مقاله درمورد دانلود مصرف مواد، هوشیاری

دانلود پایان نامه

– راستی مسئولانه ( گفتن حقیقت به خود و به بقیه)

– هوشیاری روحی ( پرورش و رشد با تکیه به ایمون فردی)

این برنامه ها یه روش ( روش )  مرحله ایه که انجام مراحل (  گانه تا رسیدن به بهتر شدن ) طی سالیان متمادی کلید اصلی ا اگه برنامه های درمانی منجربه شرکت شخص در مرحله اول شه قدم مهم و بزرگی شروع شده ) است؛ یعنی اقرار به این مسئله که شخص در برابر مصرف مواد ضعیف و ضعیفه و باید تشخیص بده زندگی اش از اختیار اون بیرون شده .

توئم داشتن کنترل در مصرف و رد وجود مشکلات به وجود اومده توسط مصرف مواد، به حفظ و ادامه اعتیاد منجر می شه.

اگه شخصی به مرحله اقرار برسه و از مرحله رد و توئم عبور کنه ، امکان خود داری دائمی و شانس زیاد و تقویت شرایط بهبود و موندن و ادامه دادن مراحل باقی مونده افزایش می باید.

” بازیافت رو پیشرفت تدریجیه نه رویایی کامل”

معمولا به اعضا پیشنهاد می شه طی 90 روز در 90 جلسه شرکت کنن.(هومان.1387)

روند جلو رفتن طبق گامها:

کارکرد این انجمن طبق 12 قدم یا ( قدمهای دوازده گانه) ای صورت میگیره ؛ که اگه فرد خواهان پاکی در هر کدوم از مراحل تلاش خود رو به کار بندد در جهت بهبودی و پیشرفت گامهای موثر و راسخی خواهد برداشت. این قدمها عبارتند از :

1- ما اقرار کردیم در برابر اعتیاد مون ضعیف بودیم و زندگی مون غیر قابل اداره شده بود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره راهبردهای شناختی و فراشناختی و منابع باورهای خودکارآمدی