مقاله رایگان با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد، با دیگران... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع طبقه بندی اطلاعات و هوش درون فردی

7-هوش حسی: توانایی استفاده از حواسی مانند بینایی ، شنوایی و بویایی است.8-هوش معنوی : توانایی به وجود آوردن زندگی متعادل با جهان ،طبیعت ومحیط اطرافمان است. یعنی توانایی زندگی و هماهنگی... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع هوش میان فردی و هوش درون فردی

ب- تعریف تحلیلی هوش : بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه است.شاید بهترین تعریف... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع تاریخچه هوش سازمانی و توانایی حل مسئله

ب) تعاریف عملیاتی متغیرها -هوش سازمانی: در این پژوهش، مجموع نمره‌ای که هر فرد از پاسخگویی به سؤالهای پرسشنامه هوش سازمانی کسب کرده است، نمایانگر میزان هوش سازمانی است. این نمره‌ها... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع استان مازندران و کاربرد دانش

6. بین کاربرد دانش هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ارتباط وجود دارد. 7. بین فشار عملکرد هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع بینش استراتژیک و استان مازندران

4. تعیین ارتباط بین جرات و شهامت هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می باشد.5. تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق هوش سازمانیو استرس های شغلی... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع مدیریت دانش در سازمان و سازمان بین المللی کار

از طرفی استرش شغلی امروزه یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان می باشد بنحوی که سازمان بین المللی کار استرس شغلی را بعنوان شناخته شده ترین... متن کامل