خلاقیت و نوآوری و خلاقیت و ابتکار

دانلود پایان نامه

آمادگی برای پذیرش عدم قطعیت
بازنگری نقادانه
پشتکار
خلاقیت و ابتکار
حساسیت به عوامل محیطی زنده و غیر زنده
همکاری با دیگران
این نگرش‌ها از راه تشویق و ترغیب و ارائه مثال پرورش می‌یابند. فعالیت‌های علمی طراحی‌شده برای دیده‌های دانش‌پژوهان را می‌توان به صورت زیر قالب‌بندی نمود:
فعالیت‌هایی که در جهت گسترش تجربیات دانش‌پژوه است.
فعالیت‌هایی که دانش‌پژوه را درگیر آزمودن دیده‌هایش می‌کند.
بحث درباره این‌گونه مسایل با دانش‌پژوه درحالی‌که نمونه‌هایی از اجسام را در اختیار آنان گذاشته‌ایم تا در کار عملی کاوشگرانه عمل کنند، به ایشان کمک می‌کند تا در باره آنچه انجام داده‌اند، دوباره فکر کنند و شاید برای بررسی آنچه نادیده گرفته شده است،‌ به عقب برگردند و نیز دوباره واژه‌هایی که به کار می‌برند، تجدیدنظر کنند. در شرایط فعلی و درحالی‌که ارزش این روش آشکار است و از آنجا که به کار بردن روش‌های علمی و یادگیری کاوشگرانه بهترین راه یادگیری علوم هستند، بحث ایجاد موزه‌های علم و فن‌آوری به میان کشیده می‌شود موزه‌های علوم و فنون معاصر، سازمان‌های نسبتاً نوظهوری هستند که قدمت آن‌ها تنها به حدود 40 سال می‌رسد. از آنجایی که این مؤسسات می‌خواهند ارائه‌دهنده کارهای بدیع و ملموس‌تری باشند، خود را مقید به پیروی از روش‌های کهنه و سنتی نمی‌دانند.
این مؤسسات به دنبال آن هستند تا نیاز موجود به ارتقای درک عمومی از علم، فن و صنعت را مرتفع سازند. در واقع، موزه‌های علوم از نظر کیفی، یک شیوه آموزشی محسوب می‌شوند که در کنار سیستم‌های آموزشی متداول و به دور از الزامات رایج این سیستم‌ها در محیط و فضایی متفاوت، جذاب، لطیف،‌ آرام و زیبا موجبات اثربخشی بیشتر سیستم‌ آموزشی را فراهم کرده و باعث تقویت و گسترش فرهنگ علمی در کشور می‌شوند.
در حال حاضر، موزه‌های علوم ابزاری برای تعمیم و ترقی همگانی محسوب می‌شوند. این مراکز پیش از آنکه بخواهند سیاست دور از دسترس و نمایشی بودن اشیا را در پیش گیرند، درصددند تا دانش‌پژوه را با لمس کردن دکمه‌ها، چرخاندن دسته‌ها، بلند کردن اهرم‌ها، ‌گوش دادن به پیام‌های صوتی، تماشای علائم تصویری، شکافتن بافت سلولی و ترکیب و تجزیه مواد، آشنا و او را نسبت به این پدیده‌ها ملموس‌تر سازند.
از آنجایی که موزه‌های علم ملزم به انجام برنامه‌های اجباری رایج در نظام آموزشی رسمی، مانند تدریس کامل کتب درسی و برنامه‌ریزی آموزشی در یک دوره تحصیلی نیستند، لذا این امکان برای آنان فراهم است تا موضوعات جدیدی را در برنامه آموزشی خود بگنجانند.
موزه‌های علوم با انعطاف‌پذیری و آزادی عملی که در نحوه معرفی علم دارند، قادرند آخرین پیشرفت‌های علم و فن‌آوری را به صورت سه بعدی (عینی و واقعی) به عامه مردم و دانش‌آموزان و دانشجویان عرضه نمایند. در کشور ما، تا کنون توجه جدی و سازمان‌یافته به موزه‌های علوم و فن‌آوری مبذول نگشته است. رویکرد فعال و توجه جدی مسئولین آموزش عمومی کشور در سال‌های اخیر به برنامه‌ریزی و توسعه خانه‌های علوم و فن‌آوری و تأسیس موزه‌های علوم می‌تواند نویدبخش جبران عقب‌ماندگی گذشته ما باشد.
