قیمت انواع “دوربین عکاسی” دیجیتال / ۴ اردیبهشت

قیمت شکل های جور واجور دوربین عکاسی کامپکت زوم در بازار به توضیح زیره:

نام

قیمت (تومن)

توضیحات

دوربین دیجیتال کانن پاورشات SX280 HS

۷۲۰.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۲۰ برابر لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال در بین

فیلمبرداری

فیلم:ابعاد Full HD

– سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

دوربین دیجیتال کانن پاورشات اس ایکس ۲۶۰ اچ اس

۶۸۰.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۲۰ برابر لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال در بین

فیلمبرداری

فیلم:ابعاد Full HD

– سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

دوربین دیجیتال کانن پاورشات اس ایکس ۱۶۰ آی اس

۴۶۰.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۱۶ برابر لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال در بین

فیلمبرداری

فیلم:ابعاد HD

– سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

دوربین دیجیتال سامسونگ WB152F

۵۶۰.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۱۸ برابر لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال در بین

فیلمبرداری

فیلم:ابعاد HD

– سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

قیمت

دوربین دیجیتال فوجی فیلم فاین پیکس اف

۷۷۰ ای ایکس آر

۸۰۰.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۲۰ برابر لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال در بین

فیلمبرداری

فیلم:ابعاد Full HD

– سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

دوربین دیجیتال فوجی فیلم فاین پیکس اف ۷۵۰ ای ایکس آر

۶۹۰.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۲۰ برابر لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال در بین

فیلمبرداری

فیلم:ابعاد Full HD

– سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

دوربین دیجیتال سامسونگ WB800F

۸۴۷.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۲۱ برابر لرزشگیر تصویر

فیلم:ابعاد Full HD

– سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

دوربین

دیجیتال فوجی فیلم فاین پیکس اف ۸۰۰ ای

ایکس آر

۷۹۰.۰۰۰

بزرگنمایی اپتیکال ۲۰ برابر لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال در بین

فیلمبرداری

فیلم:ابعاد Full HD

– سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

ذخیره روی کارت حافظه

قیمت شکل های جور واجور دوربین عکاسی دیجیتال / ۲۴ اردیبهشت

۷ دوربین ارزون قیمت بازار / ۱۱ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران قیمت روز دوربین دیجیتال قیمت روز دوربین عکاسی