پایان نامه ارشد : کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

85-86سوابق پیاده سازی استراتژی،دلایل عدم موفقیت شرکت در برقراری ارتباط موثر بین فعالیت های اجرایی و استراتژی های تدوین شده و سیر تکامل نظام پیاده سازی استراتژی در شرکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر مبنای نظام BSCو با توجه به شرایط حاکم بر شرکت نظام جدیدی را به این منظور در انتهای سال 86 طراحی نمود.و به این ترتیب واحد های شرکت ایران خودرو به دو دسته عملیاتی و پشتیبانی تقسیم گردید.برنامه زمانبندی برای اجرای نظام نوین جاری سازی استراتژی ها در 4سال تنظیم گردید که علاوه بر چشم گیر بودن نتایج آن در دست یابی به اهداف،در پاره ای از موارد از جمله در صادرات محصولات خود چندان موفق عمل نکرده است .
شرکت ایران خودرو با رسالت وجودی ایجاد سازمانی مبتنی بر فطرت انسانی،با موقعیت رهبری

صنعت در کشور ،باکیفیت کلاس جهانی ، درراستای تحقق سود آوری بلند مدت در فعالیتهای
صنعتی،تجاری ،خدماتی ورهبری بازارکشوردر بخش وسایل حمل و نقل از طریق رقابت و کسب رضایت مشتری تلاش دارد با تدوین وپیاده سازی استراتژی اثر بخش به چشم انداز تدوین شده خود1-انتخاب اول مشتری2-همکار برگزیده خودرو سازان جهانی3-خودرو ساز جهانی دست پیدا کند.
1-8-2معرفی رویکرد نوین پیاده سازی استراتژی در شرکت ایران خودرو:
رویکرد نوین برنامه ریزی تلفیقی در شرکت ایران خودرو بر اساس مفهوم سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقهای و چارچوب تعریف شده در مدل BSCشکل گرفته است.
در سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای که شمای کلی آن را در نمودار ملاحظه می نمایید در حلقه اول بر اساس نقشه استراتژی و استراتژی های تدوین شده ،کارت امتیازی متوازن تهیه و جهت اجرا به واحدهای مربوط ابلاغ میگردددر این حلقه میزان تحقق اجرای استراتژی هابا توجه به خروجی ها و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار میگیردو با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای استراتژی ها و با عنایت به تغییرات محیطی صورت گرفته و استراتژیهای جدید ارائه شده ،مفروضات استراتژیک نیز مورد ارزیابی و کنترل قرار میگیرندکه به این ترتیب حلقه دوم از سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای شکل می گیرد.
2-8-2دسته بندی واحدهای شرکت ایران خودرو به واحدهای کسب وکار وواحدهای ارائه دهنده خدمات مشترک
در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای می بایست نقش میان واحدی و ارتباطات بین واحدها مشخص و شفاف گردد.بدین منظور شرکت ایران خودرو اقدام به دسته بندی واحدهای خود به دو دسته واحدهای کسب وکارBU و واحدهای خدمات مشترکSSU
نمود .
واحد های کسب و کار همان واحدهای عملیاتی مانند معاونت تولید تندر،معاونت سواری سازی
معاونت برش وپرس،معاونت نیرو محرکه،معاونت بازاریابی وفروش ومعاونت صادرات.
واحدهای خدمات مشترک همان واحدهای عملیاتی مانند معاونت سیستم ها،معاونت منابع انسانی،معاونت برنامه ریزی جامع تولید اشاره کرد.
نحوه تعامل واحد های خدمات مشترک با واحد های کسب و کار نیز بر مبنای روش استفاده از توافق نامه خدمات مشترک SLAتعریف میگرددSLA مدرکی است که نحوه ارتباط و تعاملات بین مشتری (درخواست کننده خدمت)وارائه دهنده خدمت را تعریف نموده ودرک مشترکی از نوع خدمات ،مسئولیت ها،تعهدات طرفین،کانالهای ارتباطی،اقلام خدماتی ،زمان،مکان،هزینه هاو نحوه تعاملات تجاری و تسویه حساب را ارائه می نمایید.
