مقاله – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۸

بررسی ارتباط بین احساسات و قصد خریدفرضیات پژوهش :فرضیه ۱ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.فرضیه ۲ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری

Read More