موضوع طرح پژوهشی دریافت تعریف صحیح از موزه‌ی علم و فناوری و طراحی آن با بهره‌برداری از تکنولوژی‌های جدید در شهر تهران است. رویکردهای این تحقیق عبارت‌اند از: پژوهش در مورد تاریخچه‌ی موزه علم و فناوری در جهان و ایران، پژوهش در مورد کارکرد، ماهیت معماری، ساختار فیزیکی و شیوه‌های طراحی این موزه‌هاست. همچنین طراحی یک موزه علم و فن‌آوری مناسب منطبق با سایت مورد نظر رویکرد اصلی این پروژه است.
بیان هدف
نظر به اینکه کشور ما دارای جوانان بااستعداد بسیار زیادی در تمامی رشته‌ها اعم از درسی، هنری، ورزشی و … است نیاز به آن دارد تا مسئولین با تشکیل نهادهایی به کشف و پرورش این استعدادها همت گمارند.
تشکیل این نهادها همواره در دستور کار دولت وجود داشته است، اما با توجه به جمعیت جوان کشور چند سالی است که سرعت بیشتری یافته است.
مهم‌ترین و اساسی‌ترین کانونی که در این زمینه رخ نموده است موزه علوم و فناوری ایران است که در تاریخ 22/10/1381 به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. به تبع آن و با تلاش‌هایی که به عمل آمد، زمینه‌سازی و ایجاد موزه‌های تخصصی و پژوهشی و از جمله موزه علوم و فناوری در بندهای ب مواد 113 و 114 قانون برنامه پنج ساله چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گنجانده‌شده و دولت مکلف به اجرای آن‌ها گردید. در تاریخ 22/5/1384 نیز نتایج بررسی و کارشناسی‌های به عمل آمده منجر به تصویب اساس‌نامه موزه هیئت امنایی علوم و فناوری ج.ا.ا در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن گردید. موزه علوم و فناوری ج.ا.ا در تکمیل نهادهای مرتبط با توسعه نظام علم و فناوری کشور ایجاد شده است. این موزه با نمایش پایه‌های دانش و تحول فناوری، مأموریت دارد نسبت به هم‌افزایی دانش، اشاعه تفکر علمی، ارتقای سطح زندگی و تعالی روح انسان قدم بردارد. موزه علوم و فناوری ج.ا.ا در افق چشم‌انداز کشور، سازمانی است پویا که تلاش دارد به مردم و دانش‌پژوهان در سرتاسر کشور کمک نماید تا به ظرفیت‌های کامل خودآگاهی یافته و از دانش خود برای خلاقیت و نوآوری برای یک زندگی بهتر استفاده نمایند. هدف از تحقیق پیرامون طراحی فضایی است که بتواند روابط عناصر به وجود آورنده این فضا را نسبت به اهداف کلی که در ابتدا به آن اشاره شد در بر گیرد. این مدخل گشوده شده‌ در حقیقت آغازی تحت موضوع و مضمون شروع عمل است و نه نتیجه و پایان آن. لذا انتظار نمی‌رود انتظارات همگانی را پیرامون طراحی چنین فضایی به حقیقت و تمامی برآورده‌ باشد. لذا در آغاز کار از کلیه صاحب‌‌نظران و اندیشمندانی که ایرادی را به عمل انجام‌شده می‌بینند و پیشنهاد‌هایی جهت بهبود نظر و عمل دارند، تقاضا می‌شود تداوم بخش این حرکت باشند و آن را به پایان برسانند.
تحقیق و پژوهش
جهت‌یابی، یافته‌اندوزی و نتیجه‌گیری سه گونه فعالیت عملی پژوهشگر است.
جهت‌یابی، یافته‌اندوزی و نتیجه‌گیری سه گونه فعالیت عملی پژوهشگر است.
پژوهش و تحقیق پویشی است یگانه، ‌ولی عمل پژوهنده گذشته از آن که بر زمینه‌ای قبلی مسبوق است، سه گونه فعالیت را در برمی‌گیرد: جهت‌یابی، یافته اندوزی و نتیجه‌گیری. با این حال تعاریف زیادی برای پژوهش ارائه شده است که در عین تنوع دربرگیرنده مضامین ثابتی ازجمله عمل منظم، پشتکار، کشف حقیقت و دستیابی به ناشناخته‌ها هستند.
بد نیست نخست از معنی و مفهوم این کلمه سر درآوریم و هم در اصطلاح فن از آن تبیینی داشته باشیم.