3-8-2-فرایند کلی جاری سازی و پایش استراتژی ها در واحد کسب وکار ایران خودرو:
مرحله اول :ابلاغیه های استراتژیک
سرفصل های استراتژی های محوری شرکت ایران خودرو:
استراتژی بازار
استراتژی محصول
استراتژی تولید
استراتژی تامین ولجستیک
استراتژی تکنولوژی
مرحله دوم :تحلیل مدل کسب وکار
این مدل از 4جزء اصلی زیر ساخت های کسب وکار ،مشتری ،مالی و اقلام قابل ارائه شرکت برای مشتریان تشکیل شده است در بخش زیر ساخت ها کسب وکار قابلیت های اصلی،ساختار خلق ارزش و شبکه همکاران BUمربوط تعیین میشود .در بخش مشتری مشتریان هدف BUتعیین می شودونحوه ارتباط و کانال های توزیع محصولات به مشتریان معلوم می شود در بخش مالی جریان های کسب در آمد و ساختار هزینه معرفی شده و نهایتا محصولات و خدمات تولیدی BUنیز در قسمت اقلام قابل ارائه شرکت برای مشتری نگاشته می شود.
مرحله سوم:تهیه نقشه استراتژیک
مرحله چهارم:تدوین کارت امتیازی متوازن
در این مرحله برای هر یک از حوزه های هدف گذاری شده در نقشه استراتژیک،شاخص یا شاخصهایی تدوین شده و برای هر شاخص هدف گذاری می گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرحله پنجم: شناسایی BU وSSU مرتبط
مرحله ششم و هفتم:برگزاری کارگاه عملی SLA ،تدوینSLA وتدوین اهداف کمی شاخص های کارت امتیازی متوازن
در این مرحله کارگاه های عملی با حضور مدیران نمایندگانBU وSLAهای مرتبط و مدیران معاونت استراتژی صادرات برگزار شده که نهایتا خروجی این مرحله تدوین SLA هاو تعیین اهداف کمی شاخص های کارت امتیازی می باشد.
مرحله هشتم: تدوین مدرک چارچوب استراتژی واحد کسب و کار
مدرک چارچوب استراتژیک واحد کسب وکار شامل موارد زیر می باشد
استراتژی واحد کسب وکار
نقشه استراتژی واحد که ترجمه کننده استراتژی هابه مناظر چهار گانه کلان می باشد.
کارت امتیازی متوازن
توافقنامه سطوح خدمات که تبیین کننده خدماتی است که واحد های کسب وکار از یکدیگر و نیز از واحد های پشتیبانی دریافت می دارند.
مرحله نهم:تعیین اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی و سهم این بر نامه ها در تحقق اهداف
در این مرحله میزان تناسب اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی اعلام شده و اهداف مورد بررسی قرار گرفته و سهم هر برنامه در تحقق اهداف تعیین شد.
مرحله دهم: تخصیص بودجه
مرحله یازدهم:پایش تحقق اهداف و ارائه بازخور
مرحله دوازدهم:تحلیل عملکرد سازمان در تحقق اهداف استراتژی
در مرحله آخر عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف کلان استراتژی مورد بررسی قرار گرفت و بازخور لازم در دو دسته زیر به مدیریت ارشد ارائه گردید:
شناسایی نقاط قابل بهبود
ارائه راهکارهای پیشنهادی
4-8-2- مزایای روش پیشنهادی این تحقیق برای دستیابی به عنصر سوم چشم انداز(خودرو ساز جهانی):
آن چه که مسلم است رویکرد نوین به نظام برنامه ریزی تلفیق در شرکت ایران خودرو تلاش داشته است که با بهره گیری از تجربیات ناشی از پیاده سازی این نظام در گذشته اقدام به رفع نارسایی های موجود بپردازد با این حال این رویکرد نیز به صورت مستمر نیاز به بازنگری، بهبود و در صورت لزوم تغییر داشته است تا بتواند همواره پاسخگوی نیاز شرکت در حوزه برنامه ریزی وکنترل باشد.
اکنون ما در این پژو هش به دنبال ارائه یک رویکرد جدید به منظور دستیابی و رفع نارسایی موجود در زمینه صادرات هستیم.
