قیمت بلیط هواپیما / ۲۳ اسفند

قیمت بلیط هواپیما / ۲۳ اسفند

قیمت شکل های جور واجور بلیط هواپیما از مبدا تهران به شهرهای جور واجور ایران به توضیح زیره:

راه پرواز

قیمت مصوب بلیط هواپیما

بزرگسال

(بزرگتر از ۱۲ سال)

خردسال

(بین ۲ تا ۱۲ سال)

نوزاد

(زیر ۲ سال)

بلیط هواپیما تهران آبادان

۱,۱۹۴,۰۰۰ ریال

۶۲۲,۰۰۰ ریال

۱۶۴,۴۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران اردبیل

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران ارومیه

۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۵۸۰,۰۰۰ ریال

۱۵۶,۰۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران اصفهان

۹۵۱,۰۰۰ ریال

۵۰۰,۵۰۰ ریال

۱۴۰,۱۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران اهواز

۱,۰۵۷,۰۰۰ ریال

۵۵۳,۵۰۰ ریال

۱۵۰,۷۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران ایرانشهر

۲,۰۵۴,۰۰۰ ریال

۱,۰۵۲,۰۰۰ ریال

۲۵۰,۴۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران ایلام

۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال

۵۳۲,۵۰۰ ریال

۱۴۶,۵۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران بجنورد

۱,۱۶۳,۰۰۰ ریال

۶۰۶,۵۰۰ ریال

۱۶۱,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران بندرعباس

۱,۷۸۹,۰۰۰ ریال

۹۱۹,۵۰۰ ریال

۲۲۳,۹۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران بندرلنگه

۱,۶۸۳,۰۰۰ ریال

۸۶۶,۵۰۰ ریال

۲۱۳,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران بندرماهشهر

۱,۱۵۳,۰۰۰ ریال

۶۰۱,۵۰۰ ریال

۱۶۰,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران بوشهر

۱,۳۷۵,۰۰۰ ریال

۷۱۲,۵۰۰ ریال

۱۸۲,۵۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران بیرجند

۱,۳۹۷,۰۰۰ ریال

۷۲۳,۵۰۰ ریال

۱۸۴,۷۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران تبریز

۱,۰۳۶,۰۰۰ ریال

۵۴۳,۰۰۰ ریال

۱۴۸,۶۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران چابهار

۲,۰۴۳,۰۰۰ ریال

۱,۰۴۶,۵۰۰ ریال

۲۴۹,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران خرم آباد

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران خوی

۱,۱۷۴,۰۰۰ ریال

۶۱۲,۰۰۰ ریال

۱۶۲,۴۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران دزفول

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران رامسر

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران رشت

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران رفسنجان

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال

۶۶۵,۰۰۰ ریال

۱۷۳,۰۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران زابل

۱,۷۴۶,۰۰۰ ریال

۸۹۸,۰۰۰ ریال

۲۱۹,۶۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران زاهدان

۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال

۸۸۷,۵۰۰ ریال

۲۱۷,۵۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران ساری

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران سبزوار

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۵۷۵,۰۰۰ ریال

۱۵۵,۰۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران سنندج

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران سیرجان

۱,۳۶۵,۰۰۰ ریال

۷۰۷,۵۰۰ ریال

۱۸۱,۵۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران شیراز

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال

۶۶۵,۰۰۰ ریال

۱۷۳,۰۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران عسلویه

۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال

۸۴۵,۰۰۰ ریال

۲۰۹,۰۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران قشم

۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال

۹۵۶,۵۰۰ ریال

۲۳۱,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران گچساران

۱,۲۴۸,۰۰۰ ریال

۶۴۹,۰۰۰ ریال

۱۶۹,۸۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران گرگان

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران لار

۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال

۸۲۹,۵۰۰ ریال

۲۰۵,۹۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران مراغه

۹۴۱,۰۰۰ ریال

۴۹۵,۵۰۰ ریال

۱۳۹,۱۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران مشهد

۱,۳۲۲,۰۰۰ ریال

۶۸۶,۰۰۰ ریال

۱۷۷,۲۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران کرمان

۱,۳۸۶,۰۰۰ ریال

۷۱۸,۰۰۰ ریال

۱۸۳,۶۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران کرمانشاه

۹۷۳,۰۰۰ ریال

۵۱۱,۵۰۰ ریال

۱۴۲,۳۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران کیش

۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال

۸۸۷,۵۰۰ ریال

۲۱۷,۵۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران یاسوج

۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۵۸۰,۰۰۰ ریال

۱۵۶,۰۰۰ ریال

بلیط هواپیما تهران یزد

۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال

۵۳۲,۵۰۰ ریال

۱۴۶,۵۰۰ ریال

باشگاه خبرنگاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *