دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

عملکرد بالاتر و ارائه خدمات بهتر، به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه محقق در تحقیق حاضر نیز تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه می باشد، بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که:
آیا تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تاثیر معنی داری دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
مطالعه درخصوص تبلیغات بیمه به صورت تخصصی در دنیا، بررسی شیوه های جذب مخاطب در چنین شبکه هایی، نحوه تعامل مخاطب با این شبکه ها و… برخی از موضوع هایی است که پژوهش در زمینه آنها و ارائه آن به مدیران چنین شبکه هایی می تواند مسیر دستیابی به موفقیت در تبلیغات بیمه به صورت تخصصی جدید را تسهیل کند. بخش مهمی از این پژوهش می تواند همزمان با فعالیت این شبکه ها صورت بگیرد اما قطعا در زمینه مسائلی همچون: نوع رنگ، کادر تصویر، آیتم‌های مختلف، فونت و… باید پیش از راه اندازی هر یک از این شبکه ها فعالیت های پژوهشی مختلفی صورت گیرد. تحقیق حاضر تحقیقی است که به بررسی این نکته می پردازد که آیا این شبکه‌ها توانسته اند به یکی از اهداف خود که همان جلب و جذب ایجاد واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری می باشد دست یابند ؟ کدام یک از این شبکه ها در این امر موفق تر بوده اند و آیا نیازی به افتتاح تبلیغات بیمه به صورت دیگری وجود دارد ؟
امروزه رقابت شدیدی برای جذب مخاطب در بین رسانه ها پدیدار شده است . استفاده ازروش های تامین رضایت و اقناع مخاطبان و توجه به نیازها و نگرشهای آنان ، بسیار ضروری و از جمله لوازم موفقیتی است که هرگاه مورد کم توجهی قرار گیرد ، فرصت را به رسانه رقیب می دهد . باید توجه داشت که مخاطب ، انسان با اراده و دارای قدرت تصمیم گیری و انتخابی است که هر آنچه را با نیاز و مصالح وی در تعارض باشد در اصطلاح پس می زند . به ویژه تلویزیون باید فعالیت های خود را با توجه به شرایط نیازها و ضرورتهای محیط تنظیم کند و همواره برای رسیدن به هدف و بهره مندی مطلوب مطالعاتی از قبیل نیاز سنجی مخاطبان و بررسی واکنش آنها در مورد برنامه های پخش شده را مورد توجه قرار دهد . همچنین هرچه رسانه هدفمند تر باشد ، یعنی محتوا و پیامی را در برنامه های خود دنبال کند بهره گیری ازروش های جلب رضایت و اقناع ضرورت بیشتری خواهد داشت و پیداست که رسیدن به عوامل ایجاد واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری گامی ضروری برای رسانه ملی به حساب می آید و از میان این عوامل به نظرفراهم شدن تنوع و گوناگونی انتخاب ، برای مخاطبان با سلایق مختلف موجبات رضایت بیشتر آنان را در پی خواهد داشت که در تحقیق حاضر به آن خواهیم پرداخت .

اهداف تحقیق
اهداف اصلی
بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
اهداف فرعی
شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
سوال های تحقیق
سوالات اصلی
تا چه حد افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
تا چه حد افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
سوالات فرعی
تا چه حد افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
تا چه حد افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
تا چه حد افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
تا چه حد افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه های فرعی
افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه‌ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود(مهدوی کیا، 1388، ص 69).
هدف تحقیق حاضر تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران می باشد، لذا متغیر های تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد:
تبلیغات تلویزیون، واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری. متغیرهای تحقیق در غالب مدل زیر ترسیم شده است:

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه مدیریتوفاداری مشتری

شکل (1-1): مدل مفهومی تحقیق
قلمرو تحقیق
الف: قلمرو مکانی:
این تحقیق از نظر قلمرو مکانی منحصر به بیمه ایران می باشد.
ب: قلمرو زمانی:
این تحقیق از نظر قلمرو زمانی در 6 ماهه دوم سال 1393 انجام می شود.
ج: قلمرو موضوعی:
این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مبانی مدیریت بازرگانی، مدیریت و سازمان و مدیریت رفتار سازمانی انجام می پذیرد.
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است(بازرگان و همکاران، 1388). در حوزه تبلیغات تلویزیون ، واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان به صورت جداگانه تحقیقات متعددی انجام شده اما به صورت توامان تا کنون به این موضوع پرداخته نشده است. شایان ذکر است در سازمانهایخصوصی و دولتی ایران به خصوص بیمه ایران تا کنون تحقیقی با عنوان تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران انجام نشده که نیز به نوبه خود ویژگی جدید بودن و نوآوری تحقیق حاضر را پر رنگ ترمی کند. همچنین استفاده از منابع اطلاعاتی سال 2003 به بعد، پژوهش حاضر را جدید و به روزمی کند.
روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی ، از نظر داده ها کمی و از نظرماهیت و روش مطالعه همبستگی است .زیرا بدون آنکه متغیر مستقل را دستکاری کنیم می خواهیم رابطه آن را با متغیر وابسته بسنجیم.
جامعه آماری و حجم آن :
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر شامل مشتریان بیمه ایران می باشد.
بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
برای انتخاب گروه نمونهی معرف و هم چنین افزایش دقت اندازه گیری از روش نمونه برداری تصادفی ساده استفاده نموده و براساس فرمول دوم ککران حجم نمونه پژوهش حاضر را 385 نفر برآورد نموده است.
روش گرد آوری اطلاعات :
روشهای گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات ازروش های مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایت‌های اینترنتی استفاده می شود.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از متغیرهای تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری می شود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
درپژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه برتوصیف داده ها و روش‌های آمار توصیفی مانند رسم جداول توزیع فراوانی، رسم جداول، مشخصه های آماری، و از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونوف، آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده می گردد.
متغیرهای پژوهش:
الف- متغیر مستقل(پیش بین): در پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات تلویزیون به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین ) در نظر گرفته خواهد شد.
ب- متغیر وابسته(ملاک): در پژوهش حاضر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان به عنوان متغیرهای وابسته (ملاک ) در نظر گرفته خواهد شد.
مفاهیم، تعاریف واژه ها و اصطلاحات (نظری و عملیاتی)
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:
تبلیغات تلویزیون:
تبلیغ عبارت است ازارائه و ترفیع ایده ها، کالاها و خدمات بوسیله یک متولی معین در ازای پرداخت پول (نیسوین و همکاران ، 2005). همچنین کاتلر (2002) تبلیغات را هر گونه ارائه و عرضه ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می‏کند. اما در این میان تبلیغی اثربخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده، تاثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید (پورکریمی، 1381). منظور از تبلیغات تلویزیون این است که تبلیغ توسط ابزار تلویزیون به مخاطب انتقال یابد.
واکنش های هیجانی:
ریشه واژه هیجان از کلمه لاتین “motore” به معنای حرکت، با اضافه پسوند “e” به معنای دورشدن نشان دهنده میل به عمل در هر هیجان است. هیجان به احساس و افکار همراه آن و حالات روان شناختی و محدوده ای از تکانه ها برمی گردد (گلمن ، 1995). در فرهنگ لغت آکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین تعریف شده است: هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هدایت، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده (اعتصامی،1383 ) و در فرهنگ جامع روانشناسی، هیجان این گونه تعریف شده است: هیجان معمولا واکنش کوتاه مدت، شدید، مقطعی به شمار می‏آید و از خلق که حالت مسلط و دوام یافته بر شخص می باشد، متمایز است . همچنین “گلمن”(1995) واژه هیجان را برای اشاره به یک احساس، فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات برای عمل براساس آن به کار می برد. تعاریف هیجان، متعدد و اغلب متناقض می باشند. اما از نظر برخی از نظریه پردازان مجموعه ای از هیجانات جهان شمول هستند؛ مانند خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت، شرم (پارسا، 1382). هر یک از این هیجانات یک هسته واحد دارند. به عبارت دیگر شکل اصلی هر هیجان در افراد مختلف یکسان است؛ اما در جوامع مختلف تحت تاثیر شرایط فرهنگی خاص آن جامعه، شکل بروز هیجان متفاوت است. امروزه بر اثرات روانشناختی هیجان تاکید زیادی می شود و این موضوع عموما پذیرفته شده است که هیجان به جای تداخل با سایر ظرفیت های شناختی، موجب افزایش آن ها می شود. علاوه براین، اتفاق نظر زیادی وجود دارد که هیجان ها منبع اولیه انگیزشی هستند. مطالعات نشان می دهد کهرابطه نسبتا پیچیده ای بین شناخت و عاطفه وجود دارد. پردازش شناختی منجر
به شکل گیری واکنش های هیجانی در فرد شده و در مقابل حالت های عاطفی به یادآوری، ادراک، تعبیر و تفسیر افراد از موقعیت ها و رفتار های گسترده بین فردی تاثیر می گذارد (سالوی و همکاران ، 2000). همچنین در نظریه کنترل-ارزش، هیجان پیشرفت، هیجانی است که به طور مستقیم با فعالیت‌های پیشرفت، و همچنین نتایج حاصل از مکانیسم‌های شناختی، انگیزشی و نظم‌دهنده مرتبط می‌باشند،که این مکانیسم‌ها می توانندبر فعالیت و یا نتیجۀ فعالیت متمرکز باشند (پکران و همکاران ، 2002). همچنین هیجانها را مجموعهای از فرایندهای روانشناختی مرتبط با هم توصیف میکند که شامل عواطف، شناخت ومؤلفه های انگیزشی، روانشناختی و واکنشهای فیزیولوژیکی است (پکران و همکاران، 2005).
تمایل به برنامه ریزی: برنامه ریزی یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و دوره زمانی معلوم است که تمایل به آن نشان از تمایل به برنامه ریزی از طرف فرد دارد (زالی و احمدی، 1393).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد :کارت امتیازی متوازن

شدت تبلیغات:
تبلیغات می تواند در مقیاس کوچک، متوسط و یا گسترده صورت پذیرد که از خط مشی های سازمان و جامعه هدف تاثیر می پذیرد(حسینی، 1390).

کیفیت تبلیغات:
چنانچه سازمان بتواند با استفاده از ابزار تبلیغات مشتریان را جذب نموده و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشد، ابزار تبلیغات از نظر کیفیت در سطح مطلوبی قرار دارد(حسینی، 1390).

رفتار مشتری:
رفتار مشتری فعالیتهای ذهنی، احساسی و فیزیکی‌ای را که افراد هنگام خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و امیالشان به‌کار می گیرند، شامل می‌شود. به عبارت دیگر رفتار مشتری شامل مجموعه ای از فرآیند های روانی و فیزیکی است که قبل از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد (احمدی و پوراشرف، 1386).
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
تبلیغات تلویزیونی:
جهت سنجش متغیر تبلیغات تلویزیون در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که دارای 18 سئوال می باشد، استفاده شد.

واکنش های هیجانی:
در پژوهش حاضر به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های پیشرفت مشتریان بیمه در مواجهه با موقعیت‌های تبلیغاتی، از مقیاس هیجان‌های پیشرفت AEQ پکران و همکاران (2005) استفاده شد.

تمایل به برنامه ریزی:
در این تحقیق تمایل به برنامه ریزی نمره ای است که فرد از پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی )مقیمی، 1388) کسب می نماید. این ابزار سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است که دارای 10 سئوال 5 گزینه ای طیف لیکرت بوده می باشد.

رفتار مشتری:
در این تحقیق منظور از رفتار مشتری، رفتار مشتریان بیمه ایران می باشد.

شدت تبلیغات:
در این تحقیق منظور از شدت تبلیغات، کمیت، شدت تکرار و میزان تبلیغات صورت گرفته توسط بیمه ایران می باشد.
کیفیت تبلیغات:
در این تحقیق منظور از کیفیت تبلیغات، میزان اثربخشی، میزان خلاقیت بکار رفته در تبلیغات، همچنین میزان جالب بودن و مورد پسند تبلیغات برای مشتریان بیمه ایران می باشد.

مقدمه
در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر “بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران ” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط با موضوعات مورد بررسی از منظر محققان این حوزه بپردازد. لذا در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در سه بخش به شرح زیر گنجانده شده است:
بخش اول: مبانی نظری تبلیغات تلویزیونی، واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان
بخش دوم: پیشینه پژوهشهای انجام شده.
بخش سوم: مختصری در خصوص جامعه مورد پژوهش.
بخش اول: مبانی نظری
معرفی بازاریابی
پایان گرفتن جنگ سرد در دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه‌ای برای ایجاد زیر ساخت های مناسب اقتصادی انجامید. در این دوران اروپای غربی به ایجاد بازاری مشترک با 324 میلیون مصرف کننده روی آورد و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات غربی درآمد. از سوی دیگر بدهی های خارجی ، اقتصاد بسیاری از کشور ها را فلج کرد. اینگونه کشورها، به رغم نیازمندی های فراوان، با مشکل نبود قدرت خرید روبرو بودند. از این رو کشور های پیشرفته برای کسب بازار در اروپا ، آمریکا و خاور دور ، با یکدیگ

دیدگاهتان را بنویسید