وکیل، دادگستری، وکلاء، تعهدات

دانلود پایان نامه
تهدید مجلوب ثالث باعث شود که مجلوب ثالث حقیقت را پنهان دارد زیرا در تمامی این موارد وکیل به جای اینکه به اجرای عدالت کمک کند از اجرای عدالت جلوگیری می کند و باعث می شود از این طریق به طرف دعوی موکل و همچنین سایر اشخاص دخیل در دعوی خسارتی وارد آید و این افراد نتوانند به حقوق خود دست یابند.
ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء در دو قسم، تعهدات وکیل نسبت به وکلای دخیل در دعوی و تعهدات وکیل نسبت به سایر وکلاء مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی به دو قسم، تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به همکار وکیل مورد بررسی قرار می گیرد.
الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل وکلاء باید احترام سایر همکاران خود را حفظ نمایند و از بی احترامی نسبت به آنان خودداری کنند که در

1.ماده 130 ق.آ.د.م : « هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید. »
ماده ی 42 قانون وکالت هم به این موضوع اشاره شده است. همچنین با لحنی درست با یکدیگر سخن بگویند و هرگز به موکلین و سایر افراد اجازه ندهند که در حضور آن ها به وکیل طرف مقابل بی احترامی و توهین نمایند و در صورت مشاهده چنین رفتاری به دفاع از وکلاء بپردازند و به آن افراد تذکر لازم را بدهند. مناسبات وکیل و همکار وکالتی او باید توأم با احترام متقابل و نزاکت باشد. طرفین سعی در تخدیش موقعیت، شخصیت و دفاع یکدیگر نمی کنند و نباید بکنند. احترام هر دو نزد قاضی و نزد یکدیگر و نیز نزد موکلین پابرجا و آرامش و وقار بر رفتار وکلا حاکم است، زیرا وکیلان در دادگاه با همکاران خود با ابزار قانون و منطق می جنگند. این جنگ، جنگ منطق و استدلال است. جنگ دوستانه است. برای پیروزی در این جنگ نباید ماکیاولیستی رفتار کرد.یعنی نباید هدف وسیله را توجیه کند. هیچ یک از دو همکار در یک دعوا نباید از این جنگ دوستانه برنجد. قبل از تشکیل جلسه دادگاه و ضمن آن و بعد از آن با کمال احترام و خوشرویی باید با هم رفتار کنند. خلط مسایل جانبی غیر از مسایل قانونی و حقوقی در این جنگ دوستانه به هیچ وجه جایز نیست. مثلاً نباید وکیلی نسبت به میزان الصاق تمبر مربوط به مالیات حق الوکاله همکار خود ایراد بگیرد و رئیس دادگاه را در این مورد آگاه نماید. این رفتار پسندیده نیست. اولاً ایراد مربوط به کسر تمبر مالیات حق الوکاله به عهده دفتر دادگاه و ثانیاً از حقوق مربوط به دولت است و هیچ ربطی به وکیل طرف مقابل ندارد و ثالثاً برای وکیل دادگستری پسندیده نیست که از این حربه ها به منظور امکان محکومیت طرف موکلش سوء استفاده نماید. رابعاً چنین ایرادی که ممکن است ناشی از اشتباه محاسباتی وکیل مقابل بوده و در نتیجه تمبر مالیات حق الوکاله کمتر از مقدار معین ابطال شده باشد، می تواند به طور خصوصی نیز مطرح شود و نه در جلسه رسمی دادگاه و اگر بر فرض هم کسر تمبر مالیاتی مطرح شود خود رئیس دادگاه می تواند به وکیل یاد شده تذکر دهد. ( اسماعیلی هریسی، 1385 ص222و221 )
ب-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به همکار وکیل در مواردی که موکل بیش از یک وکیل به دادگاه معرفی می کند وکلاء وظیفه دارند که با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند و همدیگر را در جریان کلیه امور قرار دهند و سعی در تخریب شخصیت همدیگر نزد موکل ننمایند بلکه با همکار خود با ادب و نزاکت برخورد نمایند و اگر وکیلی بخواهد نسبت به همکار خود انتقاد بکند باید این انتقاد درست و بجا و با لهنی به دور از توهین باشد و به گونه ای نباشد که به حیثیت و آبروی آن وکیل لطمه وارد آورد در واقع انتقاد کردن وکلاء از یکدیگر در نهایت احترام و ادب صورت پذیرد.
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر وکلاء وکیل دادگستری علاوه بر رعایت احترام و حفظ شئون وکلای دخیل در دعوی، موظف به رعایت احترام و حفظ شأن سایر وکلاء هستند. وکیل با احترام گذاشتن به سایر وکلاء نه تنها احترام آن وکیل بلکه احترام خود و همچنین جامعه وکلاء را حفظ می نماید و تنها زمانی می تواند از سایر مردم انتظار داشت که با جامعه وکلاء به درستی رفتار کنند که وکلاء با رفتار های خود ارزش و شأن جایگاه وکالت را حفظ کرده و نسبت به همکاران خود با ادب و نزاکت رفتار نماید.
ج- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری در دو قسم، تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی وکلاء بر طبق ماده ی 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، سوگند یاد می کنند که رعایت احترام را نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص به عمل آورند. همچنین در ماده ی 42 قانون وکالت مصوب 1315 آمده است که : « وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد، مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. » این ماده به رفتار وکلاء نسبت به دیگران اشاره دارد بنابراین وکلاء باید در رفتار خود نسبت به دادگستری رعایت احترام و نزاکت را به عمل آورند. همچنین اگر حکمی از دادگاه صادر شود که بر خلاف قوانین و مقررات باشد وکیل باید با رعایت احترام و نزاکت با دستگاه قضایی برخورد کند زیرا در غیر این صورت باعث می شود که ذهنیت مردم نسبت به دادگستری تغییر کرده و با دید منفی به آن بنگرند.
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم وکلاء باید از رفتارهایی که باعث تضعیف شأن و جایگاه دادگستری در ذهنیت عموم می شود خودداری کنند به بیان دیگر از جمله وظایف وکیل دادگستری نسبت به دستگاه قضاء، جلب اعتماد و اطمینان مردم به آن می باشد وکلاء نباید با رفتارهای خود باعث سلب اعتماد مردم به دادگستری شوند به گونه ای که مردم برای رسیدن به حق خود از طریق دادگستری اعتمادی به آن نداشته باشند بلکه باید رفتار وکلاء به گونه ای باشد که حس اعتماد و اطمینان به دادگستری در میان مردم ایجاد شود تا مردم به جای اینکه برای گرفتن حق و حقوق خود از دیگران، شخصاً وارد عمل شوند برای گرفتن حق و حقوق خود از طریق محاکم وارد عمل شوند.
د- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر اشخاص وکلاء به مناسبت حرفه وکالت که بر عهده دارند یکسری وظایف و تعهداتی را نسبت به مردم دارند از جمله وظایف وکیل در برابر آحاد مردم در اجرای اصل 35 قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد: « در همه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. » بنابراین اگر اشخاص استطاعت مالی برای تعیین وکیل را نداشته باشند می توانند تقاضای وکیل معاضدتی یا تسخیری نمایند و در ماده ی 31 ق.و بیان شده است که: « وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آن ها ارجاع می شود، قبول کنند. » بنابراین با توجه به این ماده یکی از وظایف وکلاء در برابر مردم پذیرش وکالت معاضدتی و تسخیری در صورت عدم استطاعت مالی می باشد. و همچنین با توجه به ماده ی 23 قانون

مطلب مرتبط :   عناصر آمیخته بازاریابی و فروشگاه های زنجیره ای