وکیل، دادگاه، دادرسی، افشاء

برقرار نمی گردد . در موارد کیفری وقتی که موکل1.الجمع مهما امکن اولی من الطرح نزد وکیل اقرار به عملی نماید که از نظر قوانین جرم شناخته شده است، آیا در اینجا هم وکیل باید از افشاء اسرار... متن کامل

وکیل، وکالت، تعدی، امانی

نداشته اند ( اصل عدم ). حال هر دو در یک ظرف زمانی یکسان نوشته و امضاء شده اند. نمی توانیم اعلام کنیم که کدام یک مقدم و کدام یک موخر ( اصل تأخر ) است تا مقدم را برتر و معتبر بدانیم و لذا... متن کامل

وکیل، وکالت، اجرت، وکلاء

وکیل مختار است که برای خود وکیل انتخاب کند یا برای موکل. ( نجفی، 1404 ص422و 421 ) اما به نظر می رسد در صورتی که موکل مشخص نکرده باشد که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیل اول، در این... متن کامل

وکیل، وکالت، تسلیم، دوم،

یا از انبار به اتومبیل یا ترن و همچنین گرفتن اجیر برای روبیدن برف بام انبار، برای اداره ی مزرعه لازم است و طبق ماده ی 671 ق.م وکیل اجازه ی آن را دارد و باید اجرت اجیر را بپردازد و از موکل... متن کامل

وکالت، وکیل، تعهد، عقد

وجود آمده و هدف اصلی طرفین قرارداد است. و تعهدات فرعی وکیل به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود نمی آید بلکه اثر غیر مستقیم عقد وکالت است. به عنوان مثال موکل به وکیل وکالت در خرید... متن کامل

تعهدات، وکیل، تعهد، قراردادی

ا در وظایف قانونی می آوریم اما موارد دیگری نیز از مفهوم ( مدلول التزامی ) کلام قانون گذار و یا از روح قانون قابل استنباط می باشد و در مورد تعهدات قراردادی هم بسیاری از تعهدات اخلاقی را... متن کامل

تعهدات، عقد، تعهد، اخلاقی

عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری ، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد. شخصی که انجام یا ترک عمل را به عهده می گیرد ، ( متعهد ) و شخصی که تعهد به سود او به عهده... متن کامل