مذاکرات، جمهور، رئیس، صلح

دانلود پایان نامه
شدن غیر نظامیان در غزه و اسرائیل موجب نگرانی عمیق من است” اکتفا کرد. وی دلیل سکوت خود در این زمینه را با بیان اینکه در هر دوره تنها یک رییس جمهور وجود دارد (به این معنی که هم اکنون بوش رئیس جمهور می باشد و بالطبع نباید از او که هنوز رئیس جمهور نشده است انتظار موضع گیری داشت) توجیه کرد. این در حالی است که اوباما در مورد مسائل دیگر از جمله بحران اقتصادی و حملات بمبئی، در دوران انتقال قدرت (از 4 نوامبر تا 20 ژانویه) به ابراز نظر گسترده پرداخت. (Los Angeles Times, 2009:152).
با بررسی و تحلیل دقیق تر تحولات مذکور در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و داخلی و با گذشت نزدیک به سه دهه از روند مذاکرات صلح، می توان چنین نتیجه گیری کرد که تمامی راهکارها، مذاکرات و تفاهمات بین طرفین برای حل مناقشه تا زمانی که حقوق فلسطینی ها استیفا نگردد، اسرائیل به سیاست های اشغالگرانه خود پایان ندهد و ایالات متحده سیاست جانبدارانه خود در حمایت از تل آویو را رها نسازد، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. با روی کار آمدن دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، و در حالی که فلسطینیان بین دو گروه حماس و فتح تقسیم شده اند، حتی برگزاری مذاکرات صلح دور از ذهن به نظر می رسد. این موضوع، برای دولت اوباما که صلح خاورمیانه را سرلوحه کار خود در منطقه قرار داده است، در سال های آینده چالشی جدی خواهد بود.
2- عراق