تحقیق با موضوع خلیج فارس و دریای عمان

دانلود پایان نامه

، انداخته، باعث رواج بدیل هایی چون دوچرخه سورای و پیاده روی بجای استفاده از خودرو شده،
.Ecocity1
2. Richard register ³.Slows treet.
ساخت بزرگراه را به تعوی انداخته و چند کنفرانس نیز درباره چنین موضوعاتی برگزار کرده است. رجیستر در سال 1987 در کتاب خود با نام «شهر – بوم برکلی» به تشریح دیدگاه خود در این باره که چگونه برکلی را مطابق با ویژگی های بوم شناختی اش طی دهه های آینده می توان بازسازی کرد پرداخته است. انتشار تشدید جدید سازمان به نام «بوم شناسی شهری» و کتاب یاد شده، نیروی فزاینده ای به سازمان داد. قدرت سازمان پس از بر پایی اولین کنفرانس جهانی شهر – بوم در سال 1990 در شهر برکلیافزونتر شد. در این کنفرانس، 700 نفر از سراسر جهان گردهم آمدند تا درباره مسائل شهری بحث کنند و برای شکل دادن دوباره به شهرها مطابق با اصول بوم شناسی، طرح هایی بیانه سفید، کنفرانس دوم و سوم به ترتیب در 1992 در آدلاید، استرالیا و در 1996 در سنگال برگزار شد (رزلند، 1377: 89).
«دیوید انگویت» یکی از دوستداران استرالیایی محیط زیست، کمی پیش از برگزاری اولین کنفرانس شهر – بوم، کتابی به نام «به سوی شهر – بوم» منتشر کرد که بعدها در آمریکای شمالی با نام «شهرهای مان را از نو بسازیم» انتشار یافت. به نظر انگویت، شهر اختراعی است که مبادله را به حداکثر و سفر را به حداقل برساند» مراد الو از مبادله همه گونه مبادله است: پول، کالا، افکار، عقاید و احساسات و اطلاعات وراثتی، او شهر بور را چنان جایی تصویر می کند که مردم در آن پیاده و یا دوچرخه یا وسایل عمومی، رفت و آمد می کنند و بدون بیمه از هوای مسموم و راه بندان آزادانه به مبادله می پردازند سازمان بوم شناسی شهری اکنون 20 ساله شده است و رسالت خود را ساختن «شهرهای بوم دوست» می داند که اصول دهگانه زیر در آنها رعایت شده باشد: (همان: 90) .
– تجدیدنظر در اولویت های کاربری زمین به منظور ایجاد جماعت های کوچک و محدود، متنوع، سبز، امن، خوشایند و جماعت های چند کاره نزدیک به گروه ها و سایر تاسیسات شبکه حمل و نقل.
– تجدید نظر در اولویت های شبکه حمل و نقل با تکیه بر اصل «نزدیک ترین دسترسی»
– مرمت و استفاده دوباره از فضاهای شهری تخریب شده، به ویژه مهرها، خطوط سلامتی، پستی و بلندی اطراف شهر
– ایجاد خانه های آبرومند، ارزان، محکم، راحت، که گروه های مختلف قومی و درآمدی را در خود جای دهد.
– پیشبرد عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت برای زنان، اقلیت های قومی و از کار افتادگان
– تقویت کشاورزی محلی، حراج های فضای سبز شهری و زراعت کوچک شهری
– پیشبرد بازیافت، فن آوری متبکرانه مناسب، صرفه جویی در استفاده از منابع انرژی و همزمان با آنها کاهش آلودگی ها و پس ماندهای خطرناک.
– همکاری با صاحبان شرکت ها برای ترویج فعالیت های اقتصادی بوم دوستانه و جلوگیری از افزایش پس ماندها و آلودگی ها و تولید و استفاده از مواد خطرناک.
– ترویج ساده زیستی داوطلبانه و تخطئه مصرف انبوه کالاهای مادی
– افزایش معلومات مردم درباره ویژگی های زیست منطقه، از طریق طرح های آموزشی و اجرایی که هشیاری و حساسیت عمومی را نسبت به محیط زیست و زندگی در شرایط توسعه پایدار بیافراید.
2-11-مفهوم بوم شهر پایدار:
مفهوم بوم شهر بر ارتباط طبیعی توسعه شهر با اکولوژی آن اتکا دارد. به این معنی که توسعه و رشد و تحول شهر، ضرورتاً به ماهیت طبیعی آن وابسته است. مفهوم بوم شهر، در برابر شهر نوگرا قرار می گیرد. از ویژگی های شهر نوگرا، حجم زیاد ورودی به شهر در برابر زیاد خروجی از شهر، بدون ملاحظات بومی و طبیعی آن است. مراد از بوم شهر، ایجاد شهری با ورودی کمتر از مصالح و مواد خروجی کمتر از مواد زائد و ضایعات و آلودگی هاست (ترمز، 1376: 180).
بر این اساس، در بوم شهر، نوسازی بر پایه ملاظات بوم شناختی است و بوم شهر پایدار، تنها بر پایه مراعات بوم شناختی پایدار می ماند. توسعه بوم شهر پایدار بر کاهش تراکم، کاهش ضایعات و بازیافت آن، کاهش آلودگی صنعتی، بهبود کارایی انرژی، حفاظت از فضای سبز و نظایر اینها تاکید دارد. مفهوم بوشهر پایدار، راهبردی و از طرفی چند منظوره است و پایداری فقط یکی از اهداف آن می باشد.
بوم شهر پایدار باید دارای خصوصیاتی چون زیبایی، راحتی، آسایش و قابلیت دسترسی باشد، چرا که اگر بر خصوصیت «پایداری» شهر بیش از حد تاکید شود شهر تبدیل به مکانی ملال آور می شود، تراکم مسکونی بسیار بالا خواهد بود و فضاهای شخصی محدود خواهد شد و … بنابراین این راهبرد، متفاوت از الگوی کلاسیک شهرسازی است. یعنی آنجا که شهرسازی سنتی نگاه یک بعدی دارد» بجای تنها در نظر گرفتن کارکردهایی به مکان های شهری، جریان هایی مانند آب انرژی، حمل و نقل و مانند اینها، برحسب زمینه های مساعد برنامه ریزی بوم شناختی (اکولوژیکی) در نظر گرفته می شود. لذا در بوم شهر پایدار از طراحی فضای کالبدی بدون آنکه سایر احداث شهری فراموش شود صحبت به میان می آید. در مجموع طراحی و تداوم حیات شهر بدون سازگاری با بوم سازگان محیط زیست امکان پذیر نیست، شهر پایدار شهری است که ظرفیت بار بوم شناختی آن افزایش نمی یابد، لذا در طراحی و توسعه پایدار، باید در زمینه جست جوی فضای شهری بیشتر و مناسبتر و همچنین ظرفیت پذیری زیست محیطی بیشتر صورت بگیرد. چنین شهری «بوم شهر پایدار»¹ نامیده می شودوو نهایتاً بوم شهر پایدار سکونتگاهی بوم شناختی است که با
.Sustainable ecopolis¹
ملاحظات زیست محیطی سازگاراست و تداوم و پایداری آن در بستر بوم شناختی امکان پذیر است.
2-12- اطلاعات بندر عباس:
2-12-1- تاریخچه بندر عباس:
در قرن چهارم هجری در حوالی بندرعباس فعلی، بندر و روستای کوچکی بنام «سورو» وجود داشت که جغرافیا نویسان قرن چهارم هجری قمری از آن نام برده اند، برخی معتقدند «شهرو» که اصطخری به عنوان «دهی کوچک بر کنار دریا» از آن نام برده، همان بندر «سورو» است.
این بندر در سال 924 هجری قمری «بندر جرون» خوانده می شد و دهکده ای کوچک بود و در رو به روی سواحل شمالی جزیره پر اهمیت «هورموز» آن روزگار، قرار داشت. در سال 1514، پرتغالی ها این دهکده کوچک را برای پیاده شدن، و بارگیری اجناس از خشکی انتخاب کردن، به دلیل خرچنگ زیادی که در ساحل این بندر وجود داشت. نام آن را «بندر کامارااو» یا «کامبارائو» یعنی بندر خرچنگ گذاشتند. نام متداول بعدی یعنی «گمبرون» یا «گامبرون» به احتمال زیاد از لغت پرتغالی«گامارائو» اقتباس شده است.
