پروانه ثبت اختراع، ایالات متحده آمریکا

رساند . طبق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ایران ثبت نرم افزارهای موضوع مواد ۱ و ۲ این قانون پس از صدور تائیدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب... متن کامل

مجلس شورای اسلامی، حقوق مالکیت فکری

داشت که متقاضیان برای بدست آوردن مقصود خود بهای بیشتری را بپردازند .واقعیت آن است که تصورات از مال دگرگون شده است در قدیم معمولا مالیت اشیا در نمود تحجیر هم که نوعی مالیت برای انحصار... متن کامل

جمع آوری اطلاعات، به کارگیری دانش

این که درمورد حق طرح دعوی جعل ۵۹ (ماده ۱۴ قانون ۳۱ دسامبر۱۹۸۷). این همان قاعده ای است که قبل از ۱۹مه۱۹۲۵ در فرانسه حاکم بوده ودرحال حاضر در لبنان حاکم است .در برخی کشورها تشریفات به... متن کامل

هزینه تمام شده، مهارت های فردی

تمامی مستنداتی که برنامه ها را به عنوان یک محصول متمایز می کند این مستندات شامل طیف وسیعی از مدارک طراحی و روش های تست اصول عملیات ،رویه های کنترل کیفیت ، رویه های پشتیبانی ، نگهداری... متن کامل