بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه ۲ شهر بندرعباس در درس علوم- قسمت ۶

در تبیین تأثیر فوق العاده عنصر معلم در فرایند آموزش و یادگیری مهر محمدی (۱۳۸۶) معتقد است: شاید در صحت و اعتبار این پاسخ که

Read More

برسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران است .- قسمت ۶

بعضی از چالش‌های مدیریت استراتژی بازاریابی اینترنتی که معمولاً در بسیاری از سازمان‌ها دیده می‌شوند عبارتند از:     مسئولیت‌های نامشخصی برای بسیاری از فعالیت‌های

Read More

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۱۶

۴    قوانین و مقررات    رتبه ای    رویکرد قانون «اصل بر عدم اعتبار گزارش های ضابطان دادگستری)رویکرد قانون «اصل براعتبار گزارش های ضابطان

Read More