منابع پایان نامه با موضوع جامعه مدرن

دانلود پایان نامه

گیرد. از دیگر انتقاداتی که به فلوریدا شده است، کم ارزش جلوه دادن خانواده سنتی و ارزشهای آن و بها دادن به همجنس بازان و افراد مجرد می باشد انتقاد بعدی این است که شهرها یا جاذب و دوستدار خانواده ها و بچه ها هستند یا افراد جوان و مجرد و همجنس بازان. به عبارت دیگر توامان جاذب هر دو گروه نمی باشند. در حالی که در تحقیقات فلوریدا نشان داده شده که 5 مادر شهر در آمریکا که بیشترین میزان جذب و دوستی خانواده و بچه را دارا بودند، از میزان بالای همجنس بازان و همچنین میزان بالای بوهمین42 هم برخوردار بودند.

-2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا
از دیدگاه ریچارد فلوریدا ساخت یک اجتماع خلاق، دیگر با بکارگیری و استخدام هر چه بیشتر کمپانیها و یا تلاش برای “سیلیکن ولی” بعدی بودن بدست نمی آید. هر چند کمپانی ها هنوز هم مهم هستند، لیکن آنها بطور فزاینده ای به جاهایی انتقال می یابند یا در جاهایی اغاز به کار می نمایند که مردم خلاق و مستعد هستند. نکته اساسی این است که شهرها به یک جو مردمی43 حتی بیش از جو تجارت نیاز دارند. این بدین معناست که خلاقیت را در تمامی جنبه ها و ابعادش حمایت کنیم و اجتماعی بسازیم که برای مردم خلاق جاذب باشد نه فقط برای کمپانی های تک. به جای سوبسید دادن به کمپانی ها، استادیوم ها و مراکز تجاری، اجتماعات نیاز دارند که متنوع باشند و بر روی گونه های مختلف سبک زندگی و امکاناتی که مردم می خواهند سرمایه گذاری کنند(Florida, (2002, p283 .
– سبک زندگی
در مصاحبه های فلوریدا مردم بیان می کردند که سیک زندگی خیلی اوقات مهم تر از کار و استخدام هنگامی که آنها برای زندگی در جایی تصمیم می گیرند اعمال می کند. بسیاری از ان ها بیان داشتند که در مکان هایی که تنوعی از فعالیتهای مورد درخواست ان ها ارائه نمی شد، مانند فعالیتهای مربوط به موسیقی، هنر، تکنولوژی، ورزش های فضای باز و مانند ان، آنها پیشنهاد شغل ها را رد کرده یا تصمیم گرفته اند که به دنبال آن مشاغل نروند. در قدیم مردم در یک مکان کار می کردند و در مکان دیگر تعطیلات را می گذراندند و مرتبأ آخر هفته ها به بیرون شهر یا شهرهای دیگر می رفتند در حالی که در حال حاضر از مکانی که در آن زندگی می کنند، انتظارات بیشتری دارند. یکی از دلایل این امر ماهیت کار خلاق مدرن می باشد. مردم با توجه به برنامه زمانی کارشان دسترسی سریع به تفریحات را می خواهند. بسیاری از مصاحبه شمندگان به فلوریدا گفتند که یک استراحت طولانی در وسط روز مانند دوچرخه سواری یا دویدن می تواند قدرت تولید کنندگی آن ها را در طول روز حفظ نماید. آن ها به وجود پارک ها و مسیرهای تفریحی در نزدیکی خود نیاز دارند. زندگی شبانه نیز بخش مهمی از سبک زندگی می باشد. بر اساس تحقیقات فلوریدا، مردم یک زندگی شبانه با بازه وسیعی از فعالیت ها را ترجیح می دهند و با ارزش ترین گزینه ها برای آن ها نیز، گزینه های تجربی44 بودند، مانند : سالن های موسیقی جالب، گالریهای هنری در سطح محله و تئاتر و فضاهای اجرا. در بین افراد مصاحبه شونده بیشترین شکایات به خیلی زود بسته شدن و تعطیل شدن زندگی شبانه مربوط می شد. دلیل مسئله از نظ فلوریدا، این نیست که بسیاری از این مردم می خواهند تمام شب را به این شکل بگذرانند، اما با توجه به ساعت های کار طولانی، آنها به داشتن گزینه هایی در کل ساعت های شبانه