از این رو چون هدف اصلی مدل هوشن کانری،کنترل فرآیندها در جهت بهبود کیفیت محصول یا خدمات است به عبارتی این مدل اولویت رابه کیفیت می دهد و توجه کمتری به ذی نفعان دارد در حالی که کارت امتیازی متوازن در جهت خلق ارزش شرکت از طریق بهبود عملکرد مالی است و با به کارگیری چارچوب منظر ها،ذی نفعان متعددی را نظیر سهام داران، مشتری و… را مورد توجه قرار میدهد و چون کارت امتیازی متوازن مدیریت استراتژی بلند مدت و هوشن کانری پیاده سازی و اجرای کوتاه مدت استراتژی بلند مدت است تلفیق این دو مدل باعث اجرای بهتر استراتژی سازمان می شود و به ماکمک میکند تا به رفع نارسایی موجود در مدل هوشن کانری بپردازیم.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مطلب مرتبط :   مدیریت مشارکتی

مقدمه
تحقیق یا پژوهشعبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. هر تحقیق (پژوهشی) با یک مسأله آغاز میشود. مسأله تحقیق موجب ایجاد سئوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه یا فرضیاتی منجر میشود. وظیفه محقق این است که با گردآوری دادهها و اطلاعات از محیط و با استفاده از شیوه‌های علمی پس از تجزیه و تحلیل دادهها، فرضیات را رد یا تأیید کرده و به سئوالات تحقیق پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوهای را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر و آسانتر به پاسخهای احتمالی برساند (سرمد و همکاران، 1383: 19).
در این پژوهش تلاش شده است میان مفاهیم کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ارتباط برقرار نموده و مدلی ترکیبی ارائه گردد. بنابراین محقق کوشیده است بر مبنای ادبیات پژوهش، مدلی مناسب را توسعه داده و در صنعت خودرو سازی آزمون نماید. انتخاب روش پژوهش مناسب یکی از مراحل و فعالیت‌های ضروری در راستای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق محسوب می‌شود. از این رو، روش‌ها و ابزارهای پژوهش باید با توجه به اهداف پژوهش طراحی و انتخاب شوند.
بر این اساس، در این فصل به بررسی طرح پژوهش و روش مورد استفاده برای انجام پژوهش پرداخته شده که شامل تشریح طرح کلی تحقیق، روش تحقیق، ابزارهای اندازه‌گیری، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، سنجش روایی و پایایی تحقیق، روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و نیز آزمون‌ها و نرم‌افزارهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها میباشد .
1- 3 روش شناسی تحقیق
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغیرهاست. اهداف فوری هر تحقیق از قبیل: کاوش، توصیف، پیش بینی، تبیین و کنترل و عمل محقق را کمک می‌کند تا دریابد چه سؤالاتی را بپرسد و بدنبال چه پاسخهایی بگردد. (ابراهیم فدایی، 1386(
بطور خلاصه هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه‌ای.
این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه‌ای می باشد، زیرا به دنبال بررسی و تأیید مدل ارتباط بین کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری است و همچنین با تکیه بر کاربرد و آزمون مدل در یک صنعت خاص به بعد کاربردی تحقیق نیز توجه شده است.
در طی فرایند پژوهش، با بکارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها بطور عینی و معتبر، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها “رد” یا ” پذیرفته” شوند و نتیجه گیری نهایی صورت گیرد. به مجموعه این فرایند جهت حصول نتایج مورد نظر، در اصطلاح پژوهش می گوییم. (خاکی،1383: 34)
2-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده آن از سایر جوامع باشد (عادل آذر، 1383: 11). جامعه آماری در این تحقیق شامل 15نفر ازکارشناسان و خبرگان ارشدقسمت صادرات وامور بین هستندکه مرتبط با این قضیه بوده و اشراف کامل را براین قضیه داشته اند.
3-3 حجم نمونه، روش نمونه گیری
در این پژوهش با توجه به اینکه حجم جامعه کوچک می باشد ، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح مدیریت ارشد سازمان برنامه ریزی می شود. اندازه حجم نمونه، دیگر از روابط و فرمول‌های موجود به دست نخواهد آمد.
4-3 روش جمع آوری اطلاعات
.مهمترین روش های گرد آوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است :
مطالعات کتابخانه ای: گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای شامل مقالات علمی و تحقیقاتی، پایان نامه های دانشگاهی، کتابها و شبکه جهانی اینترنت به منظور تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق موضوع و طراحی مدل نظری تحقیق.
پرسشنامه: یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد.از طریق سوال های پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد آگاهی یافت.جمع آوری داده ها و اطلاعات از جامعه آماری به وسیله پرسشنامه صورت گرفته است .
