پایان نامه : رفتار سازمانی

دانلود پایان نامه

در مرحله مقعدی ارضای جنسی از دهان به مقعد تغییر مکان می دهد و کودک از تحریک منطقه مقعدی لذت می برد .در این مرحله که با آموزش توالت رفتن همزمان است ، کودک ممکن است مدفوع خود را رها سازد و یا از دفع آن جلوگیری کند که در هر دو مورد پدر ومادر را به مبارزه می طلبد. تعارض در این مرحله می تواند به پرورش یک بزرگسالی مقعدی دفعی که شخصی است که کثیف ، ولخرج ، وگزافه گو ، یا به بزرگسالی ضبطی که بیش از اندازه با نظم وترتیب ، تمیز و وسواسی است منجر شود.
3- در مرحله ی آلتی که در حدود چهار سالگی روی می دهد ، ارضای شهوانی به اطراف دستگاه تناسلی تغییر یافته فروید در این مرحله از رشد عقده ادیپ را مطرح کرد . به نظر فروید کودک در این مرحله نسبت به والد جنس مخالف عشق می ورزد واز والد هم جنس که در آن زمان او را رقیب عشقی خود می داند می هراسد ( فروید ، 1954) . 4- مرحله نهفتگی کودکانی که قادرند در برابر کشمکش های زیاد این مرحله اولیه مقاومت کنند وارد دوره ی نهفتگی می شود که تقریبا از پنج تا دوازده سالگی ادامه می یابد . 5- مرحله تناسلی به نظر فروید سپس در ابتدای نوجوانی که با بلوغ جنسی آغاز می شود ، مرحله ی تناسلی فرا می رسد . رفتار غیره همجنس خواهی اهمیت پیدا می کند وشخص آماده شدن برای ازدواج وتشکیل خانواده را آغاز می کند ( شولتز ).
رویکرد پدیدار شناختی ( نظریه ی انسان گرا)
رویکرد پدیدار شناختی به مطالعه ی شخصیّت شامل نظریه های چندی است که به رغم تفاوتهایی که با یکدیگر دارند وجه مشترک آنها این است که بر تجربه های خصوصی یعنی دیدگاه خصوصی فرد درباره ی جهان تاکید می ورزند . تفاوت نظریه پدیدار شناختی با نظریه هایی که قبلا بررسی کرده ایم این است که هیچ از آنها را سروکاری با تاریخچه ی انگیزش بینی رفتار او نیست وبه جای آن نحوه ی ادراک وتفسیر فرد از رویدادها یعنی پدیدار شناسی فرد مورد توجه قرار می گیرد . رویکرد پدیدار شناختی به مطالعه ی شخصیّت شامل نظریه هایی می گردد که گاه به عنوان نظریه «انسان گرا» شناخته می شود ، زیرا در آنها خصوصیّاتی تاکید می شود که تمایز دهنده ی انسان از حیوان هستند ، مانند خودفرمانی وآزادی انتخاب .گاهی هم از آن به عنوان «نظریه های خویشتن » یاد می شود چون با تجربه های خصوصی و درونی فرد که در مجموع احساس «بودن» را در او می آفرینند سر وکار دارند اکثر این نظریه ها بر وجه مثبت طبیعت انسان یعنی تمایل او به حرکت در جهت رشدو خودشکوفایی نیز تاثیر دارند برخی ازخصوصیّات این رویکرد پدیدار شناختی به شخصیّت در خلال بحث از دیدگاه های یکی از رهبران اصلی آن یعنی کارل راجرز روشنتر خواهد شد . جرز هم مانند فروید ، نظریه ی خود را در جریان کار با افرادی که دچار مسائل عاطفی بودند پرورش داد ( را جرز ، 1951،1977). آنچه توجه را جرز را به خود جلب کرد چیزی بود وی آن را گرایش فطری به حرکت در جهت رشد بالیدگی و تغییر مثبت نامید درمانی«بی رهنمود»یا «درما نجومدار»را جرز بر این فرض مبتنی است که هر فرد از انگیزش و استعداد کافی برای برخوردار است و هر یک از ما بهترین متخصص درباره ی خودمان هستیم نقش درمان گر این است که وقتی فردی مسائل خود را می کاود و تحلیل می کند ، درمان گر همچون یک « صفحه ی پژواک»منعکس کننده بیا نات او باشد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین مفهوم در نظر یه ی را جرز درباره ی شخصیّت مفهوم خویشتن است . خویشتن شامل تمام افکار ، ادراکات و ارزش ها یی است که «من » را تشکیل می دهند . این خویشتن ادراک شده به نوبه ی خود برادراک فرد از جهان و هم بر رفتار او تاثیر می گذارد . فردی که از خود پنداره قوی و مثبت بر خورداراست در مقایسه با فردی که خود پنداره ی ضعیف دارد نظرگاه کاملا متفاوتی نسبت به جهان خواهد داشت . خود پنداره لزوما منعکس کننده واقعیت نیست ، بلکه ممکن است شخصی که بسیار موفق و مورد احترام است خود را آرام شکست خورده ای بپندارد. در نظر را حرز در رابطه با خود پنداره ی خویش است که فرد دست به ارزیابی تجربه ها می زند .مردم میل دارند به نحوی رفتار کنند که با خودانگاره ی آنان همساز و همخوان باشد . جنبه هایی از تجارب که شخص باید آنها را به خاطره ناهمخوانی با خود پنداره اش انکار کند ، هر چه بیشتر باشد به همان نسبت شکاف بین خویشتن شخص و واقعیت ژرفتر می شود و اضطراب بالقوه افزایش می یا بد . کسی که خود پنداره اش با عواطف و تجاربش همان ساز نیست باید از خود در مقابل واقعیت دفاع کند زیرا این واقعیت منجر به اضطراب می شود . اگر این نا همسازی خیلی زیاد شود ممکن است دفاع های روانی شخص در هم شکند که محصول آن اضطراب شدید و یا انواع اختلا لات روانی خواهد بود. خویشتن دیگر در نظریه ی را حرز خویشتن آرمانی است . در همه ی ما تصوری درباره ی اینکه چگونه آدمی می خواهیم بشویم وجود دارد . هر چه خویشتن آرمانی به خویشتن واقعی نزدیکتر با شد فرد راضی تر و خشنودتر خواهد بود . فاصله ی زیاد بین خویشتن آرمانی و خویشتن واقعی به نا رضایتی و ناخشنودی منجر می گردد . به این دو نوع نا همسازی می تواند پیدا شود: یکی بین خویشتن وتجارب واقعی و دیگری بین خویشتن و خویشتن آرمانی . را جرز معتقد است که اساسی ترین نیروی بر انگیزنده ی رفتار آدمی خود شکوفایی است : «گرایش به تحقیق بخشیدن ، شکوفا ساختن ، حفظ و تقویت جاندار » یک موجود رشد یابنده در جستجوی تحقق نیروی بالقوه خود در محدوده وراثت خویش است . خصوصیات افراد «خودشکوفا» یعنی آنها یی که قدرت های بالقوه خود را به حد اعلاء شکوفا کرده اند توسط آبراهام مازلو مورد مطالعه قرار گرفته است .
انتقاد : انتقاد عمده بررویکرد پدیدار شناختی این است که اعتبار بخشیدن به مفاهیم آن دشوار است
مثلا خود شکوفایی به روشنی تعریف نشده ومعیارهایی که مازلوبر اساس آنها افراد خود شکوفا را
انتخاب کرده مبهم اند .همچنین پدیدار شناسان نتوانسته اند بین خویشتن به عنوان عامل (کننده
رفتار)و خود پنداره همواره تفتیک قائل شوند.(وایلی ، 1974) به نقل از اتکینسون).
(2-2) تعهد سازمانی
تعاریف تعهد سازمانی
اخیرا در فنون تحقیقی نگرش کلی سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک و فهم و پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به ماندن در سازمان آورده شده است (لوتانز ،1992)
تعهد در فرهنگ معین به معنای به گردن گرفتن کاری ، به عهده گرفتن امری ، نگاه داشتن و عهد پیوستن آمده است (معین ،محمد-1380)
تعهد از دیدگاه شهیدمطهری به معنی پای بند بودن به اصول یا قراردادهای است که انسان به آنها معتقد است وپای بند به آن است . فرد متعهد کسی است که به عهد خود وفا دار باشد واهدافی را که به خاطر آنها پیمان بسته است صیانت کند (مطهری،مرتضی -1368)
تعهد سازمانی عبارت است از گرایش کارمند به سازمان بر حسب وفاداری وی به سازمان ، تعیین هویت با آن و میزان چالش وی در سازمان (سامرز ، 1995) .
شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند : نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند ( ساروقی،احمد- 1375 )
رابینز در کتاب رفتار سازمانی تعهد سازمانی را حالتی می داند که کار سازمانی را بخصوص هدف هایش را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند تعهد سازمانی به معنی آن است که فرد سازمانی را معرف خود بداند (رابینز،استیفن- 1380)
سامرز تعهد سازمانی را گرایش کارمند به سازمان بر حسب وفاداری به سازمان تعیین هویت با آن میزان چالش وی با آن در سازمان مشخص می کند (سامرز ، مارک جی-1374 )
فرهنگ و بستر تعهد سازمانی را این گونه تعریف می کند :
1 – عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور
2 – عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع
3 – تقبل یا انجام کاری در آینده
4 – حالت یا وضعیت اجبار یا الزام عاطفی و انجام کاری
به طور کلی تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب اینگونه تعریف شده :
1 – تمایل قوی به ماندن در سازمان
2 – تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان
3 – اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف سازمان (افشاری ،گلی -1377 )
در برخی از تحقیقات از یک مدل سه بخشی تعهد سازمانی استفاده شده است که عبارتند از تعهد عاطفی ، تعهد تکلیفی یا هنجاری و تعهد مستمر .(سامرز ، مارک جی- 1374)
سامرز نیز تعهد سازمانی را نوعی وابستگی و انضمام به سازمان می داند که به صورت پذیرش ارزشهای سازمان و تمایل به ماندن در سازمان تظاهر می نماید (بختیاری، صادق- 1377)
تعهد سازمانی را استرن نگرش های مثبت و منفی افراد نسبت به کل سازمان می داند که در آن مشغول به کار هستند شخص دارای تعهد دارای احساس وفاداری قوی به سازمان است.( قربانی ،الیاس -1382 )
و این تعهد را تعیین کننده سر عرصه مهم از احساس یا رفتار مربوط به فرد می داند که عبارت است از :
1 – اعتماد به سازمان و پذیرش ارزشها و اهداف آن
2 – تمایل به انجام کار و سعی برای سازمان
3 – تمایل به ادامه عضویت برای آن سازمان (آمسترانگ ، 1377)
شل معتقد است منظور از تعهد سازمانی شناخت فرد نسبت به سازمان و فرد نسبت به وظیفه اش و همچنین شناسایی قبلی او از مدیر است فقدان این فاکتورها ، عدم پویایی را موجب می شود.(شل، 1981)
از طرفی بکر اظهار می دارد که تعهد کارمندان وابستگی روانی آنان به محل کارشان است (بکر ، 1996)
دو دیدگاه در تعهد سازمانی مطرح است اولین دیدگاه تعهد را به عنوان امری عاطفی یا نگرشی می داند افراد با سازمان ، تعیین هویت می کنند و بنابراین به ادامه عضویت برای تعقیب اهداف می پردازند دیدگاه کاملا متفاوت تعهد سازمانی که از کار بکر ناشی شده است تعهد را به عنوان امری رفتاری در نظر می گیرند تا نگرشی بر طبق این دیدگاه افراد به خاطر منابع بیشتر به سازمان دلبسته می شوند مثل ارشدیت و مزایا تا احساسات و عواطف مطلوب نسبت به سازمان در دیدگاه نگرشی تحقیقات به سمت شناسایی عوامل تعیین کننده تعهد و پیامدها و نتایج حاصل از تعهد می باشد(کوهستانی، حسین علی- 138)
مفاهیم تعهد
مفاهیم تعهد و نگرش هایی که بیشتر در رفتار سازمانی مد نظر هستند . رضایت شغلی و وابستگی شغلی و تععهد سازمانی می باشد در برخی از تحقیقات از یک مدل سربخش تعهد سازمانی استفاده شده که عبارت است از :
1 – تعهد عاطفی
2 – تعکیفی یا هنجاری
3 – تعهد مشعر
تعهد عاطفی :
به عنوان تعلق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزشهای سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می شود تعریف می شود به عنوان مثال هر اندازه عضو سازمانی به فرهنگ و ارزشهای سازمان علاقمند بوده و آنها را قبول داشته باشد و هم چنین متمایل به عضویت در سازمان باشد به همان اندازه تعهد عاطفی به سازمان دارد .
تعهد تعکیفی یا هنجاری:
به عنوان یک وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیت های آن تعریف می شود و بیانگر احساس بیم و الزام به ماندن در سازمان است . افراد فکر می کنند ادامه فعّالیت و حمایت از سازمان دینی است که بر گردن آنهاست مثلا هر قدر فرد از مسئول گروهی سازمان فرد حمایت کند و به طور کلی از عملیات آن پشتیبانی کند به همان اندازه دارای تعهد تکلیفی است .