روز نیاز دارند. بسیاری از مردم هم به داشتن گزینه های بدون الکل تاکید کردند. در یکی از تحقیقاتی که در مورد افراد خلاق جوان تر در دهه دوم و سوم زندگی شان در مورد این که آنها چه چیزی از زندگی شبانه را بیشتر درخواست می نمایند، انجام شد. این نتیجه به دست امد که بالاترین گزینه های زندگی شبانه عوامل جذاب فرهنگی (از سمفونی و تئاتر تا سالن های موسیقی) و شام خوردن در اخر شب همراه با موسیقی و کلوپ های موسیقی و کافی شاپ ها بودند. مواردی مانند بارها، کلوپ های بزرگ رقص و کلوپ های شبانه در لیست خیلی پایین تر قرار گرفتند. بسیاری از پاسخ دهندگان ترکیبی از گزینه های سرگرمی و حمل و نقل شبانه قابل اعتماد و امن را طلب می کردند.
– تعاملات اجتماعی
توانایی یک جامعه برای تسهیل روابط بین مردم در یک جامعه با تحرک بالا و شبه غریبه به نظر می آید که مهم تر باشد. ری الدبورگ45 در کتابش با عنوان “یک مکان خیلی خوب”46 به اهمیت آنچه که “مکان های سوم” می خواند، در جامعه مدرن اشاره می کند. مکان های سوم که شامل خانه یا محل کار نمی گردند، عرصه هایی مانند کافی شاپ ها، مغازه های کتابفروشی و کافه ها می باشند که در انها ما می توانیم آشنایان غیر رسمی تر را پیدا کنیم. در تحقیقات فلوریدا، مردم طبقه خلاق این مکان های سوم را واجد نقش کلیدی در جذب کردن یک اجتماع می دانستند.
– تنوع
در تحقیقات فلوریدا، مردم به مکان هایی جذب شده بودند که با تنوع فکر و بازی اندیشه شناخته شده بودند. آنها فعالانه به دنبال مکان های متنوع و نشانه های تنوع هنگام ارزیابی اجتماعات می گردند. این نشانه ها شامل نژادها و گروههای قومیتی مختلف، سنین مختلف، گرایش های مختلف جنسی، ظواهر متنوع مانند خالکوبی بدن چشمگیر می گردد.
در دیدگاه فلوریدا تنوع هم چنین به معنای هیجان و انرژی است. افراد دارای فکر خلاق از تنوعی از تاثیرات لذت می برند. آنها طالب گونه های مختلف موسیقی و انواع متنوع غذا می باشندو آنها می خواهند با افرادی آشنا شده و تعامل نمایند که شبیه خودشان نیستند (برای تبادل دیدگاهها).
یک مکان جاذب لازم نیست که یک شهر بزرگ باشد
لکن لازم است که یک کازموپلیتن باشد، جایی که تعامل فرهنگ ها و ایده ها وجود دارد و افراد خارجی به سرعت داخلی و خودی می شوند. این کیفیت زمینه ای برای نوآوری، ریسک پذیری و ایجاد فعالیتهای جدید تجاری نیز می گردد.
– کیفیت مکان
فلوریدا برای همه عواملی که در تصمیم گیری مکان یطبقه خلاق استفاده می شوند در مجموع واژه “کیفیت مکان” را در مقابل “کیفیت زندگی” بکار برده است و در مجموع سه ویژگی را برای دارا بودن کیفیت مکان بیان می دارد:
چه چیزی آنجاست؟ ترکیب محیط ساخته شده و محیط طبیعی. یک مجموعه کامل برای دستیابی به زندگی های خلاق
چه کسی آنجاست؟ تنوع گونه های مردم، تعامل و فراهم بودن نشانه های این امر که هر کسی می تواند به اجتماع ملحق شود و در آن زندگی کند.
چه چیزی در جریان است؟ سرزندگی زندگی خیابان، فرهنگ کافه ای، هنرها، موسیقی و مردم سهیم در فعالیتهای بازار
کیفیت مکان که یک شهر ارائه می دهد می تواند در مجموعه بهم مرتبطی از تجربیات خلاصه گردد که شخص می تواند در خلق تجربه هم دست داشته باشد نه این که تنها مصرف کننده آن باشد. رستوران های زنجیره ای یا نواحی خاص توریستی و سرگرمی مانند تجهیزات کنسرو شده ای هستند که کمکی به خلق تجربه یا شدت و ضعف بخشیدن به آن نمی کنند(Florida, 2002, p234) .

