آرشیو پایان نامه –
موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران

آرشیو پایان نامه – موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران

پایان نامه ها

از  آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود، بانک ها برای پیاده سازی آن با موانع و مشکلات متعددی روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشکلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)
 • کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری
 • نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی
 • مشکلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح نازل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی، محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه استفاده از اینترنت و جز اینها)
 • مقاومت در برابر تغییر و تحول
 • مشکلات مربوطبه ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها
 • سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
 • غیررقابتی بودن بانک ها
 • موانع امنیتی
 • گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
 • اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی(گودرزی و زبیدی، ۱۳۸۷، ۱۱۹).

به طور کلی زیرساختها، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل بررسی در این موضوع می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

۲-۷-۱) زیر ساختها

کافی نبودن زیرساختهای متناسب با پدیده بانکداری الکترونیک باعث عدم اشاعه، تقویت و ترویج، همچنین عدم اعتماد مردم به آن شده است. در کنار آن استفاده از امکانات ابتدایی و به تبع آن ایجاد مشکلات در مسیر این خدمات کا را پیچیده تر کرده است. نمونه های عینی آن استفاده از سیستم ماهواره ای و مخابراتی ضعیف، دستگاههای ATM، سیستم های رایانه ای و سرورهای قدیمی می باشد.

به واسطه ضعف در این قسمتها، هر روزه چندین بار شاهد قطع و وصل ارتباط بین سیستمها بوده و هستیم . این قطعی های مکرر، استفاده کنندگان از خدمات ابتدایی الکترونیک را سر در گم و به شدت بی اعتماد کرده است . همچنین وجود مشکلاتی مانند تعداد کم دستگاههای خودپرداز، نداشتن پول یا خرابی های مکرر آنها، عدم ارتباط صحیح و سریع بین این دستگاه ها با کارت بانکهایِ دیگر نیز مزیت بر علت شده است.

در نتیجه فردی که با انگیزه، علاقه و یا اجبار به سراغ یکی از این خدمات می آید وقتی در موقع نیازش به مبالغ جزئی با مشکلات مختلفی رو به رو می شود، نه تنها انگیزه و علاقه فرد از بین می رود، بلکه اطمینان او نسبت به این سیستم سلب میگردد که در نتیجه ترجیح می دهد که به جای کارت از پول نقد و در داد و ستدهای روزانه به جای حسابهای الکترونیکی از حسابهای سنتی استفاده کند.

همچنین در مورد داد و ستدها و معاملات الکترونیکی که از طریق د ستگاههایِ P.O.S انجام می پذیرد نیز مشکلاتی شبیه دستگاههای ATM وجود دارد ؛ ضمن آنکه در اوضاع فعلی بدلیل مجهز نبودن همه فروشگاه ها و مراکز خرید به این دستگاه ها خریدار نمی تواند تنها به داشتن کارت بانکی اکتفا نموده و همیشه بایستی پول نقد به همراه داشته باشد و این بدان معنی است که در حقیقت کارت بانکی و مبادله الکترونیکی از طریق دستگاه P.O.S جانشین روش سنتی نشده و فقط به عنوان یک امر تشریفاتی یا وسیله ای در کنار پول نقد ایفای نقش می کند . از طرف دیگر کسر کارمزد در هنگام داد و ستدها از طرف بانک از حساب فروشگاههای پذیرنده دستگاه P.O.S باعث شده است که آن فروشگاه نسبت به قبول کارت بانکی بی رغبت شود و پول نقد را مطالبه نماید و یا اینکه این کسر کارمزد را به خریدار تحمیل نماید که در این صورت خریدار حاضر به استفاده از کارت بانکی نیست و در هر دو صورت بیانگر ضعف در گسترش فرهنگ و نیز عدم کاربرد صحیح آن در بین مردم و در مراودات روزمره آنها می باشد(حمزه ،۱۳۸۶). به طور قطع، ایجاد زیرساختهای فنی ، مخابراتی و حقوقی، شرط لازم موفقیت بانکداری الکترونیکی محسوب می شود؛ ولی شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، هدف از اجرای بانکداری الکترونیکی، افزایش رفاه مشتریان و به دنبال آن، افزایش سود ناشی از بهره وری و همچنین کارایی است. حال اگر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متناسب با سطح دانش و آگاهی مشتریان نباشد به طور قطع، به کارگیری فناوری در بانکداری با شکست روبه رو خواهد شد . از این رو، دولت همزمان با ایجاد بسترهای فنی، مخابراتی و حقوقی، باید از طریق ارتقای سطح دانش و آگاهی، مردم را نسبت به استقبال و به کارگیری خدمات نوین بانکداری ترغیب نماید(اسدزاده و کیانی، ۱۳۹۱، ۸۵).

۲-۷-۲) مسائل فرهنگی

بر اساس پروژه ای تحقیقاتی که در پژوهشکده تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی انجام گرفته است و نیز با توجه به نتایج حاصل از نظر سنجی از مشتریان بانکهای ایرانی، عومل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک را می توان در سه گروه عمده عوامل دموگرافیک، عوامل معیشتی و عوامل فرهنگی – آموزشی مشتریان طبقه بندی کرد که در این میان عوامل فرهنگی ، آموزشی یکی از مهمترین عواملی بود که به طور مستقیم در پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران تاثیر دارد (حمزه ،۱۳۸۶).