تعهّدی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

مادّهٔ

عبارت صدرمادّه نیز مؤیّد این ظهور است . بنابراین بایستی در انعقاد و اعتبار شرط، همانند دیگر قراردادها شرایط اساسی صحّت معاملات را جاری دانست . اینجا فقط تکه های از پایان نامه به... متن کامل

مادهٔ

ن است. قرارداد مربوط به تعهّد انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهّد مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند. پس، تعهّد به انتقال ملک ثبت شده مستلزم... متن کامل

قراردادهای خصوصی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع 131

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

الخصوص مواد ۶ و ٧ این قانون در واقع قانونگذار بالصراحه به این ابهام که آیا جعل در حافظه رایانه امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر پاسخ داد و آن را وارد نظام کیفری نمود. در اینجا بدواً کلیه... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

ارائه به عموم دارند از طریق ایجاد وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها به انتشار افکار و اندیشه‌ها و مطالب علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خود بپردازند. اینجا فقط تکه های از... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع پیشگیری از جرم

کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها» با ملاحظه این ماده قانونی نیز متوجه می‌گردیم که تعریفی از جعل رایانه‌ای در قوانین ما وجود ندارد و آنچه که آمده است صرفاً ‌ذکر مصادیق بوده... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع توسعه اقتصادی

ر در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل» و نهایتاً برخی از اساتید حقوق جزا، جعل و تزویر را «قلب متقلبانه حقیقت در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر به یکی از طرق مذکور در... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

پور قهرمانی و حسنعلی‌بای که در کتاب فوق به تعاریف، ویژگیها و طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای پرداخته شده است و هر یک از جرایم به تفصیل و کلیه عناصر جرم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است... متن کامل