قیمت جدید خودروهای داخلی / ۲۹ فروردین

قیمت جدید خودروهای داخلی / ۲۹ فروردین

آخرین قیمت خودرو در بازار به توضیح زیره.

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومن )

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

وانت باردو

ایران خودرو

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدی.دوگانه سوز

۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰

SE سمند پایه گازسوز

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF۷ سمند

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

EF۷ سمند مالتی پلکس

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰

EF۷ سمند پایه گازسوز

۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰

سمند سریر

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX ۴۰۵ پژو

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX ۴۰۵ . XUM پژو

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU۵ پژو

۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی

۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال سفارشی

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU۵ پژو پارس

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

TU۵ پژو پارس سال / خودکار

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

EF۷ پژو پارس سال / موتور

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰

V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

توقف فروش

V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰

V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ خودکار

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۶ رانا

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

فوتون وانت دیزلی

۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E۱ تندر

۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰

E۱ تندر خودکار

۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰

E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

E۲ تندر

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ

۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰

E۲ تندر خودکار

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

سایپا

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

گازسوز SL ۱۳۲ .پراید

۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ LE.پراید

۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / آپشن دار

ریو خودکار

۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

توقف فروش

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵٫۸۴۰٫۰۰۰

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C۵

۱۸۲.۸۰۰.۰۰۰

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

MID نیسان قشقایی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

ماکسیما خودکار . بهترین رنگ

۱۰۴٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما خودکار / بهترین رنگ / مولتی

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۷۵٫۲۳۰٫۰۰۰

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E۲

۳۵.۵۱۰.۰۰۰

۳۱.۴۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E۲

۳۵.۳۱۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E۲

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۷٫۳۳۰٫۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۱

۳۲.۱۱۰.۰۰۰

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . یورو ۴ E۱

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته خودکار

کرمان خودرو

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

هیوندای ورنا خودکار

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰

لیفان ۵۲۰ آی

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

J۵ جی ای سی

۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

X۶۰

۱۷.۱۰۰.۰۰۰

لوبو

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

توقف فروش

۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

خودکار /B۵۰

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

FAW ون

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

FVR کامیون ۱۸ تن

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW ۴۲۰ کشنده دو محور

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

مدیران خودرو

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر خودکار

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM ۵۳۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۸.۴۰۰.۰۰۰

هاچ بک / MVM ۳۱۵

۴۰.۵۰۰.۰۰۰

صندوقدار / MVM ۳۱۵

چری ویانا

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

X۳۳ _ تیگو

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

راین

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ خودکار

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ خودکار

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

زاگرس خودرو

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده خودکار ۲۰۰۹

پروتون ویرا

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده خودکار ۲۰۰۸

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

مرتب خودرو

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

باشگاه خبرنگاران قیمت روز خودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *