سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت صنعتی- قسمت ۵

سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت صنعتی- قسمت ۵

نقش سیستم های اطلاعاتی به عنوان ابزار جمعآوری، ذخیره سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات حائز اهمیت است؛ نقطه تلاقی سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش نیز همین است. سیستمهای اطلاعاتی مناسب و منطبق با نیازهای سازمان میتوانند فرایند مدیریت دانش را تسهیل و مؤثرتر نمایند(سیدی،۱۳۹۲).
دانش(دانسته مبتنی بر تجربه) یک منبع کلیدی در هر سازمانی است. انسان هرچه بیشتر بداند، بهتر میتواند عمل کند. دیگر دورانی که در آن فقط پول، زمین و نیروی بازو، به عنوان سرمایه شناخته می شدند، به سر آمده است. در دنیای امروز، دانش نه تنها بعنوان یک سرمایه محسوب میشود؛ بلکه به عنوان مهمترین سرمایه نیز برای سازمان ها تلقی می شود. لذا در عصر دانایی که در آن دانش بسان مهمترین سرمایه محسوب میگردد، سازمان ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائل سازمان و کارکنان هستند.حفظ و نگهداری کارکنان سازمان ها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیین کنندهای در موفقیت برای سازمان دارد. لذا همانند مدیریت منابع فیزیکی مانند پول، مدیریت دانش نیز باید بخشی از سیاست های استاندارد سازمان باشد. مدیریت دانش، مربوط به استفاده نظاممند از دانش در سازمان و بکارگیری آن در فعالیت ها، به منظور تحقق اهداف و رسالت سازمان است. هدف مدیریت دانش، جلوگیری از تکرار اشتباهات و اتخاذ تمامی تصمیمات بر اساس دانش سازمان میباشد(برگرون،۱۳۸۶).
هسته اصلی سیستم مدیریت دانش درواقع تفکر و نگرش مدیریت است. یک مدیر آگاه می تواند ترتیب اثری دهد که این فرایند با حداقل امکانات سازمان عملی شود. البته در این بین نباید از نقش حیاتی پرسنل غافل شد. بدون همکاری و مشارکت پرسنل سازمان به هیچ کدام از این موارد دست نمی یابد. مدیریت دانش فرایندی بالاتر و وسیع تر از مدیریت اطلاعات است.نقطه تلاقی سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش به دانش و اطلاعات مربوط می شود. مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی هردو به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان، حداکثر کردن کارایی سازمان از طریق بکارگیری دانش مشترک، بهبود زنجیره ارزش افزوده توجه می نمایند(درودی،۱۳۹۲).
مدیریت زنجیره تأمین نوین نه تنها به بررسی راه های ترویج هزینه در سراسر کانال ها ی عرضه کالا وخدمات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرصه فناوری صورت می گیرد نیز، غافل نباشد.امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره تأمین چشم پوشی کرده و انتظار بقا داشته باشد از اینرو ، اندیشه زنجیره تأمین به یک اندیشه رایج در همه شرکت های عمده در سراسر جهان تبدیل شده است و اگر تا چند سال پیش ، دسترسی به بازارهای جهانی فقط در اختیار بزرگترین و موفق ترین شرکت ها بود، امروزه به برکت وجود فناوری های پیشرفته از جمله اینترنت ، حتی کوچک ترین شرکت ها نیز می توانند به بازارها و نمایشگاه ها ی اینترنتی وارد شده و کالای خود را با بهترین قیمت ها و شرایط عرضه کنند (نیلی پور طباطبایی و همکاران،۱۳۹۱).
گروه خودروسازی سایپا فلسفه و نگرش خود را بر پنج اصل رشد متوازن و مستمر، ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان، رهبری هزینه رقابتی، دستیابی به برند برتر ایرانی و کمینه سازی ریسک در سرمایه گذاری، بنا نموده است. این فلسفه در قالب برنامه راهبر تشریح و اجرا می گردد :
رشد متوازن و مستمر
گروه سایپا از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام بر می دارد. این گروه رشد متوازن را در دو حوزه زیر مورد توجه قرار داده است:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • توسعه کسب و کار

