پایان نامه درباره تولید ملی/:بازار اسباب بازي چین

پایان نامه درباره تولید ملی/:بازار اسباب بازي چین

بازار اسباب بازي چین

چین به عنوان بزرگترین صادر کننده اسباب بازي در جهان شناخته شداست. قابل ذکر است که این رتبه برتري چین بیش از هرچیز دیگر مدیون پیشرفت این کشور در فن آوري ساخت است، به شکلی که بیشتر صادرات اسباب بازي این کشور سفارشات شرکتهاي بزرگ اروپایی و آمریکایی است که طراحی محصول در کشورهاي مبدأ صورت گرفته و تنها سفارش ساخت به چین داده شده است . همچنین پیوستن هنگ کنگ به چین که بزرگترین متخصص در ساخت اسباب بازي بوده است) سان و همکاران،  2005) سبب بهبود بیشتر این کشور در این صنعت شده است.
براي شناخت بهتر بازار اسباب بازي کشور چین ناگزیریم به نقش هنگ کنگ که از تیر 1997 به عنوان بخشی از کشور چین به شمار آمد بیشتر توجه کنیم.
تولیدکنندگان هنگ کنگ یکی از کاراترین تولیدکنندگان اسباب بازي و نیز بزرگترین صادر کننده اسباب بازي در جهان هستند با این حال صنعت اسباب بازي هنگ کنگ در واقع بر اساس مهندسی اولیه تولید (OEM)  بنا شده است و در زمینه فعالیتهاي تحقیق و توسعه مثل طراحی اسباب بازي جدید و ساخت  اسباب بازی هاي جدید  سرمایه گذاري عمده اي صورت نداده است (سان  و همکاران، 2005)
مهارتهاي بهتر براي ارائه و عرضه به مشتریان اروپایی و آمریکایی، آگاهی بهتر از ملزومات صنعت اسباب بازي، آموزشهاي تخصصی گسترد ه تر و ابتکارات بیشتر براي حل مشکل مزیتهاي مهندسی  هنگ کنگی هاست که هنوز کسی در سرزمین اصلی چین به آن دست نیافته است (لاو  و همکاران،2003)
هنگ کنگ در زمینه مهندسی اولیه تولید  (OEM)متخصص شده است و در حقیقت به این دانش مجهز شده است که بتواند هر نوع سفارشی را از شرکتهاي طراح  بگیرد و به تولید انبوه برساند. دولت چین تلاش زیادي کرده است که این دانش را از هنگ کنگ به سایر نقاط سرزمین چین نیز منتقل کند که تا کنون پیشرفت کار کند بوده است با این حال با توجه به اینکه خود هنگ کنگی ها هم براي ارزان تر شدن تولید روي به سرزمین اصلی چین آورده اند به زودي این مهارت را در سراسر چین گسترده تر ببینیم.
به هر روي چین امروزه به تنهایی 94.6 درصد از کل واردات اسباب بازي اروپا را در انحصار خود گرفته است که اغلب آن سفارشهاي شرکتهاي اروپایی و آمریکایی است. همین امر نشانه قدرت برتر این کشور در تولید کارخانهاي ارزان و به صرفه در مقیاس انبوه میباشد. در زیر آمار صادرات چین را بر اساس طبقه هاي مختلف اسباب بازي می بینیم :
جدول2-13:آمار واردات و صادرات اسباب بازي کشور چین در سال 2006

طبقه حجم صادرات
(به دلار)
حجم واردات (به دلار)
دوچرخه های 16-18-20 اینچ 260999221 17122
دوچرخه های زیر 16 اینچ 214011194 64672
کالسکه، وسایل حمل بچه و تجهیزات 66350087 9806131
جعبه های موسیقی و ابزار های جانبی 28690084 1450369
اسباب بازی های چرخدار و کالسکه عروسک 355774372 943052
عروسک 389714240 13382616
پوشاک و تجهیزات عروسک 72254540 3436787
سایر قطعات و تجهیزات عروسک 37706999 13195698
قطارها و ماشین های برقی با تجهیزات 39582741 1066407
کیت های الکترونیکی قابل مونتاژ 45886660 3871976
اسباب بازی ها و مجموعه های سازه ای 12243909 255553
اسباب بازی های پارچه ای و غیر پارچه ای از جانورن 1741967639 8671145
ابزار و لوازم اسباب بازی های موزیکال 75767193 704982
جورچین و معما 397326556 10541972
ابزار و لوازم اسباب بازی های مجموعه ای 307838064 4501503
اسباب بازی های موتوردار 724520854 11116661
سایر اسباب بازی ها 2855080436 51001271
لوازم کریسمس 1151238737 2592939
لوازم جشن ها و فضای باز 1639168886 2729764

 
همچنین مقاصد اصلی صادرات چین  بر اساس ارزش دلاری صادرات ، آمریکا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن، فرانسه، روسیه و استرالیا و اسپانیا و اروپای شرقی می شود.
 
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)