پایان نامه روانشناسی با موضوع نظریه شناختی – شکل گیری دلبستگی

نظریه شناختی : برطبق نظریه شناختی شکل گیری دلبستگی به سطح شناختی کودکان وابسته است . قبل از اینکه دلبستگی به وقوع […]

دانلود مقاله و پایان نامه : مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی

مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی: دلبستگی یک نیروی انگیزشی درونی و اولیه است. وابستگی سالم نشانه سلامت و مکمل استقلال است. دلبستگی امن […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع فاصله­ روانشناختی

فاصله­ی روانشناختی   افزایش رفتارهای ناهنجاری چون پرخاشگری، قلدری و خشونت در محیط­های آموزشی و در میان نوجوانان و جوانان متخصصان حوزه­های […]

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد نظریه­ دلبستگی

نظریه­ دلبستگی   نظریه­ دلبستگی توسط بالبی (۱۹۶۹) پایه­ریزی و توسط اینزورث (۱۹۷۸) گسترش یافت. این نظریه­ بر اساس رویکردهای مختلفی از […]

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع مدل ساختاری معنویت و هویت معنوی

مدل ساختاری معنویت و هویت معنوی با توجه به محدودیت­های مطرح شده، مک­دونالد (۲۰۰۰،۱۹۹۷) با بهره گرفتن از روش تجربی که در […]

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع رویکرد ساختارنگر به هویت

رویکرد ساختارنگر به هویت   مارسیا (۱۹۶۶) اولین و برجسته­ترین نظریه­پردازی است که نظریات اریکسون را به صورت تجربی گسترش داد و […]