نیت، کشنده، قتل، است.

اثبات شده می داند یعنی فرض سوء نیّت خاص به صرف انجام «فعل نوعاً کشنده» محقق شده است و در واقع«در این حالت قانونگذار اماره یا فرض قانونی وجود اراده (قصد) در حصول نتیجه مجرمانه (سوء... متن کامل

قتل، نیّت، کشنده، عمد

منابع فقهی قصد تبعی قتل عمدی را «وجود قصد انجام عمل نوعاً کشنده» و نه صرف استفاده از آلت قتاله می داند، اینکه رویه قضایی ما همچون قوانین قبل از انقلاب صرف استفاده عمدی از چاقو در زدن... متن کامل

قتل، آلت، کشنده، قتاله

ل عمدی صحبت کرد که بتوان اقناع وجدانی حاصل نمود که قصد فعل انجام شده جانی بر مجنی علیه مساوی قصد قتل از لحاظ او بوده است. مثلاً هیچ کس نمی تواند ادعا کند که نمی دانسته است انداختن فردی... متن کامل

قتل، ، عادتاً، کشنده»

به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حسن را به قصاص نفس محکوم نموده است. با اعتراض وکیل محکوم علیه پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال که به لحاظ سابقه، مجدداً به شعبه 26... متن کامل

نکته ی دوم در خصوص این بند آن است که هرچند در این بند هم رکن روانی اهمیت ویژه ای دارد و لذا قصد انجام عمل نوعاً کشنده باید محرز شود، اما چون قصد صریح یا ابتدایی قتل وجود ندارد آیا باید... متن کامل

تعهد، تعهدات، قراردادی، وکیل

ی جبران خسارت بحث می کنیم که امکان دارد نحوه جبران خسارت طبق قرارداد بین طرفین باشد یا نحوه ی جبران خسارت طبق قانون باشد بعضی از مواردی که باعث معافیت از پرداخت خسارت می شود عبارتند... متن کامل

وکیل، وکالت، تعهدات، عقد

وکالت، وکلاء عدلیه موظف هستند که همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. بنابراین این حق تمام مردم است که از وکلاء در دادگاه بهره مند شوند و از علم وکیل در جهت... متن کامل