تعهد مشعر :
تعهد مستمر ناشی از درک افزایش یافتن هزینه های از دست رفته یعنی مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازگشت نباشد مثل هزینه هایی که در صنعت نفت صرف حفر چاه می شود ولی به نفت نمی رسد بنابراین اگر کسی دارای تعهد مشعر باشد نسبت به افزایش چنین هزینه هایی حساس خواهد بود . ارائه کنندگان این مدل معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری و مشعر و عاطفی را به عنوان اجزای تشکیل دهنده تعهد در نظر گرفت تا انواع خاص آن را یک از اشارات ضمن چنین نگرشی به تعهد آن است که می توان انتظار داشت که اجزای مختلف تعهد در تاثیر گذاری رفتار بر یکدیگر در تعادل باشند (افشاری، گلی- 1377) .
هرسی و بلانچارد اظهار می دارند که مدیران اثر بخشی در مجموعه مرکبی از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند :
1 – تعهد نسبت به ارباب رجوع : یک مدیر موفق می تواند تعهد در کار خود را از طریق خدمت به ارباب رجوع و اهمیت قائل شدن برای او نشان دهد .
2 – تعهد به سازمان :
مدیران موثر با سازمانشان افتخار کرده و این افتخارشان را در رفتار خود متجلی می سازند
3 – تعهد نسبت به خود :
همواره مدیران تصویر قوی به دیگران ارائه می دهند و در تمام موقعیت ها به عنوان یک عامل مثبت عمل می کنند .
4 – تعهد نسبت به افراد گروه کاری :
مدیران موفق به افراد گروه کاری معتقدند و نسبت به آنها احساس تعلق خاطر خاصی نشان می دهند این امر مدیر را وا می دارد تا برای کمک به افراد در جهت موفقیت در کارشان از شیوه مناسب رهبری استفاده کند . به عبارت دیگر مدیر با نشان دادن علاقه به کارکنان و شناخت آنان و دادن بازخورد با ارشادی و ترغیب آنان به ارائه افکار خلاق تعهد خود را به گروه های کاری نمایان می سازد .
5 – تعهد نسبت به کار مدیران موثر تلاش می کنند با حفظ تمرکز صحیح بر کار اهل عمل بودن و روشن کردن اهمیت کار خود و کارهایی که دیگران انجام می دهند معنی و مفهوم ببخشند و با تمرکز نمودن توجه کارکنان را به اهمیت کار آشکار نمایند.(قربانی ، الیاس -1382)
دو دیدگاه در تعهد سازمانی
بر اساس مطا لعات زیادی که در زمینه تعهد سازمانی ارائه شده است مشاهده می شود که می توان دو دیدگاه کلی را در تعریف تعهد از یکدیگر متمایز نمود. دیدگاه اول : در برخی از این تعاریف تعهد بیانگر طبقه ی خاص از رفتار است .یعنی چنانچه فردی به دلیل اعمال ورفتارهایی که در گذشته انجام داده خود را نسبت به تداوم آن فعّالیت ها مفید بداند و یا چنانچه فرد در سازمان ، اداری منافعی باشد که چشم پوشی از آنها غیر ممکن یا مشکل باشد گفته می شود که آن شخص احساس تعهد می کند.
دیدگاه دوم : در بعضی مطا لعات تعهد را تا حد زیاد به عنوان یک نگرش در نظر می گیرند بر این اساس تعهد حالتی است که در آن ارزش ها واهداف یک سان خاص را می پذیرند و مایل است که به منظور تسهیل تعهد آن اهداف ، عضویت خویش را در سازمان حفظ نماید ( استیز .پورتز ،1983). تمایزبین دیدگاه های نگرشی ورفتاری در تحقیقات انجام شده در این زمینه به خوبی مشهود است که در دیدگاه نگرشی تحقیقات عمدتا به سمت شناسایی عوامل ایجاد کننده تعهد و همچنین پیام ها و نتایج حاصل از تعهد جهت گیری پیدا کرده اند ، ولی در دیدگاه رفتاری تحقیقات به شناسایی شرایط می پردازد که تحت آن شرایط رفتاری که قبلا بروز یافته مجددا نیز تکرار می شود و همچنین اثرات چنین رفتاری بر تغییر نگرش بررسی می گردد.مفروضات اساسی دیدگاه های نگرشی و رفتاری به صورت نمودار نگرش داده شده است . (مورد و گریفتن ، 1999). در تعهد عاطفی کارکنان با سازمان همانند می شود وارزشها ونگرش های سازمان را درونی می کنندو خواست هایشان در سازمان اجابت می کردد.تعهد عاطفی به میزان زیادی با حمایت سازمانی ادراک شده همبسته است (شور و تتریک ، 1991به نقل از مهداد، علی- 1380). در تعهد

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد اجتناب ناپذیری

دیدگاهتان را بنویسید