مقاله تامین مالی بلند مدت و میان مدت و تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه
نرخ بهره این گونه وامها بیشتر از بهره وامهای بانکی است.
این نوع وامها معمولاً نیازمند مانده جبرانی نیست.
کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی
8
وامهای دولت
وامهایی که توسط دولت اعطا می شود.
 
 
شرکتهای دولتی با وابسته به دولت
مدیران در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت به دست آمده بدهی ایجاد میکنند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر است . لذا اینگونه پرداختهای ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاریهای راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریانهای خارجی لازم را همواره مدنظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریانهای نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تامین سرمایه است. فرایندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روش هایی می چرخد که واحد اقتصادی به وسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای  مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چارچوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مآخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با  مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی ، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه ، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.
ساختار سرمایه بهینه ساختاری است که مدیران با توجه به نسبت های بدهی و سرمایه ، ترکیبی از این دو را انتخاب و اعمال می کنند که هزینه موزون سرمایه(WACC) را به حداقل برسانند.
2-8 تامین مالی در شرایط درماندگی مالی
شرکت های مبتلا به درماندگی مالی عموما دارای هزینه ی سرمایه ی بالایی می باشند و نسبت های اهرمی بالایی دارند ، نسبت های نقدینگی آنها ضعیف بوده و جهت تامین مالی کالاها و خدمات خود با مشکلات عدیده ای مواجهند. بنابراین در این نوع شرکت ها روش های تامین مالی بلند مدت و میان مدت(روش های تامین مالی در شرایط عادی) چندان توضیح دهنده مناسبی نخواهد بود، لذا مدیر ناچار است برای تامین مالی از روش های جایگزین مثل فروش دارایی های غیر عملیاتی ، فروش و اجاره مجدد دارایی ها ، تاخیر در پرداخت به کارکنان ، تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و سایر روش های مشابه که درکوتاه مدت باعث افزایش جریان های نقد ورودی و کاهش جریان های نقد خروجی میشوند استفاده کند تا منابع شرکت را برای تداوم فعالیت افزایش دهد.
همچنین ترس از ورشکستگی ، نابودی شرکت و هزینه های گزاف ورشکستگی(مانند هزینه های حقوقی ) باعث می شود مدیران تمام تلاش خود را برای خروج شرکت از شرایط درماندگی مالی و افزایش عمر شرکت بکار گیرند.
هزینه های آشفتگی مالی، سبب کاهش اضافه رفاه سرمایه گذاران شرکت می شود؛ چرا که در اثر این مشکلات، جریان های نقدینگی که نهایتا به سهامدارها و دارندگان اوراق قرضه پرداخت می شود، کاهش می یابد. به طور مشخص سرمایه گذارها ترجیح می دهند که شرکت ها با مشکلات و تنگناهای مالی روبه رو نشوند تا اضافه رفاهشان کاهش نیابد. واضح است که هرچه شرکت اوراق قرضه بیشتری را مورد استفاده قرار دهد احتمال ورشکستگی آن نیز افزایش می یابد. با افزایش بهره اوراق قرضه، احتمال آن که پرداخت این بهره ها نکول شود بالا می رود. در واقع این هزینه ها سبب می شوند که شرکت از به جریان انداختن میزان زیاد اوراق قرضه، خودداری کند.
مدیران در زمان درماندگی مالی سعی می کنند از روش های کوتاه مدت برای تامین مالی استفاده کنند
تامین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت داراییهای جاری مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاًمدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در داراییهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده ، باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولاً برای تامین مالی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری، از وام کوتاه مدت استفاده می شود. در جدول شماره 1، روشهای تامین مالی کوتاه مدت نشان داده شده است.
جدول شماره 2-8-1روشهای تامین مالی کوتاه مدت
ردیف
نام روش
تعریف
مزایای روش
معایب روش
استفاده کنندگان
1
اعتبار تجاری( خرید نسیه کالا یا خدت)