در سال 1622 میلادی شاه عباس توانست با کمک انگلیسی ها دست پرتغالی ها را از این بندر کوتاه کند. به افتخار این پیروزی «بندر گمبرون» به «بندر عباس» تغییر نام داد. تا قبل از سال 1650 میلادی (1070 هجری قمری) بندر عباس حصار نداشت، ولی از این زمان دور شهر را محصور کردند و بر امنیت آن افزده شد. انگلیسی ها و هلندی ها در بندر عباس تجارتخانه، و در کنار دریا عمارت زیبایی بنا کردند. در این بندر لنگرگاه مناسبی وجود داشت. لذا اکثر کشتی های بزرگ که از هند برای ایران و عثمانی و سایر نقاط کالا حمل می کردند در این بندر لنگر می انداختند.
هلندی ها در سال 1110 هجری قمری (1698 میلادی) با کسب اجازه از دولت ایران، شهر تازه ای با بافت و معماری ویژه، در وسط شهر بندرعباس بنا نمودند (عمارت کلاه فرنگی در همین ایام بنا شده است). در نیمه نخست قرن هفدهم، نمایندگان کمپانی هند شرقی سعی کردند بندرعباس را به پایگاه اصلی خود در خلیج فارس تبدیل کنند. به همین لحاظ، مرکز کمپانی هند شرقی در بندر عباس مستقر گردید. ناوهای نظامی کمپانی هند شرقی نیز در آب های نزدیک بندر عباس پهلو گرفتند. این شرکت در سال 1759 به علت متشنج شدن اوضاع و بمباران تاسیسات تجاری انگلیسی ها در بندرعباس، مرکز تجارت خود را از این بندر به بندر بصره منتقل کرد. این امر بیش از پیش، شرایط انحطاط بندر عباس را فراهم کرد. بعد از ظهور نادرشاه، بندر بوشهر قمر ناوگان ایران شد و بندر عباس و توابع آن طبق قبرارداد به سلطان مسقط به اجاره واگذار شد. در پی شورش سال 1868 میلادی در مسقط، این امتیاز لغو شد و شهر بندر عباس و توابع آن دوباره به تصرف کامل دولت ایران درآمد. پس از پیروزی نهضت مشروطه و تصویب قانون ایالات و ولایات، بندر عباس و توابع آن جزء محدوده ایالت فارس قرار گرفت و سپس در محدوده اختیارات حاکم کرمان درآمد.
در تقسیمات فعلی کشوری شهر بندر عباس مرکز استان هرمزگان است. این شهر یکی از مهمترین مراکز استراتژیکی و تجاری ایران در جوار خلیج فارس و دریای عمان است. بار انداز شهید رجایی، اسکله عظیمی است که بخش وسیعی از مبادله کالاهای تجاری بین ایران و دیگر کشورها از طریق آن صورت می گیرد. بندر عباس از طریق راه های دریایی، راه آهن، جاده های ترانزیتی درجه یک و از طریق هوا به کلیه مناطق داخلی و دیگر کشورهای جهان مرتبط است(مجموعه راهنمای جهانگردی ایران 26،54:1377).
2-12-2-موقعیت جغرافیایی و وسعت:
شهرستان بندر عباس در شمال تنگه هرمز قرار دارد. وسعت آن27316 کیلومتر مربع است. این شهرستان از سمت شمال به شهرستان حاجی آباد و از سمت شرق به شهرستانهای میناب و رودان ازغرب به شهرستان بندر لنگه و از جنوب به خلیج فارس و جزیره قشم محدود می باشد.شهر بندر عباس مرکز شهرستان بندر عباس است. وسعت این شهر که در ساحل خلیج فارس واقع شده است حدود 45 کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا 10 متر می باشد.نزدیکترین شهر به بندرعباس شهر قشم(مرکز جزیره قشم) با حدود 28 کیلومتر می باشد. فاصله بندر عباستا تهران 1333 کیلومتر می باشد.
