قیمت جدید انواع نان سنگک بربری تافتون لواش

قیمت جدید انواع نان سنگک بربری تافتون لواش

قیمت جدید شکل های جور واجور نون سنگک بربری تافتون لواش

جدول قیمت شکل های جور واجور نون در ۳۱ استان کشور :

جدول قیمت جدید شکل های جور واجور نون ( سنگک، بربری، تافتون و لواش) در ۳۱ استان کشور منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید شکل های جور واجور نون شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش به توضیح جدول ذیله:

استان سنگک بربری تافتون لواش

تهران ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰

تبریز ۲۷۵ ۱۷۵ نداره ۶۵

همدان ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۷۵

اردبیل ۲۰۰ ۲۰۰ نداره ۶۰

ارومیه ۲۵۰ ۲۰۰ نداره ۷۰

مشهد ۳۰۰ ۱۷۵ ۱۲۵ ۱۰۰

کرج ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰

اهواز ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

شهرکرد ۲۲۵ ۲۰۰ ۸۵ نداره

اصفهان ۳۲۵ ۱۷۵ ۱۰۰ ۹۵

کرمانشاه ۳۰۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۸۰

کرمان ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۵۰

سنندج ۲۵۰ ۲۰۰ نداره ۷۵

قم ۳۰۰ ۳۰۰ ۸۵ ۸۵

ایلام ۲۵۰ ۲۲۵ ۱۲۵ ۷۵

قزوین ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

شیراز ۳۵۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۰۰

سمنان ۳۰۰ ۱۷۵ ۱۲۵ ۷۰

زاهدان ۳۵۰ ۲۵۰ ۳۵۰ ۷۵

بندرعباس ۳۰۰ ۱۵۰ ۷۰ ۶۵

زنجان ۲۵۰ ۲۰۰ ۸۵ ۷۰

اراک ۲۵۰ ۲۰۰ ۷۵ ۷۵

رشت ۲۸۰ ۲۵۰ ۱۴۵ ۱۰۰

خرم آباد ۲۵۰ ۲۲۰ ۸۰ ۸۰

ساری ۲۷۵ ۲۰۰ ۱۲۵ ۷۰

گرگان ۲۷۵ ۲۰۰ نداره ۷۵

یاسوج ۲۸۰ ۱۹۰ ۹۰ ۸۵

یزد ۳۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۷۰

بوشهر ۳۵۰ ۲۵۰ ۹۰ ۸۰

بیرجند ۲۵۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۱۰۰

بجنورد ۲۵۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۱۰۰

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از پایانی شدن اندازه نون به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته: از روز چهارشنبه یکم دی ماه نون براساس قیمت های جدید عرضه می شه. هم اینکه قیمت های جدید در نانوایی های سراسر کشور نصب شده و در برابر دید مشتری قرار می گیره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *