تعاریف بازاریابی رابطه مند

  در ارتباط با بازاریابی رابطه‌مند تعاریف مختلفی توسط محققان و تئوری پردازان برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند مطرح شده […]

کیفیت خدمات

  امروزه افراد در محیطی زندگی می‌کنند که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می‌رود. در هلند، بیشتر […]

اعتماد نام تجاری

  اعتماد در حوزه‌های مختلفی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و همچنین حوزه‌های کاربردی از قبیل مدیریت و بازاریابی توجه بسیاری از […]

مدیریت دانش

۱-۱-۱                      تاریخچه اساسی­ترین مشخصه سازمان­های هوشمند قرن۲۱، تاکید بر دانش و اطلاعات است. بر­خلاف سازمان­های گذشته، سازمان­های امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده […]

جایگاه شرکت

  جایگاه رقابتی شرکتها در بازار با تصمیم آنها نسبت به ایجاد مزیت رقابتی پایدار یا مخرب در ارتباط است که سبب […]

نوع نوآوری و فناوری

  نوع فناوری بیانگر میزان ارتباط آن فناوری با شایستگی هسته ای شرکت نوآور و انجام وظایف کاملاً جدید و تخصصی در […]