قیمت انواع تبلت در بازار / ۱۰ اردیبهشت

قیمت انواع تبلت در بازار / ۱۰ اردیبهشت

برند مدل تبلت حافظه داخلی

( گیگابایت )

اندازه

( اینچ )

گارانتی اصلی
Samsung Galaxy Note N8000 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Galaxy Note N8000 ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Galaxy Note N8000 ۶۴ ۱۰.۶ ۲,۴۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷.۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷.۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷.۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P6800 ۳۲ ۷.۷ ۱,۴۸۰,۰۰۰
P6800 Galaxy Tab ۱۶ ۷.۷ ۱,۸۷۰,۰۰۰
P6800 Galaxy Tab ۳۲ ۷.۷ ۱,۹۹۵,۰۰۰
P7500 Galaxy Tab ۱۶ ۱۰.۱ ۱,۵۵۰,۰۰۰
P7500 Galaxy Tab ۶۴ ۱۰.۱ ۱,۶۵۰,۰۰۰
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱.۶ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱.۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰

Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹.۷ ۳,۱۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹.۷ ۲.۷۵۰.۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹.۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹.۷ ۲.۵۰۰.۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹.۷ ۲,۳۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹.۷ ۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷.۹ ۱,۴۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷.۹ ۱,۸۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷.۹ ۲.۰۵۰.۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷.۹ ۱.۹۲۰.۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷.۹ ۲.۲۳۰.۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷.۹ ۲.۷۰۰.۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹.۷ ۱,۲۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹.۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹.۷ ۲.۶۳۰.۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹.۷ ۲,۳۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹.۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹.۷ ۳,۱۷۰,۰۰۰

Asus Transformer Pad Infinity TF700T + Dock ۶۴ ۱۰.۱
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۵۵۰.۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱.۶ ۳.۲۳۰.۰۰۰
Memo Pad ME172V ۸ ۷.۰ ۶۵۰.۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲.۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷.۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۳۲ ۷.۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰
Google Nexus 7 ۱۶ ۷.۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۸ ۷.۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۵۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰.۱
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰.۱ ۲.۰۵۰.۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰.۱ ۲,۱۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰.۱ ۱,۵۱۰,۰۰۰
TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity ۲,۷۵۰,۰۰۰

Innovel Innovel I701S ۴ ۷ ۴۱۰,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷ ۴۰۰,۰۰۰
Innovel i703W ۸ ۷ ۴۷۵,۰۰۰
Innovel I971W ۱۶ ۹ ۹۰۰,۰۰۰

MSI MSI WindPad Enjoy ۸ ۷ ۱,۱۰۰,۰۰۰
MSI WindPad 110W 3G ۸ ۱۰.۱ ۱,۷۰۰,۰۰۰
MSI WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰.۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰

Energy Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷.۰ ۴۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷.۰ ۵۸۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸ ۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹.۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷.۰ ۴۶۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴.۳ ۳۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷.۰ ۴۹۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷.۰ ۴۲۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶.۰ ۷۰۰,۰۰۰
Sistem Book 1162 ۲ ۶.۰ ۴۲۰,۰۰۰

Archos Archos 28 Internet Tablet ۸ ۸.۲ ۲۰۰,۰۰۰
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰.۱ ۱.۴۰۰.۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۸۳۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Marshal Marshal ME-700A ۴ ۷.۰ ۳۹۵.۰۰۰
Marshal ME-700B ۴ ۷.۰ ۴۴۰.۰۰۰