دانلود پایان نامه
فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92) 1
36 یک مسئله، مسئله‌ی اهمّیّت و اعتبار خانه و خانواده است. اهمیت و اعتبار خانه و خانواده یک مسأله  در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92) 1
37 برای خانه باید شأن قائل شد. شأنیت خانه  در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92) 1
38 روح محیط خانه عبارت است از خانواده؛ باید به این اهمّیّت داد، باید در این تأمّل و تدبّر کرد.  با اهمیت بودن خانواده  در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92)  1
39 انسان بدون خانه – که مسکن و مأوایی ندارد – نداشتن خانه یعنی نداشتن هیچ مأوایی  در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92) 1
40  انسان بدون خانه قابل تصوّر نیست.  قابل تصور نبودن انسان بدون خانه  در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92)  1
 41  آن آرامشی را که شوهر پهلوی زن، پهلوی خانواده، در محیط امن و امان و با صفای زندگی پیدا .میکند در هیچ‌جا پیدا نمیکند  آرامش تنها در کنار خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)  1
 42 وقتی نظام خانواده وجود داشته باشد، این میلیاردها انسان، هر کدامشان دو موکّل و دو پرستار ویژه دارندکه هیچ‌چیز جای این پرستار را نمیگیرند.  جایگاه پدر و مادر بدون هیچ جایگزینی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/10/81) 1
 43  هیچ چیز جای خانواده را نمیگیرد. خانواده بدون هیچ جایگزینی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/10/81)  1
44 اساس خلقت بشر، چه زن و چه مرد، این‌طوری است که باید یک زن و مرد مجتمعاً یک واحدی را تشکیل بدهند آماده برای جوابگویی به نیازهای بشر پیش برود.    پاسخگو تمام نیازهای بشر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/5/79) 1
 45 . آن آرامشی را که شوهر پهلوی زن، پهلوی خانواده، در محیط امن و امان و با صفای زندگی پیدا میکند در هیچ‌جا پیدا نمیکند.

این مخصوص مردها نیست که کسی خیال کند خدا زن را برای آرامش مرد آفریده، نه! مرد را هم برای آرامش زن آفریده. این محیط خانواده است.

انسان میخواهد آرامش پیدا کند. این آرامش کجاست؟ محیط خانواده است.

محیط درونی خانواده یعنی محیط آرامش روحی زن و مرد که در آن زندگی میکنند.

آنجایی که انسان در آن صفا می‌یابد، راحتی روانی می‌یابد، این محیط خانواده است.

سعادت انسان در این است که از تلاطم و اضطراب روحی در امان و آرامش روحی داشته باشد. این را خانواده به انسان میدهد؛ هم به زن و هم به مرد.

محیط خانواده، کانون آرامش انسان است.

محیط خانه را اسلام به‌عنوان یک کانونی برای آسایش زن و مرد و زوجین قرار داده؛

محیط خانواده، محیط آرامش است. باید محیط آرامش باشد.

محیط خانه، محیط امن و امان و آرامش و آسایش است.

خانواده محفل آرامش در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)

در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (31/3/74)

در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/10/74

در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/5/79)

در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/2/82)

10
46 این عاطفه‌ای که در زن و مرد نسبت به هم وجود دارد، به این آرامش درونی کمک میکند. وجود عاطفه بین  زن و شوهر مایه آرامش در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/81) 1
47 اساس زندگی بشر این است که مجتمعا” یک واحدی را تشکیل بدهند تا زندگی راحت، بی‌دغدغه داشته باشند. زندگی خانوادگی زندگی بی دغدغه در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1
48 خانواده در اسلام؛ یعنی محلّ سکونت دو انسان، محلّ آرامش روانی دو انسان. خانواده در اسلام محل سکونت و آرامش روانی دو انسان در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/10/74) 1
 49 زن و شوهر بر اساس ساخت طبیعی خدایی‌شان، یعنی آن قواره‌ای که خدا برای زن و مرد به‌وجود آورده، وقتی که با هم محرم شدند و یک زوج را تشکیل دادند ، اوّلین اثرش هم سکونت و آرامش است. آرامش و سکونت اولین اثر تشکیل خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1
50 آن آدمی که در محیط جامعه‌ دارد کار میکند، زحمت میکشد، تلاش میکند، مبارزه میکند، بدی‌ها، خوبی‌ها، ناخوشایندی‌ها، ناجوری‌ها، اینها را میبیند، این احتیاج دارد به یک محلّی که انسان وارد آن محل که شد، یکسره برایش آسایش و ملایمت باشد. از آن فشار کار خارج بشود و آن محیط خانه است. خانه محل آسایش از فشارهای مختلف زندگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)  1
51 هم زن و هم مرد که هر کدام به نوبه‌ی خود تلاش دارند، فعّالیت دارند، در محیط بزرگ اجتماع یک لانه‌ای و آسایشگاهی لازم دارند که در آن علاوه بر آسایش جسمانی، از لحاظ معنوی و روحی و عاطفی هم بیاسایند و آن محیط خانواده است خانه محفل آسایش جسمی و روحی در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1
52 نقطه‌ی استراحت، داخل خانواده است. داخل خانواده نقطه استراحت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79 1
 53 در داخل خانواده است که مرد و زن – که زوجین هستند – میتوانند تجدید قوا کنند.

