قتل، نیّت، کشنده، عمد

منابع فقهی قصد تبعی قتل عمدی را «وجود قصد انجام عمل نوعاً کشنده» و نه صرف استفاده از آلت قتاله می داند، اینکه رویه قضایی ما همچون قوانین قبل از انقلاب صرف استفاده عمدی از چاقو در زدن... متن کامل

قتل، آلت، کشنده، قتاله

ل عمدی صحبت کرد که بتوان اقناع وجدانی حاصل نمود که قصد فعل انجام شده جانی بر مجنی علیه مساوی قصد قتل از لحاظ او بوده است. مثلاً هیچ کس نمی تواند ادعا کند که نمی دانسته است انداختن فردی... متن کامل

قتل، ، عادتاً، کشنده»

به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حسن را به قصاص نفس محکوم نموده است. با اعتراض وکیل محکوم علیه پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال که به لحاظ سابقه، مجدداً به شعبه 26... متن کامل

نکته ی دوم در خصوص این بند آن است که هرچند در این بند هم رکن روانی اهمیت ویژه ای دارد و لذا قصد انجام عمل نوعاً کشنده باید محرز شود، اما چون قصد صریح یا ابتدایی قتل وجود ندارد آیا باید... متن کامل

تعهد، تعهدات، قراردادی، وکیل

ی جبران خسارت بحث می کنیم که امکان دارد نحوه جبران خسارت طبق قرارداد بین طرفین باشد یا نحوه ی جبران خسارت طبق قانون باشد بعضی از مواردی که باعث معافیت از پرداخت خسارت می شود عبارتند... متن کامل

وکیل، وکالت، تعهدات، عقد

وکالت، وکلاء عدلیه موظف هستند که همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. بنابراین این حق تمام مردم است که از وکلاء در دادگاه بهره مند شوند و از علم وکیل در جهت... متن کامل

وکیل، دادگستری، وکلاء، تعهدات

تهدید مجلوب ثالث باعث شود که مجلوب ثالث حقیقت را پنهان دارد زیرا در تمامی این موارد وکیل به جای اینکه به اجرای عدالت کمک کند از اجرای عدالت جلوگیری می کند و باعث می شود از این طریق به... متن کامل

وکیل، قرارداد، دادگستری، ثالث

واقع تعهداتی است که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد گر چه در متن قرارداد به طور صریح نیاورده اند ولی به طور ضمنی در موردآن دسته از تعهدات قانونی هم به توافق رسیده اند و عدم ذکر آن... متن کامل

تعهدات، وکیل، قراردادی، تعهد

معین می شود تعهد وکیل در مورد تقدیم دادخواست به دادگاه تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد لیکن تعهد وکیل نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او ناظر به مواظبت و کوشش در راه رسیدن به... متن کامل

وکیل، وکالت، تعهد، تعهدات

وکیل نباید به دلیل به دست آوردن حق الوکاله، اشخاص را تشویق به طرح دعوی کند بلکه باید آن ها را به سوی سازش سوق دهد و بین طرفین صلح و سازش بر قرار کند در ماده ی 31 قانون اصلاح پاره ای از... متن کامل