2-12-3-آب و هوا:
آب و هوای این شهر گرم ومرطوب است. فصل تابستان در این شهر نزدیک 9 ماه از سال ادامه داردبعضی از آثار باستانی، مساجد و بقاع قدیمی شهرستان بندرعباس عبارتند از:
1 – عمارت کلاه فرنگی این ساختمان توسط هلندیها در سال 1110 هجری قمری ساخته شده و قلعه ای با 16 برج و 3 دروازه بوده که بعنوان اداره گمرک استفاده می شده است.
حمام گله داری این حمام از پنج گنبد بزرگ و کوچک ساخته شده و به حمام شاه عباس نیز معروف است.
3- معبد هندوها معبد هندوها در سال 1310 توسط هندوهای ساکن بندرعباس به سبک معماری هندی و توسط معماران هلندی بنا شده و در حال حاضر به عنوان موزه تاریخی استفاده می شود. این معبد در مرکز شهر و در خیابان امام خمینی واقع شده است.
4- مسجد ناصری که در سال 1304 هجری قمری ساخته شده است.
5- مسجد صحراباغی این مسجد در سال 1310 هجری قمری بنا شده است.
6- مسجد گله داری تاریخ ساخت آن مربوط به 1296 هجری قمری می باشد.
7- مسجد جامع در سال 1175 هجری قمری بنا شده است.
8- آرامگاه امام زاده سیدمظفر این آرامگاه از زیارتگاههای عمده استان محسوب می شود و در بلوار امام خمینی واقع است.
9- مجموعه برکه های سنتی این برکه ها که تاریخ بناء آنها به دوره صفویه باز می گردد در بندرعباس قرار دارند .
2-12-4-ویژگیهای طبیعی:
استان هرمزگان ، از نظر پستی و بلندی و ناهمواری ها ، به دو قسمت تقسیم می شود:
1- مناطق کوهستانی که بخش مهمی ازناحیه ی شمالی تنگه ی هرمز و قسمت شمال و مشرق میناب ( بشاگرد) را تشکیل می دهد. کوههای استان در حقیقت ، دنباله ی کوههای زاگرس اند که به تدریج از شمال به جنوب از ارتفاع آنها کاسته شده و به تپه های آهکی ، گچی و نمکی تبدیل می شوند . از کوههای بلند این استان می توان به کوه فارغان در شمال بندرعباس با ارتفاع3267 متر، کوه شب با بلندی 2681 متر در شمال شرق شهرستان بندرلنگه ، کوه گنو با 2447 متربلندی در شمال بندرعباس و کوه بشاگرد در شمال شهرستان میناب اشاره کرد.
2- ناحیه ی پست کناره یا جلگه که در تمام طول ساحل به موازات خلیج فارس و دریای عمان گسترده شده است.
2-12-5-خلیج فارس:
خلیج فارس با مساحت حدود 240000 کیلومترمربع، درجنوب ایران واقع شده و طول آن از دهانه تنگه هرمز تا اروند رود حدود1259 کیلومتراست. کم عرض ترین قسمت آن 185 کیلومتر و طویلترین قسمت آن 350 کیلومتر است.عمیق نقطه ی آن نیزدر15کیلومتری جنوب تنب بزرگ واقع شده و عمق آن 93 متر است . خلیج فارس به علت دارا بودن منابع عظیم نفتی و منابع غذایی فراوان و صید مروارید ، یکی از مناطق استراتژیک جهان به حساب می آید.
2-12-6-تنگه هرمز:
این تنگه با 55 کیلومتر عرض و 128 متر عمق ، ارتباط نزدیک به هزار کیلومتر راه آبی جنوبی کشور را به آبهای آزاد جهان از طریق دریای عمان امکان پذیر می سازد و از این لحاظ ، از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است. استان هرمزگان به ویژه بندرعباس کیش ، قشم و لنگه چون در حاشیه خلیج فارس و در همسایگی تنگه هرمز قرار دارد، از نظر اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، و اجتماعی دارای اهمیت بسیار است از این رو همیشه مورد توجه و طمع استعمار گران بوده است .امروزه از تنگه هرمز به عنوان گلوگاه اقتصادی ایران یاد می شود.
