زن، مراسم، صیغه‌ی، شوهر

دانلود پایان نامه

شده، اداره کنند!

آقایان تا آن آخر هم مثل یک بچّه‌پسر هستند و باید شما اداره‌شان کنید! اداره کردن شوهر بعنوان یک پسر بچه بزرگ در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 2 183 مردان ممکن در اثر یک غفلت به ته درّه سرازیر شوند. زن میتواند مانع از چنین حادثه‌ای شود.

زنها میتوانند مانع پرت‌شدن شوهرهایشان به پرتگاه جهنّم شوند. در محیط زندگی، در محیط بازار، در محیط اداره و در محیط سیاست، ممکن است مردها دچار لغزشهایی شوند و این لغزشها آنها را آرام‌آرام به لبه‌ی پرتگاه ببرد مانع سقوط شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/2/82)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/2/82) 2 184 زنها بدانند که اگر زنی، عقل و هوشمندی به خرج دهد، مرد را اداره خواهد کرد. مدیریت کردن شوهر با عقل و تدبیر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 185 در همه‌ی شخصیّتهای مبارز و کسانی‌که در راه‌های دشوار حرکت کردند بایستی نقش همسران آنها مورد توجّه قرار بگیرد که نقش بسیار بسیار بزرگ و با عظمت است. نقش عظیم زنان در موفقیت شوهران مبارز دردیدار سپاه حفاظت ولی امر (18/7/81) 1 186 زن اگرعاقل باشد، کسی که در دیگری بیشتر نفوذ دارد، زن است که البتّه با زرنگی به خرج‌دادن و رندی‌کردن و تحکّم و زورگویی نمیتوان به آن رسید. بلکه با ملایمت، استقبالِ خوب، خوشرویی، یک مقدار تحمّل‌کردن – البتّه اندکی؛ خیلی هم لازم نیست تحمّل کند – که خدای متعال در طبیعت زن، این تحمّل را قرار داده است، زن باید با شوهر خود این‌طور برخورد کند. اصلاح یا تحمل عیوب همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 187 ما در دوران مبارزه و بعد از دوران مبارزه، دوران پیروزی انقلاب، آزمایش کردیم؛ مردانی که همسران همراه داشتند، هم در مبارزه توانستند پایدار بمانند، هم بعد از انقلاب توانستند خطّ درست را ادامه بدهند. البتّه عکسش هم بود.

ما در دوران مبارزه و بعد از دوران مبارزه، دوران پیروزی انقلاب، آزمایش کردیم؛ مردانی که همسران همراه داشتند، هم در مبارزه توانستند پایدار بمانند، هم بعد از انقلاب توانستند خطّ درست را ادامه بدهند. البتّه عکسش هم بود. همراهی شوهر عامل پایداری وی در راه درست در کنگره‌ی جهانی زن (17/11/66)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/7/81) 2 188 اگر مرد خانه، فعّالیتی چه عملی و چه جهادی و سازندگی و چه برای کسب روزی و چه برای کارهای عمومی‌‌دارد، زن سعی کند فضای خانه را برای او مساعد کند که او بتواند با روحیه‌ی خوب سر کار برود و با شوق به خانه برگردد. لزوم فراهم سازی محیط مساعد برای شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/9/73) 1 189 شما خانمها باید به نکته‌ای توجّه داشته باشید و آن این است: پاسدارانی که همسران شما هستند، یکی از مهم‌ترین و شریف‌ترین شغلهای این روزگار را بر عهده دارند؛ شغلی شرافتمندانه، همراه با مسئولیت، همراه با خطر و زحمت و بدون پاداش چندان قابل توجّه. کار اینها پیش خدا عزیز است؛ بنابراین همراهی و کمک به اینها افتخار است همراهی و کمک به شوهر مایه افتخار در دیدار خانواده‌های پرسنل سپاه ولی امر (27/7/80) 1 190 در این زمینه‌ها شما دختر خانم به شوهر جوانتان کمک کنید. مثلاً اگر درس میخواند تا معلوماتی پیدا کند و از آن معلومات مردم استفاده کنند، به او در این راه کمک کنید؛ اگر کار خیری میکند کمک کنید؛ اگر در یک مبارزه‌ی سیاسی عادلانه و نجیبانه و بحق فعّالیت میکند، به کمکش بشتابید. اگر در جهت تقویت دین تلاش میکند، به او کمک کنید؛ اگر میخواهد در اعتکاف شرکت کند، با او همراهی کنید؛ اگر یک مسافرت لازم و یا مأموریّت سختی برایش پیش آمد، به او کمک کنید.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد در فقه اسلامی و قواعد عمومی

