پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري

تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده‌

         مشخص كردن فرآيند اداري استاندارد شده جهت استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري ممكن است در عمل امكانپذير نباشد. فرآيند غربال كردن و انتخاب فرصتهاي سرمايه‌گذاري ممكن است از يك شركت به شركت ديگر تفاوت كند. زماني كه مبلغ سرمايه‌گذاري در سطح بالا و قابل توجه باشد، در اين صورت ممكن است تعيين و تصويب نهائي فرصتهاي سرمايه‌گذاري به عهده مديريت سطح عالي گذاشته شود. مديران سطح عالي ممكن است خود افرادي را به عنوان نماينده تعيين كنند كه تعيين و تصويب فرصتهاي سرمايه‌گذاري بزرگ به عهده آنان باشد. در بعضي مواقع نيز تعيين و تصويب فرصتهاي سرمايه‌گذاري بزرگ به عهده هئيت مديره يا مجمع عمومي‌ شركت گذاشته مي‌شود. در بعضي مواقع كه مبلغ سرمايه‌گذاري در سطح پاييني باشد، مديران عالي به مديران اجرائي اجازه مي‌دهند تا سطح مبلغ معيني بدون نياز به تصويب مديريت سطح عالي هزينه كنند. پس از اينكه فرصتهاي سرمايه‌گذاري انتخاب شدند وجوه مورد نياز جهت انجام سرمايه‌گذاري از سوي امور مالي تخصيص داده مي‌شود.
 

2-4-6-11 نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري

        يك جنبۀ بسيار مهم در فرآيند اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري نظارت و كنترل است. پيگري و مقايسه بين عملكرد واقعي با انتظارات و برآوردهاي اوليه نه تنها به دستيابي انتظارات برآوردي كمك مي‌كند، بلكه به ما كمك مي‌كند تا از روشهاي دقيق‌تري جهت پيش‌بيني هاي آتي استفاده كنيم (اسماعیل پور،1381).

2-5 مفاهیم عملکرد و ارزش

2-5-1 تعریف ارزش

        ارزش واژه‌ای عمیق و بنیادی اما با نگاهی نو در ادبیات علمی مطرح است. امروزه، موفقیت، کسب و کار و استمرار و پایداری آن با توجه به ارزش های مورد نظر همه ذینفعان تحقق می‌یابد.
در راستای اینکه هدف شرکتی به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت است، ارزش با قیمت بازار سهام عادی شرکت‌ها تعیین می‌شود که در واقع انعکاس تصمیمات سرمایه‌گذاری در بازده شرکتی هستند. مدیران یک شرکت به منظور بالا بردن ارزش شرکت برای سهامداران باید بهترین ترکیب تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود را انتخاب کنند. ارزش مرکب و ارزش زمانی پول دارای مفاهیم کلیدی در ارزشیابی هستند (بکایی، 1388).
از آنجائیکه سود مالی نقدی تنها چیزی است که سرمایه‌گذار از خرید سهام عادی به دست می‌آورد بنابراین مبنای ارزشیابی سهام قرار بگیرند و سرمایه‌گذاران سعی در حداکثر کردن مطلوبیت منتظره خود که تابعی از بازده مورد‌ انتظار و ریسک است را دارند. ارزش نه تنها بستگی به سهم و یا خود شرکت دارد، بلکه به سایر سهام در دسترس برای سرمایه‌گذاری نیز بستگی دارد. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش‌گذاری برای او صورت می‌گیرد و نوع ارزشی که باید اندازه‌گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می‌گیرد، هدف ارزش‌گذاری، همچنین به عوامل گوناگونی مانند محیط اقتصادی، استفاده بالقوه دارایی، زمان برآورد ارزش، میزان کمیابی نسبی و جایگزینی، موقعیت دارایی، میزان نقدشوندگی و وضعیت بازار دارایی و شرایط فیزیکی دارایی بستگی دارد که در زمان‌های مختلف ممکن است تغییر کند (رهنمای رودپشتی، 1385).
ارزش‌های مالی در حقیقت بهای دارایی است که بصورت مختلف تعیین می‌گردد، نظیر ارزش اسمی، ارزش تاریخی (قیمت تمام شده)، ارزش متعارف، ارزش معاملاتی (بازار)، ارزش ذاتی (فعلی). به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می‌دهد.
 

2-5-2 ارزش شرکت

        تعیین ارزش انواع دارایی‌های مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار نقش قابل توجهی دارد زیرا سرمایه‌گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار، علاقه‌مند است از ارزش آن آگاهی یابد.
محیط اقتصادی و عملکرد بنگاه اقتصادی در صنعت بر ارزش اوراق بهادار  و نرخ بازدهی آن مؤثر است. با تبیین ارزش شرکت در فرآیند ارزشیابی اوراق بهادار، شواهدی بدست می‌آید که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه‌گیری نمود و در خصوص بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت، راهکارهای عملی و اجرایی ارائه نمود. دارایی‌های مالی از جمله دارایی های نامشهودند که دارای منفعت با ارزش معمول نقدشوندگی در آینده است. دارایی‌های مالی در حقیقت انواع اوراق بهاداری هستند که بر اساس آن ارزش شرکتی محاسبه می‌گردد و عبارتند از اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی.
برای ارزیابی انواع اوراق بهادار یا به عبارتی دارایی‌های مالی برای تعیین ارزش شرکت از مبانی ریاضیات مالی نیز استفاده می‌شود. ارزش دارایی‌های مالی به چند دسته تقسیم می‌شود که هر یک از این ارزش‌ها بر پایه مبانی مربوط به خود تعیین می‌شوند و مفهوم ویژه‌ای دارند (راهنمای رودپشتی، نیکو مرام، شاه وردیانی، 1385، ص 96).
 

2-5-3  مفاهیم مختلف ارزش

       مفاهیم متعددی برای تعیین ارزش دارایی‌های مالی وجود دارد که عبارتند از:
ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش بازار، ارزش با فرض انحلال شرکت، ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت، و ارزش ذاتی سهام یک شرکت و ارزش افزوده اقتصادی (راهنمای رودپشتی و همکاران، 1385)، که در ذیل به تعریف هر کدام پرداخته می‌شود.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران