تحقیق با موضوع نهادهای اجتماعی و رفتار بزهکارانه

می نماید، آنها را به قناعت و وسیله دانستن اقتصاد در امور زندگی، تشویق می کند.گفتار دوم: تدابیر فرهنگیفرهنگ هر جامعه بنیان نظام اجتماعی و روانی آن جامعه به شمار می رود از این رو فرهنگ... متن کامل

تحقیق با موضوع آموزه های اسلامی و مجازات های مالی

گفتار سوم: تدابیر ارتباطات و تعاملات (همسالان) کودکان به تدریج با افزایش سن و رشد قوای جسمی، فکری، عاطفی از نظر اجتماعی رشد می کنند و از محیط خانواده و وابستگی به والدین فاصله می... متن کامل

تحقیق با موضوع کودکان و نوجوانان و جامعه بین المللی

آیه 222 سوره بقره ناظر به نمایاندن زینت ها و آیه 223 همان سوره در تجویز آمیزش در هر زمانی که بخواهد موید این معناست. البته آمیزش در «هر زمانی» استثنائی دارد که نوعی پیشگیری وضعی است و در... متن کامل

تحقیق با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و پدر و مادر شدن

ه- نقش زکات و خمس پرداخت زکات در آیه 110 سوره بقره ذکر شده است. اهمیت آن به قدری است که در آیه 7 سوره فصلت ،ترک کنندگان را کافر و در آیه 56 سوره نور، پرداخت کنندگان را مشمول رحمت خدا دانسته... متن کامل

تحقیق با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و آموزه های اسلامی

بند دوم- عوامل عبادیاعمال و مناسک عبادی یا فروع دین، تکالیف فردی و رفتاری اند که از جانب خدا بر پیامبر تشریع شده و بر کلیه مسلمانان واجب شده است. این اعمال عبادی وسیله ای جهت تقرب به... متن کامل

تحقیق با موضوع پیشگیری از جرم و باورها و عقاید

در نتیجه می توان گفت اگر نتوان چنین نیرویی را در افراد بیدار کرد و آنها را تشویق نمود که از جرم و گناه دوری کنند، از آنجایی که خداوند نیروی قوی بالقوه ای را در انسان به ودیعه نهاده که... متن کامل

تحقیق با موضوع پیشگیری اجتماعی و وضعی و پیشگیری جامعه مدار

می نماییم. در بخش اول ، طی دو فصل تدابیر پیشگیرانه اسلام ناظر بر اشخاص و ناظر بر موقعیت ها را مورد بررسی قرار می دهیم. بخش دوم را نیز طی دو فصل با عنوانهای « حریم خصوصی، مهم ترین چالش... متن کامل

تحقیق با موضوع نظریات و دیدگاهها و حفظ کرامت انسانی

پیش فرض پژوهش، برتری روشهای پیشگیرانه در مقایسه با شیوه های سرکوب گر در مقابله با جرم و جنایت می باشد. این پیش فرض مقتضی آنست که به شیوه پیشگیری وضعی بعنوان یکی از دو قسم سیاستهای غیر... متن کامل

تحقیق با موضوع پیشگیری اجتماعی و وضعیت اقتصادی

فصل دوم : شیوه های برون رفت از تزاحمات با نگاهی بر حق الله و حق الناس 78 مبحث اول: محدودیت های پیشگیری وضعی از جرایم حق اللهی و حق الناسی 79گفتار اول: مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق... متن کامل

سیستان و بلوچستان و شرکت پالایش نفت

با توجه به شبکه موجود، بهینه‌سازی در مورد این شبکه تغییری در زمان بازگشت سرمایه و سودآوری بیشتر واحد نداشته زیرا شبکه مبدل‌های حرارتی به خودی خود یک شبکه بهینه می‌باشد و... متن کامل