مصاحبه : . مصاحبه با خبرگان به منظور تدوین مدل،تایید نقشه استراتژیک تهیه پرسشنامه و تأیید روایی آن و بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده ها استفاده شد.
5-3روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات وسیله ای است که برای اندازه گیری مفاهیم یا متغیر های مورد نظر محقق استفاده می شود وفرایند جمع آوری داده ها را خاص تر و عینی تر می کند. یکی از این ابزارها پرسش نامه می باشد که یک ابزار خود گزارشی است. در آن سوالات به صورت مکتوب ارائه می شود و پاسخ دهنده بایستی کتباً جواب دهد. در پرسش نامه سوالات ثابت و نمونه های پزوهش اجازه دخل و تصرف روی سوالات را ندارند( عابدی و همکاران، 1387)
ابزارهایی که جهت گردآوری داده های پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند باید دقیق و حساس بوده و دا
رای اعتبار (روایی) و پایایی (قابلیت اعتماد) باشند. منظور از روایی یا اعتبار آن است که ابزار اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. بنابراین پژوهشگر باید قبل از اقدام به گردآوری داده ها از اعتبار ابزار مطمئن گردد که روش های مختلفی جهت تعیین روایی یا اعتبار ابزار گردآوری داده ها وجود دارد که یکی از آنها روش اعتبار محتوی است. اعتبار محتوی بدین معنی است که اجزاء، مفاد و عناوین ابزار در برگیرنده تمام مشاهدات ممکن باشد. مشورت با افراد صاحب نظر در زمینه مورد پژوهش جهت تهیه ابزار گردآوری داده ها و تعیین اعتبار آن مفید است. معتبر سازی به روش اعتبار محتوی در واقع فرایند داوری افراد صلاحیت دار می باشد که بر پایه دانش، اطلاعات و تجربیات آنان و نیز استفاده از آثار و نوشته های متخصصین انجام می گیرد.(عابد سعیدی وامیر علی اکبری1387)
پایایی بیانگر ثبات و پایداری نتایج در اجرای مجدد آزمون یا تکرار یک روش اندازه گیری است. یعنی هر بار که آن متغییر با همان ابزار اندازه گیری شود همان جواب حاصل گردد. معمولی ترین آزمونی که برای پیوستگی یا ثبات درونی استفاده می شود، آلفای کرونباخ است که به آن ضریب آلفا گفته می شود. در واقع آلفای کرونباخ هر مورد از موارد پرسش نامه را با کل موارد مورد مقایسه قرار می گیرد. و هر چه این ضریب به عدد 1 نزدیک تر باشد نشان دهنده پایایی بیشتر است به عبارت دیگر نمره آلفای بالاتر از 7/0 مدرک خوبی برای اثبات پیوستگی درونی می باشد (عابدی وهمکاران1387)
لذا پس از جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه ها، داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از آن ضریب آلفا محاسبه شد که ضریب آلفا 76/0 محاسبه شد که با توجه به نزدیک بودن به ضریب پایایی 1 معرف پایایی پایان نامه می باشدابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه تنظیم شده توسط پژوهشگر می باشد. پرسش نامه مورد نظر با مطالعه و استفاده از چندین پرسش نامه معتبر که در تحقیقات مشابه به کار رفته تهیه و تنظیم گردید.

6-3 پرسشنامه :
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش ها ست که طبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را در آن مینویسد.
طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
پرسشنامه باز
پرسشنامه بسته
در پرسشنامه باز با سوالات باز روبه رو هستیم.در اینجا پاسخگو میتواند بدون محدودیت هر پاسخی را که مد نظرش است در مورد آن پرسش بنویسد و یا درآن زمینه توضیح دهد .
پرسشنامه بسته با پرسش های بسته مواجه هستیم برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها را به عنوان پاسخ انتخاب کند.
7-3قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی پژوهش: از میان مدل‌های ارائه شده در مورد برنامه ریزی استراتژیک از مدل کارت امتیازی متوازن و مدل هوشین کانری به دلیل اهمیت و جامع بودن آن دو استفاده شده است.
قلمرو مکانی پژوهش: داده‌ها از شرکت ایران خودروجمعآوری گردید.
قلمرو زمانی پژوه: در

دیدگاهتان را بنویسید