میتوانند همّت خودشان را برای ادامه‌ی راه آماده کنند.

وقتی وارد محیط خانواده شد، این محیط امن‌وامان به او تجدید قوا میبخشد.

خانواده محل تجدید قوا در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)

3
 54  او را آماده‌ی یک روز دیگر و یک شبانه‌روز دیگر میکند.  خانواده محل آمادسازی جهت فعالیتهای روز در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81  1
 55 این بهره‌ای که مرد و زن از این خانواده‌ی آرام میبرند، بهره‌ی کاری آنها را در بیرون خانواده بالا میبرد،  آرامش خانواده موجب افزایش بهره وری کاربیرون از خانه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/11/79) 1
 56  به کار بیرونش اهمّیت و ارزش میدهد، آرامش خانواده ارتقاء دهنده ارزش کار بیرون در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/11/79) 2
کار بیرونش را با ارزش میکند. در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/11/79)
 57  کار بیرونش را با کیفیت میکند.  آرامش خانواده ارتقاء دهنده

کیفیت کار بیرون

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/11/79)  1
 58 بداند که زن و او دو نفر شریکند که زندگی را باید با همدیگر اداره کنند و چرخ زندگی را با هم بچرخانند. اداره اشتراکی زندگی توسط زن و شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 02/07/64 1
59  بلکه باید مثل دو رفیق، دو همسنگر، دو شریک و دو همکار باشند. لزوم شراکت و همکاری زن و شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71) 1
60 زن و شوهر دو نفرند، دو شریکند، دو رفیقند،

هر کدام یک وسعی از لحاظ فکری و روحی دارند.

زن و شوهر دو نفرند، دو شریکند، دو رفیقند، هر کدام یک وسعی از لحاظ فکری و روحی دارند.

تفاوت وسع فکری و روحی زن و شوهر بعنوان دو شریک در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75)

2
61 «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ » معنایش این نیست که زن بایستی در همه‌ی امور تابع شوهر باشد. نه! یا مثل برخی از این اروپا ندیده‌های بدتر از اروپا و مقلِّد اروپا، بگوییم که زن بایستی همه‌کاره باشد و مرد باید تابع باشد. نه این هم غلط است. بالاخره دو تا شریک و دو تا رفیق هستید. نه زن سالاری و نه مرد سالاری بلکه رفاقت و شراکت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/1/77) 1
62 خانواده برای تنظیم زندگی انسان خیلی مهم است. تنظیم کننده زندگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 1
 63  همه‌ی ارزشهای معنوی را میتوان از درون کانون گرم خانواده بیرون کشید و در جامعه گستراند. مرکز تولید ایمان و ارزشها در دیدار اقشار مختلف مردم(25/3/84) 1
64 هر کشوری که در آن بنیان خانواده مستحکم باشد، بسیاری از مشکلات آن کشور، به‌خصوص مشکلات اخلاقی و معنوی آن به برکت  خانواده‌ی سالم و مستحکم بر طرف میشود یا اصلاً به ‌وجود نمی‌آید. بوجود نیامدن مشکلات اخلاقی و برطرف شدن آن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/76) 1
 65 محلّ انس دو انسان با یکدیگر، محلّ تکامل یک نفر به‌وسیله‌ی یک نفر دیگر. خانواده تکمیل کننده شخصیت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/1/78)  1
66 در محیط خانواده است که اوّل بار، همه‌ی هویت و شخصیت یک انسان بر اساس  فرهنگ آن جامعه‌ شکل میگیرد. خانواده اولین نهاد شکل دهنده هویت و شخصیت افراد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/1/78)  1
67  زن و شوهر بر اساس ساخت طبیعی خدایی‌شان، یعنی آن قواره‌ای که خدا برای زن و مرد به‌وجود آورده، وقتی که با هم محرم
مطلب مرتبط :   "، گزاره، هنرمند، کودک