قیمت انواع خودرو ۲۷ بهمن

قیمت انواع خودرو ۲۷ بهمن

قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی در بازار و نمایندگیای فروش به توضیح زیره.

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومن )

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۹٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت باردو

ایران خودرو

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز

۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX سورن

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

    با موتور ای اف ۷ELX سورن

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

 بدون مالتی پلکسEF7 سمند

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

توقف فروش

سمند سریر

۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX 405

۲۵.۷۸۰.۰۰۰

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5

۳۱.۷۰۰.۰۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پارس

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰

پارس ای ال ایکس

۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پارس ای ال ایکس لیمیتد / فول

۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / خودکار

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۲

توقف فروش

۲۰۶ . تیپ ۳

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۵

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۶

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

صندوق دار . ۲۰۶ /V20

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۶ . صندوق دار /V8

توقف فروش

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . صندوق دار /V1

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

۴۳.۵۰۰.۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار  . گازسوز /V2

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار  . خودکار /V9

توقف فروش

V4 . 206 / پایه گاز سوز

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ خودکار

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷  دنده ای

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

( TU5 ) 1.6 رانا

( EF7 ) 1.7 رانا

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فوتون وانت دیزلی

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 تندر ۹۰ E1

   تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

  تندر ۹۰ E2

  تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز

توقف فروش

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

سایپا

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار

۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰

۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید گازسوز

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴۱ LE.پراید

۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۴۱ SL.پراید

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰

۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو خودکار

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

توقف فروش

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۲۰۱۱ جدید C5

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

  HIGH نیسان قشقایی

     MID نیسان قشقایی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما خودکار . بهترین رنگ

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما خودکار / سیستم مولتی

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته خودکار

کرمان خودرو

۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای ورنا خودکار

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای ورنا معمولی

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

۱۷.۲۰۰.۰۰۰

لوبو

۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید

توقف فروش

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

 خودکار /B50

 FAW ون دوگانه سوز

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۵ تن

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

FVR کامیون ۱۸ تن

 BMC کشنده جفت محور

  BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

مدیران خودرو

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر خودکار

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 MVM 530

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

MVM 315

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

چری ویانا

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

راین

قیمت خودرو

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ خودکار

۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ خودکار

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

 

باشگاه خبرنگاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *