قیمت انواع تبلت در بازار / ۱۰ اردیبهشت

برندمدل تبلتحافظه داخلی

( گیگابایت )

اندازه

( اینچ )

گارانتی اصلی
SamsungGalaxy Note N8000۱۶۱۰.۱۱,۹۰۰,۰۰۰
Galaxy Note N8000۳۲۱۰.۱۲,۳۰۰,۰۰۰
Galaxy Note N8000۶۴۱۰.۶۲,۴۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100۸۷.۰۱.۱۳۰.۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100۱۶۷.۰۱,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100۳۲۷.۰۱,۴۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100۱۶۱۰.۱۱,۴۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100۳۲۱۰.۱۱,۶۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P6800۳۲۷.۷۱,۴۸۰,۰۰۰
P6800 Galaxy Tab۱۶۷.۷۱,۸۷۰,۰۰۰
P6800 Galaxy Tab۳۲۷.۷۱,۹۹۵,۰۰۰
P7500 Galaxy Tab۱۶۱۰.۱۱,۵۵۰,۰۰۰
P7500 Galaxy Tab۶۴۱۰.۱۱,۶۵۰,۰۰۰
ATIV Smart PC 500T۶۴۱۱.۶۲,۹۹۰,۰۰۰
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US۶۴۱۱.۶۴,۲۰۰,۰۰۰

AppleiPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۶۴۹.۷۳,۱۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۳۲۹.۷۲.۷۵۰.۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۱۶۹.۷۲,۴۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۶۴۹.۷۲.۵۰۰.۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۳۲۹.۷۲,۳۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۱۶۹.۷۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۱۶۷.۹۱,۴۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۳۲۷.۹۱,۸۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۶۴۷.۹۲.۰۵۰.۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۱۶۷.۹۱.۹۲۰.۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۳۲۷.۹۲.۲۳۰.۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۶۴۷.۹۲.۷۰۰.۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۱۶۹.۷۱,۲۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۳۲۹.۷۲,۴۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۶۴۹.۷۲.۶۳۰.۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۱۶۹.۷۲,۳۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۳۲۹.۷۲,۷۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۶۴۹.۷۳,۱۷۰,۰۰۰

AsusTransformer Pad Infinity TF700T + Dock۶۴۱۰.۱
VivoTab RT TF600T۳۲۱۰.۱۲,۵۵۰.۰۰۰
VivoTab TF810C۶۴۱۱.۶۳.۲۳۰.۰۰۰
Memo Pad ME172V۸۷.۰۶۵۰.۰۰۰
Eee Slate B121۶۴۱۲.۱۳,۵۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 3G۳۲۷.۰۱,۴۸۰,۰۰۰
Google Nexus 7۳۲۷.۰۱.۲۵۰.۰۰۰
Google Nexus 7۱۶۷.۰۱,۱۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7۸۷.۰۱,۰۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider۳۲۱۰.۱۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2۳۲۱۰.۱۲,۹۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T۳۲۱۰.۱۱,۵۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG۳۲۱۰.۱
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock۳۲۱۰.۱۲.۰۵۰.۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock۳۲۱۰.۱۲,۱۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock۳۲۱۰.۱۱,۵۱۰,۰۰۰
TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity۲,۷۵۰,۰۰۰

InnovelInnovel I701S۴۷۴۱۰,۰۰۰
Innovel i702B۴۷۴۰۰,۰۰۰
Innovel i703W۸۷۴۷۵,۰۰۰
Innovel I971W۱۶۹۹۰۰,۰۰۰

MSIMSI WindPad Enjoy۸۷۱,۱۰۰,۰۰۰
MSI WindPad 110W 3G۸۱۰.۱۱,۷۰۰,۰۰۰
MSI WindPad Enjoy 10 plus۸۱۰.۱۱,۱۵۰,۰۰۰

EnergySistem Multimedia Color Book 3074 Touch۷.۰۴۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron۸۷.۰۵۸۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD۸۸۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10۱۶۹.۷۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium۴۷.۰۴۶۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium۴۴.۳۳۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black۴۷.۰۴۹۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black۷.۰۴۲۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162۲۶.۰۷۰۰,۰۰۰
Sistem Book 1162۲۶.۰۴۲۰,۰۰۰

ArchosArchos 28 Internet Tablet۸۸.۲۲۰۰,۰۰۰
Archos 101 XS۱۶۱۰.۱۱.۴۰۰.۰۰۰
Archos 80 G9۸۸۸۳۰,۰۰۰
Archos 80 G9۱۶۸۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9۲۵۰۸۱,۱۰۰,۰۰۰

MarshalMarshal ME-700A۴۷.۰۳۹۵.۰۰۰
Marshal ME-700B۴۷.۰۴۴۰.۰۰۰