تسخیر، قرآن، آیات، خلافتتحقیق با کلمات کلیدی:تیتر مطلب:

این جزء هستی که از راه منحرف شده به استقامت گرایید که چه بهتر وگرنه اسباب خرد کننده طبیعت و مصیبت ها و بلایای نازله پایمالش خواهند ساخت، و این یکی از نوامیس کلی طبیعت است.مراقبت... متن کامل

زیست‌محیطی، ظهور، قرآن، تربیتعنوان مطلب :کلمات کلیدی این مبحث:

محیط زیستPC40, PC42, PC307ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعیPC338اهمیت تخصص گرایی NGOsPC559ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین المللیPC7810حساسیت ملی زیست محیطیPC63, PC24, PC2511سیاست زدگی در تصمیم گیری... متن کامل

عنوان مطلب :موضوع :پژوهش درباره

بخش خصوصی البته حدود تأثیرگذاری هر کدام از بازیگران مذکور در مراحل فرآیند خط مشی گذاری زیست محیطی متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر نخبگان دیوانی در مرحله دستورکارگذاری و تأثیر... متن کامل

زیست‌محیطی، رئیس، سیاست‌های، حفاظتتحقیق با کلمات کلیدی:تحقیقی با کلمات کلیدی:

ش همگانیPC62در قدم اول باید به سراغ این افراد یا سازمان ها رود و واقعاً وقت بگذارد و با آنها نشست و برخاست کند. البته تا الآن نیز داشته اند ولی کافی نیست.تعامل محیط زیست، اولویت بعدی در... متن کامل

زیست‌محیطی، ملاحظات، بودجه، دولتمردانتحقیق با موضوعدر مورد :

سیاست های زیست محیطی که تا به حال تدوین و تصویب شده است صورت پذیرد و به اصطلاح محققین یک عکسبرداری از وضعیت این قوانین و سیاست ها انجام شود تا مشخص شود که سیمای اجرای قوانین زیست... متن کامل

تخصصی، آفت، زیست‌محیطی، تشکلهای

محیط بانانPJ99اینها مشکلات ریشه ای است که باید با افزایش اعتبارات سازمان محیط زیست باید در صدد رفع آنها برآمد.ضرورت ارتقا منابع مالیPJ100در بودجه سالانه ای که دولت به مجلس می دهد باید... متن کامل

حفاظت، دیپلماسی، دریاچه، ارومیهعنوان مطلب :کلمات کلیدی این مطلب:

شورای عالی محیط زیستاهمیت پاسخگویی رئیس سازمان به شوراPJ46که جلسات مستمری حداقل ماهی یکبار خواهد داشت و بنا به ضرورت بیشتر خواهد بود پاسخگو باشد.ضرورت استمرار جلسات و هم اندیشی... متن کامل

مجلس، زیست‌محیطی، تعهدات، بازیگرانعنوان مطلب :کنکاشی در

زیست محیطیPI4226نوسانات عضویت در تعهدات بین المللیPI46, PI47, PI4827وابستگی مالی، نقض مصلحت عامّهPI58, PI5928اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمانPI22, PI26, PI27, PI3029تدوین موفق، پیش شرط اجرای موفقPI2030اهمیت... متن کامل

زیست‌محیطی، NGO، نمایندگان، اطلاع‌رسانیکلمات کلیدی نوشته :تحقیق درمورد

کنوانسیون پیوسته ایم نیز از میانگین 11 تا 14 سال تأخیر تا زمان پیوستن برای قبل از سال 76 به تقریباً 3 تا 4 سال کاهش پیدا کرده است.فاصله زمانی متغیّر عضویت در کنوانسیون هاPI48در حال حاضر هم... متن کامل

زیست‌محیطی، رئیس، سیاستگذاران، بین‌المللیمقاله ای با کلید واژگان:عنوان نوشته :

مشی هاPI5یعنی مطابق با شرایط روز جهان، شرایط کشورهای توسعه یافته یا بحران های زیست محیطی که دچار می شویم اقدام به تدوین سیاست ها می کنیم.تدوین با توجه به شرایط آرمانی (غیر واقع... متن کامل