پایان نامه کیفیت درک شده:انواع رفتار خرید

پایان نامه کیفیت درک شده:انواع رفتار خرید

انواع رفتار خرید

رفتار خرید بر اساس میزان درگیری مصرف کننده و میزان تفاوت بین برندها به گونه­های متفاوتی تعریف شده است

رفتار خرید پیچیده[1]

زمانی که سطح درگیری مصرف کننده بالاست و تفاوت فاحشی بین برندها وجود دارد، رفتار خرید پیچیده شکل می­گیرد. درگیری بالای مصرف کننده منوط به وجود محصول گران قیمت، ریسک پذیر و دفعات خرید اندک می­باشد. ازین رو مصرف کننده نیاز به اختصاص زمان زیادی برای تحقیق دربارۀ طبقۀ محصول دارد. این رفتار خرید را مشکل گشایی گشترده نیز می­نامند.
 

2-4-3-2 رفتار خرید تنوعی[2]

رفتار خرید تنوعی زمانی رخ می­دهد که مصرف کننده درگیری اندکی داشته باشد و تفاوت فاحش بین برندها موجود است در این حالت مصرف کننده پیوسته برندها را تغییر می­دهد تا برندهای متنوعی را امتحان کند. باید اذعان داشت این تغییر برند دلیل بر نارضایتی نیست بلکه مصرف کننده تنها برای رسیدن به تنوع بالا دست به این کار می­زند.

2-4-3-3 رفتار خرید ناهمگون گریز[3]

در این شکل از رفتار خرید، مصرف کننده با درگیری بالا و تفاوت اندک بین برندها مواجه است. در این حالت مصرف کننده به دلیل تفاوت اندک بین برندها خرید سریعی انجام می­دهد. در این حالت وظیفه بازاریاب این است که از انتخاب برند مصرف کننده به شدت پشتیبانی نماید.

2-4-3-4  رفتار خرید عادی[4]

رفتار خرید عادی ساده­ترین نوع رفتار خرید است. زمانی که مصرف کننده درگیری اندکی داشته باشد و تفاوت کمی بین برندها وجود دارد، رفتار خرید عادی رخ می­دهد. بازاریابان برای کالاهایی که رفتار خرید عادی را می­طلبند دو وظیفه مهم نظارت بر کیفیت، خدمات و فایده کالا جهت راضی نگه داشتن مشتریان فعلی و جذب خریداران
جدید را بر عهده دارند.(Kotler & Armstrong, 2008, P 145
[1] Complex Buying Cehavior
[2] Variety- Seeking Buying Behavior
[3] Dissonance – Reducing Buying Behavior
[4] Habitual Buying Behavior
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد