دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه …

۲-۲-۷ – خطاهای مربوط به ارزیابی عملکرد:تمایل حد وسط :تمایل به ارزیابی تمامی کارکنان در حد متوسط و میانیمتفاوت با من: تمایل به خود را

Read More

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری …

۲-۱-۹- مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها:در سازمان های کوچک وظیفه آموزش،باسرپرست مستقیم هر فرد کارمند است. اما در سازمان های بزرگ مسئولیت برنامه

Read More

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری …

اولین عامل تعیین کننده جبران خدمات ، بازار نیروى کار است. بازار نیروى کار منطقه جغرافیایى است که از آن، کارکنان براى شغل خاصى جذب

Read More

بررسی نقش استراتژی های مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی …

رفتارهای نفوذی که متمرکز بر تلاش فعالانه به منظور تأثیرگذاری در تصمیمگیریهای کلیدی مرتبط با نتایج مورد نظر است.مدیریت مرزی بر ایجاد تعادل میان محدوده

Read More