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درموردعدم قطعیت، دینامیکی، شبیه سازی

-2-5-4تحقیق مونتگومری47
مونتگومری با انتقاد از اصول نظری و کار فلوریدا، به تشریح نقش مکان در توسعه محیط خلاق48 با استفاده از مدل مکان کانتر49 می پردازد.
وی با استفاده از تعاریف تنکویست50، اندرسن51 و چارلز لندری از محیط خلاق، خصوصیات یک محیط خلاق را شرح می دهد. اندرسن بیان می دارد که محیط های خلاق شهرهایی می باشند که توانایی های نیمه خودآگاه خود را برای تولید کارهای جدید در هنر، تکنولوژی و دانش توسعه داده اند. مونتگومری در ادامه بیان می کند که اکثر مواقع کل یک شهر نمی تواند یک محیط خلاق باشد، بلکه یک یا بیش از یک بخش آن وحیط خلاق می باشند که امروزه به آنها مراکز فرهنگی52 و خوشه های اقتصاد خلاق53 می گویند. وی با بیان این که بیشتر شهرهای بزرگ دارای مراکز قابل تشخیصی می باشند که هنرمندان و پیش قدمان فرهنگی جذب آن ها می گردند، در قالب مدل مکان کانتر، معیارهای موفقیت و عوامل ضروری مراکز فرهنگی را ارائه می نماید. لذا مونتگومری به عنوان یک نمونه بسیار موفق در این زمینه مورد مطالع قرار می گیر

جدول شماره 7: عوامل ضروری و معیارهای موفقیت از دید مونتگومری

فعالیت
تنوع کاربری های زمین اولیه و ثانویه

مقدار و تنوع مکان های فرهنگی

وجود “اقتصاد بعد از ظهر”54 شامل فرهنگ کافه ای

تقویت اقتصاد کمپانی های کوچک شامل تجارتهای خلاق

دسترسی به امکانات آموزشی

وجود فستیوال ها، مراسم و مسابقات

فراهم بودن فضای کار برای هنرمندان و تولید کنندگان فرهنگی

توسعه اقتصادی کمپانی های کوچک در شاخه های فرهنگی

فضاهای کار مدیریت شده برای استفاده کنندگان استودیو و اداره

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوععدم قطعیت

موقعیت آژانس ها و کمپانی های توسعه هنر

آموزش رسانه و هنر

کاربری های روزانه و بعدازظهر مکمل
فرم ساخته شده
ریخت شناسی شهری

تنوع و فراهم بودن ساختمان ها

نفوذپذیری منظر خیابان

خوانایی

میزان و کیفیت فضاهای عمومی

جداره های فعال خیابان

جذب کننده های مردم
معنا
فضاهای جمع شدن و ملاقات

حس تاریخ و پیشرفت

هویت و تصویر ناحیه

قابلیت داشتن دانش زیاد

سمبلها و عوامل شاخص محیطی

ماخذ: florida, 2002

6-2- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی
مقدمه
با توجه به اینکه برنامه ریزی شهری با رویکرد ایجاد مراکز فرهنگی با قابلیت رقابت جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی، موضوع جدیدی در عرصه این رشته است، لذا نمونه های مشابه کمی در سطح جهان به این موضوع با این رویکرد اختصاص یافته است. از این رو در این قسمت از رساله، ابتدا ریگا بعنوان یکی از پایتخت های فرهنگی اروپا مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و پس از مطالعه محله Superklin به عنوان محله ای با تنوع فرهنگی بالا، به بررسی برخی از فضاهای فرهنگی _ تفرجگاهی ساخته شده در شهرهای رقابت پذیر به اختصار پرداخته می شود.
در این قسمت به دنبال یافتن پاسخ پرسش زیر هستیم:

* در تحقیقات و پروژه های عملی انجام شده در نقاط مختلف دنیا عوامل و معیارهای رقابت پذیری چیست؟

-2-6-1آماده سازی “ریگا55” برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2014
هرشهری جنبه های گوناگونی دارد که ما تنها تعداد کمی از آنها را می شناسیم .طوریکه گردشگران و ساکنان شهر غالبا آن را به شیوه های مختلفی درک می کنند. ریگا، یک متروپلیس فرهنگی، یک حومه ی اروپایی، در مکانی بین اروپا و روسیه، یک شهر بندری، یک جامعه ی دو زبانه و یک شهر با سنت های غنی فرهنگی است. همانطور که متن توسط کلمه ها و فاصله های بین آن ایجاد می شود، زبان فرهنگ نیز توسط اتفاقات، ساختمان ها، دستاوردها و تعابیر فرهنگی که در زندگی روزمره ی ما آمیخته شده ایجاد می شود.

هدف های پیشنهادی ریگا برای تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی:
* ارتقاء خلاقیت و رویکردهای ابتکاری
* نمایش تنوع فرهنگ اروپایی و ایجاد امکان برقراری روابط میان فرهنگی
* توسعه ی فضای فرهنگی اروپایی در نتیجه ی ایجاد روابط میان فرهنگی
* ت
وسعه در زمینه ی مدیریت شهری با رویکرد فرهنگی
* اجرایی کردن چشم انداز توسعه ی فرهنگی ریگا
* تجهیز زیرساخت های فرهنگی در ریگا
* ارتقاء اصول مشارکت به عنوان پایه ی توسعه ی فرهنگی
* تاکید بر اهمیت توسعه های فرهنگی محلی به خاطر افزایش مشارکت جامعه و تبدیل به گرایش های جهانی شدن

ساختار برنامه:
1. اشتیاق برای اقیانوس
اتفاقات:
برگزاری ورکشاپ و سمینارهای خلاقانه، پروژه های تحقیقی، هنر در فضای شهری، مسابقات، نمایش استعدادها
2. خیابان آزادی
رویارویی عقاید و شکل گیری گفت و گوها
تاریخچه ی قدرت، تخریب و بازسازی
برخورد میان فرهنگ و رویای فرهنگ جهانی
اتفاقات:
نمایشگاه ها، کمپین هنر و موسیقی، تور تئاتر، بازخوانی های ادبی، سینما در فضای باز، نمایشگاه های تجاری خلاقانه
3. بسته ی ابقاء:
توجه شهرنشینان به کیفیت زندگی روستایی و بالعکس
کسب مهارت های جدید و تجربیات متفاوت
بازگشت به حقایق و مهارت های اولیه و نیازهای اساسی انسان برای آینده

اتفاقات:
کنفرانس و نمایشگاه های بین المللی
رویدادهای چند رسانه ای در فضای شهری، سینما،

دیدگاهتان را بنویسید