بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق

………………………………………………………………………….. 81 5-1 نتایج آزمون  های توصیفی……………………………………………… 81 5-2  نتایج آزمون  های استنباطی……………………………………………. 82 5-3  پیشنهادها………………………………………………………………… 84 5-4 پیشنهاد به سایر پژوهشگران…………………………………………….. 87 4- 5

Read More

دسترسی به منابع مقالات : رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- قسمت …

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- قسمت ۸ ۲-۲- راه های انتخاب روش های تربیتی تا چند سال اخیر،

Read More

اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

رفتن به محتوااستارت آپ های ایران -مجله آنلاین مهندسی و تکنولوژی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران کمرو پایه

Read More