2-12-7-آب و هوای هرمزگان:
اکثر مناطق استان هرمزگان دارای دو فصل ، گرمای طولانی و زمستان های کوتاه و معتدل است. فصل گرما همراه با شرجی 9 ماهه که درماه تیر و مرداد به اوج خود می رسد و فصل معتدل سه ماهه که از اوایل آذرماه شروع می شود تا اسفند ماه ادامه می یابد.
2-11-8-ویژگی های اجتماعی :
جمعیت استان هرمزگان براساس آمارسال 1390 بالغ بر 1198200 نفر بوده که ازاین تعداد 681368 نفر در روستاها و 516822 نفر در شهرهای استان سکونت دارند .
مردم هرمزگان از لحاظ نژادی به دو گروه تقسیم می شوند : سفیدپوستان شامل آریاییهای مهاجر، اعراب و مهاجران جویای کارو سیاه پوستان باقی مانده تیره پوستان بومی و سیاهپوستان مهاجر که از آفریقا و سواحل عربستان هستند. زبان اکثر مردم استان گویشی از زبان فارسی است که به بندری معروف است. در این لهجه تعدادی لغات عربی ، بلوچی و انگلیسی وجود دارد . در بعضی از مناطق استان به زبان عربی و گویشهای محلی تکلم می کنند .دین اکثریت مردم اسلام است و پیرو مذهب تشیع و تسنن( شافعی) هستند.
2-12-9-سابقه تاریخی:
خلیج فارس در گذشته ، بزرگترین مرکز نیروی دریایی هخامنشینان در جهان آن روز به شمار می رفته و جزایر بزرگی همچون قشم ، لارک، هنگام، کیش و هرمز مرکز قدرت عظیم دریانوردی آن زمان بوده است. در مدت کوتاهی برخی از این جزایر تحت تسلط یونانیان قرار گرفت وازآن به عنوان پایگاهی برای تصرف هند استفاده می کردند . بر اثر زوال سلسله پارت و روی کار آمدن ساسانیان گروه های بزرگی از اقوام این سلسله به پایگاه های دریایی ایران در خلیج فارس سرازیر شدند و شهرهای بزرگی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به وجود آوردند . در اواخر قرن هفتم هجری قمری ، خربس، قلات، سوزا، دیرستان، لافت و قشم رونق خاصی یافت . در قرن هشتم سپاهیان امیرتیمور به شهرهای ساحلی هرمز کهنه یورش برد و قلعه های آنجا را تسخیر کرده و به آتش کشید .
اولین گروه استعمارگران از سال 908 ه . ق به سرپرستی واسکودوگاما در بنادر خلیج فارس پیاده شدند . در سال 1507 میلادی گروهی از پرتغالیها به فرماندهی آلبوکرک وارد خلیج فارس شده و به نابسامانیهای خلیج فارس دامن زدند تا اینکه الله وردیخان ازجانب شاه عباس اول مامور دفع پرتغالیها شد . در سال 922 ه . ق برای سومین بار پرتغالیها با نیروی زیاد به خلیج فارس روی آورده و بندر گمبرون را همراه با جزیره هرمز و تمامی شهرهای هرمزگان از جاسک تا لنگه را تحنت سیطره خود در آوردند.
در سال 1032 ه . ق شاه عباس صفوی شهرهای اشغال شده هرمز ، کنگ ، لنگه و بندر گمبرون را به فرماندهی امام قلی خان حاکم فارس ازتصرف پرتغالیها از منطقه به تدریج هلندیها و انگلیسیها به هرمزگان آمدند و با افتتاح تجارتخانه ها و احداث عمارات عالی ، خود به رقابت تجاری با یکدیگر پرداختند . دولیت فرانسه نیز به دست ژنرال گاردن با تاسیس کنسولگری در بندرعباس ، منابع مالی عظیمی را به یغما برد . در این زمان کشورهای دیگری مانند بلژیک ، روسیه و اسپانیا

دیدگاهتان را بنویسید