بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۱۳- قسمت 2

د-وفاداری به سازمان:     تصمیم به استفاده مجدد: یعنی این که دانشجویان به چه میزان تمایل به ادامه تحصیل و بهرمندی از خدمات آموزشی

Read More

تحلیل گفتمان سبک زندگی دینی (اسلامی) دراندیشه‌ی مقام معظم رهبری- قسمت ۱۲

۴-۳) پیش فرض‌های تحلیل گفتمانپیش فرض‌ها و انگارش‌های Assumption تحلیل گفتمان که از برآیند قواعد تحلیل متن، هرمنوتیک، نشانه شناسی، مکتب انتقادی، مکتب واسازی، روانکاوی

Read More

علل-و-عوامل-سرقت-در-استان-قم-و-راهکارهای-پیشگیرانه-آن- قسمت ۱۸

مجموع   ۳۱۷۵۲۲۹۱۹    ۵/۲۱۶/۱۴۳۳/۴۳۱۶/۲۴۸۳/۱۵    ۵/۲۱۶/۱۴۳۳/۴۳۱۶/۲۴۸۳/۱۵    ۵/۲۶۶/۱۶۹۹/۵۹۱۵/۸۴۹۸/۹۹۱۰۰٫۰    نمودار ۳-۱۸ : میانگین توزیع فراوانی نقش پلیس در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه

Read More