 

 • منابع انسانی

 

ارزش پایدار برای ذینفعان
گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد تاثیرات مثبت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های زنجیره ارزش خود را به صورت اثربخش مدیریت می کند تا از آن طریق ارزش پایدار برای ذینفعان خود ایجاد نماید. در همین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

  • ایجاد ارزش پایدار در زنجیره صنعت خودرو

 

  • ایجاد و توسعه فرصت برای مشتریان

 

  • ایجاد منافع پایدار برای سهامداران
  • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 • ایجاد منافع پایدار برای کارکنان

 

هزینه رقابتی
گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی مد نظر بوده است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:

 

 

  • مدیریت بهای تمام شده

 

  • صرفه جویی در مقیاس

 

 • استفاده از روش‌های نوین تامین منابع مالی

 

برند برتر ایرانی
گروه خودروسازی سایپا از طریق ایجاد یک نام تجاری با هویت ویژه و‌ خلق ارزش خاص برای مشتریان داخلی که به سادگی توسط رقبا قابل تقلید نیست، برند خود را در بازار داخلی ارتقا داده است و جهت شناخته شدن به عنوان برند برتر ایرانی موضوعات زیر را مورد توجه قرارداده است:

 

 

  • طراحی محصول منطبق با نیاز مشتریان

 

  • ارائه خدمات متمایز به مشتریان

 

 • توجه به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

 

ریسک کمینه در سرمایه‌گذاری‌ها
تاثیراتی که موجب بروز عدم قطعیت در چگونگی و زمان دستیابی به اهداف می شود از طریق برنامه ریزی منسجم و مدیریت ریسک کاهش یافته، تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری در گروه خودروسازی سایپا به حداقل برسد. موارد قابل توجه در این خصوص به شرح زیر می باشد:

 

 

  • افزایش بازده منابع در اختیار گروه

 

  • تقویت ارزش سهام گروه سایپا

 

 • متنوع‌سازی کسب‌وکار و افزایش ارزش پرتفوی گروه

 

گروه خودرو سازی سایپا چشم انداز خود را تبدیل شدن به یک خودرو ساز بین المللی از طریق ورود به بازار منطقه و برخی دیگر از کشورهای خارج از منطقه تعریف نموده است. عناصر این چشم انداز به شرح زیر تعریف شده اند که به عنوان راهنمایی در تدوین برنامه های استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند:

 

 

  • مالکیت برند اختصاصی

 

  • ایفا نمودن نقش بازیگر اصلی در بازار ایران

 

  • برخورداری از شبکه فروش و خدمات پس از فروش

 

  • مدیریت محصول و پلتفرم

 

  • توان رقابتی در کیفیت و قیمت

 

 • حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی

 

بنابراین جهت رسیدن به این چشم انداز ها و اهداف باید از زنجیره تأمین و سیسیتم اطلاعاتی و مدیریت دانش در سطح عالی برخوردار باشد بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش انجام می گردد ( پایگاه رسمی گروه خودروسازی سایپا)

 

۱-۴)اهداف پژوهش

 

ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا
-بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.

 

۱-۵) فرضیه های پژوهش

 

۱- سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۲- سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۳- سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۴- مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر معنادار مثبت دارد.

 

۱-۶) روش تحقیق

 

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و کاربردی می باشد.در این پژوهش به بررسی تأثیر بین سیستمهای اطلاعاتی با میانجیگری مدیریت دانش بر روی زنجیره تأمین پرداخته می شود. برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و آزمون فرضیه های مورد نظر میزان همبستگی و ارتباط متغیر ها مشخص می شود.

 

۱-۷) روش گردآوری اطلاعات

 

در پژوهش حاضر، از سه روش ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد.
۱- مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای:
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه‌ای نظیر کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش طرح‌ها ووژه‌ها، ژورنال‌ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت خواهد گرفت.
۲- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته‌های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محققین مربوطه در سایر کشورها از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده میگردد.
۳- داده های سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *