دلايل ایجاد فرسودگی شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

دلايل ایجاد فرسودگی شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

5  دلايل ایجاد عدم انگيزه و رسیدن به فرسودگی شغلی

  1. نبودن پاداش :

پاداش ستايش، احساس رضايت ، اعتماد به نفس بالا ، ترفيع ، بخشش، شهرت ، اعتبار ، چالش ، ماجرا جويي و هر آن چيز كه باعث احساس مثبت مي شود ، را در بر مي گيرد .

  1. احساس بي قدرتي:

فرد بايد به اين احساس برسد كه قوي است و قدرت نفوذ بر آنچه كه بر ما تاثير مي گذارد را دارد. اينكه كسي احساس كند نمي تواند بر آنچه كه براي او اتفاق مي افتد كنترل داشته باشد و احساس كند كه بي پناه است و كسي از او حمايت نمي كند بدترين تجربه انساني است . هر زمان كه فرد فكر كند جهان غير قابل کنترل است با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد .

  1. احساس كاهش قدرت فردي:

قدرت فردي يعني توانايي نفوذ فرد بر دنياي اطراف به همان روشي كه مي خواهد اين قدرت و اين احساس ، مخالف حس بي پناهي است  اين حس به فرد كمك مي كند كه كار خود را تحت كنترل در آورد در حالي كه فرد كنترل كمي بر ساير افراد دارد اما مي تواند خود را كنترل نمايد و زماني كه احساس بي پناهي مي كند بعضي چيز ها را فراموش مي نماید. وقتي فرد توانمندي هاي خود را توسعه مي دهد مي تواند حس مهارت و كنترل بر زندگي خود را نيز توسعه دهد. تجربه حس مهارت هر چيزي را تغيير مي دهد زيرا اين حس بر تمركز فرد بر مواردي كه در آن مهارت دارد ، تاكيد مي نمايد ، اعتماد به نفس را افزايش مي دهد و مي تواند به فرد كمك كند كه بهتر خود را مديريت كند.

  1. ضعف در خود مديريتي :

خود مديريتي موثر نيازمند به دانش و مهارت است . تعداد اندكي از افراد در مورد اين كه چگونه بايد خود را به درستي مديريت نمايند، اطلاعات دارند و سايرين بسيار به نكات منفي توجه مي كنند و از دانش شخصي خود بهره مي گيرند در صورتي كه مي بايست اين مهارت را از ديگران بياموزند (گل پرور و حسین زاده ،1390) .

2-2-6  علايم  افسردگی شغلی

  1. علايم جسماني

شامل كاهش انرژي ، خستگي مزمن ، ضعف ، افزايش آسيب پذيري در مقابل بيماري ها ، درد هاي پشت ،شكايات متعدد جسماني و اختلال خواب .

  1. علايم هيجاني

درماندگی ، ناامیدی ، افزايش تنش و تعارض در خانه ، افزايش حالت هاي منفي عصبي مانند بيقراري ، عصبانيت ، تحريك پذيري و كاهش حالات عاطفي مثبت مانند صميميت ، فروتني و ادب .
 

  1. علايم رواني

شامل نارضايتي و نگرش هاي منفي نسبت به خود ، شغل ، زندگي و در نهايت(رفتارهاي كناره گيري از كار )غيبت و فرار از كار مي باشد ( گل پرور و نیری ، 1389).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه