که سه پهنه تاریخی شمیران، تهران و ری را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این محور از اراضی عبا

دیدگاهتان را بنویسید