در دوره‌ی رژیم طاغوت، بعضی زنها به ملاقات زندانی‌ها که می‌آمدند، بنا میکردند به آه و ناله تو که نیستی، ما پول که نداریم، نان که نداریم، کسی که به ما محلّ نمیگذارد، بچّه‌ها بابایشان را میخواهند، مدرسه این‌طور گفته… آن بیچاره خودش هزار تا مشکل داخل زندان داشت، دلش را از قضایای بیرون پر از خون میکردند و طبعاً اراده‌اش سست میشد. اگر همان‌جا هم تصمیم نمیگرفت که به‌گونه‌ای خودش را با نوشتن توبه‌نامه از گیر زندان خلاص کند، مطمئناً برای نوبت بعد که میخواست اقدام مهمی‌‌بکند، دست و پایش میلرزید. بعضی زنها این‌طور نبودند. به ملاقات که می‌آمدند، شوهر زندانی از آنها میپرسید: خب، چطوری؟ میگفت: خیلی خوب. مشکل مالی نداری؟ میگفت: نه خیلی هم خوب است. بچّه‌ها کسالتی چیزی ندارند؟ چرا نیاوردیشان؟ میگفت: داشتند بازی میکردند، خوش بودند، گفتم اذیتّشان نکنم. بعد معلوم میشد که بچّه یک ماه ناخوش بوده است. این زن نمیگذاشت شوهر داخل زندان حتّی ناخوشی بچّه را بفهمد که مبادا نگران شود. شوهر میپرسید: خودت چطوری؟ و زن جواب میداد: خیلی خوب و سرحالم. در حالی که خود زن احتیاج به مراقبت داشت. ما اینطوری هم داشتیم. اینها همه کمک است. لزوم کمک و همراهی شوهر در موقعیت های مختلف کاری و اجتماعی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/7/81) 2 191 هر تلاشی که یک مرد در میدانهای مختلف انجام میدهد، به میزان زیادی مرهون همراهی،  همسر اوست.

هر تلاشی که یک مرد در میدانهای مختلف انجام میدهد، به میزان زیادی مرهون صبر و سازگاری همسر اوست.

هر تلاشی که یک مرد در میدانهای مختلف انجام میدهد، به میزان زیادی مرهون همکاری همسر اوست. تلاش شوهر در میادین مختلف مرهون همراهی و سازگاری زن دردیدار سپاه حفاظت ولی امر (18/7/81)

دردیدار سپاه حفاظت ولی امر (18/7/81) 3 192 ما اگر میخواهیم این مرد در داخل جامعه‌ یک موجود مفیدی باشد، باید این زن در داخل خانه همسر خوبی باشد؛ والّا نمیشود. لزوم خوب بودن زن  جهت مفید بودن شوهر در جامعه دردیدار سپاه حفاظت ولی امر (18/7/81) 1 193 در آغوش مهر و محبّت آنها این روی خوش را، این تبسّم همیشگی را از همسرتان دریغ نکنید. داشتن محبت و تبسم همیشگی به مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 194 زن عاقل باشد، کسی که در دیگری بیشتر نفوذ دارد، زن است که البتّه با زرنگی به خرج‌دادن و رندی‌کردن و تحکّم و زورگویی نمیتوان به آن رسید. بلکه با ملایمت، استقبالِ خوب، خوشرویی، یک مقدار تحمّل‌کردن – البتّه اندکی؛ خیلی هم لازم نیست تحمّل کند – که خدای متعال در طبیعت زن، این تحمّل را قرار داده است، زن باید با شوهر خود این‌طور برخورد کند. نفوذ زن در مرد با تدبیر و ملایمت و تحمل کردن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/3/72) 1 195 مردها معمولاً با مسائل مشکل تری در جامعه‌ برخورد دارند، زنها میتوانند به آنها روحیه بدهند. رفع خستگی مرد با روحیه دادن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(15/1/78) 1 196 میتوانند خستگی آنها را از تنشان بیرون کنند. به آنها تبسّم کنند و به آنها دلخوشی دهند. رفع خستگی مرد با دلخوشی دادن و داشتن تبسم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(15/1/78) 1 197 حالا مرد گاهی ممکن است مثلاً اخم‌آلود وارد خانه شود. اگر زن قدری عقل و پختگی‌اش بیشتر باشد و از اخم او جا نخورد و لبخند نشان دهد و در مقابل محبّت بورزد، یواش یواش با افسون محبّت، میتواند گره اوقات تلخی و بداخلاقی مرد را باز کند، و ببیند که او چه احتیاج داشت. باز کردن گره بد اخلاقی مرد با افسون محبت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 198 زن عاقل باشد، کسی که در دیگری بیشتر نفوذ دارد، زن است که البتّه با زرنگی به خرج‌دادن و رندی‌کردن و تحکّم و زورگویی نمیتوان به آن رسید. بلکه با ملایمت، استقبالِ خوب، خوشرویی، یک مقدار تحمّل‌کردن – البتّه اندکی؛ خیلی هم لازم نیست تحمّل کند – که خدای متعال در طبیعت زن، این تحمّل را قرار داده است، زن باید با شوهر خود این‌طور برخورد کند. تحویل گرفتن همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/3/72) 1 199 طبیعت مرد در یک محدوده‌ی خاصّی خام‌تر و شکننده‌تر از طبیعت زن است و لذا مرهم زخم او فقط نوازش زن است. نوازش همسر تنها مرهم زخم مرد از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67) 1 200 حتّی نوازش مادر هم برای او نمیتواند جایگزین نوازش همسر باشد؛ یعنی همسر برای او کاری را میکند که مادر برای بچّه کوچک خود میکند. عدم جایگزینی نوازش مادری بجای نوازش همسر از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67) 1 201 زن میتواند مرد را در این فضای سرشار از محبّت، از همه‌ی غصّه‌ها و غمهای خودش خارج کند. غم زدایی از همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 1 202 زن مسلمان در عائله، وظایفی دارد و آن همان هدایت و تقویت روحی شوهر است. هدایت و تقویت روحیه شوهر در جمع زنان خوزستان 20/12/75) 1 203 مرد وقتی که از محیط پرغوغای کار – کار اداری، تجاری و یا هر کار دیگری – خودش را جدا کرد و به خانه رساند و همسر مهربانش را با لبخند و شوق در مقابل خودش دید، خستگی از تنش بیرون میرود. رفع خستگی از مرد با داشتن همسری مهربان در مراسم اجرا