تجزیه و تحلیل تست ماتریس کنکور ریاضی

تجزیه و تحلیل تست ماتریس کنکور ریاضی

 

 

تست ماتریس کنکور ریاضی در شاخه های مختلف ریاضیات ضروری است. ماتریس یکی از ابزارهای قدرتمند در ریاضیات هستند. این ابزار ریاضی را ساده می کند کار ما تا حد زیادی وقتی با سایر روشهای مستقیم جلو مقایسه می شود. تکامل تست ماتریس کنکور ریاضی نتیجه تلاش برای به دست آوردن جمع و جور و روش های ساده حل سیستم معادلات خطی. ماتریس ها فقط به عنوان یک مورد استفاده نمی شوند نمایندگی ضرایب در سیستم معادلات خطی ، اما ابزار ماتریس بسیار بیشتر از استفاده است. نماد و مفهوم ماتریس در صفحه گسترده الکترونیکی استفاده می شود برنامه هایی برای رایانه شخصی ، که به نوبه خود در مناطق مختلف تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و دانش مانند بودجه ریزی ، پیش بینی فروش ، برآورد هزینه ، تجزیه و تحلیل نتایج یک آزمایش و غیره همچنین بسیاری از اعمال جسمی مانند بزرگنمایی ، چرخش و بازتاب از طریق یک هواپیما می تواند توسط ریاضیات به صورت ریاضی ارائه شود. ماتریس همچنین در رمزنگاری استفاده می شود. این ابزار ریاضی فقط در شعب خاصی مورد استفاده قرار نمی گیرد علوم ، بلکه در ژنتیک ، اقتصاد ، جامعه شناسی ، روانشناسی مدرن و صنعتی مدیریت.

در تست ماتریس کنکور ریاضی یک ماتریس یک آرایه مستطیل شکل سفارش یافته از اعداد یا توابع است. اعداد یا توابع عناصر یا ورودی های ماتریس نامیده می شوند. در این بخش ، عملیات خاصی را در مورد ماتریس ها ، یعنی اضافه کردن آن ، معرفی خواهیم کرد ماتریس ، ضرب یک ماتریس توسط یک مقیاس ، تفاوت و ضرب ماتریس. عامل تعیین کننده ، او ترتیب از چند جملهای ماتریس به عنوان بالاترین رایج تعریف شده است ضریب همه افراد خردسال نظم ، ضریب. بالاترین قدرت X است به عنوان تحول ابتدایی از نوع یا یک داده خاص را ترک می کند جزئی تغییر نکرده یا آن را به جمع آن جزئی و چندگانه تغییر می دهد دیگری از همان نظم و تغییر نوع به راحتی مجاز است افراد زیر سن قانونی در بین افراد خاص و خاص ، در حالی که یکی از نوع صرفاً مینیاتور صفر را توسط یک ثابت متمایز از صفر ضرب می کند عوامل تعیین کننده یکسانی دارند.

با در نظر گرفتن این موضوع در تست ماتریس کنکور ریاضی فوراً می بینیم از شکل که عوامل تعیین کننده توسط آنها داده می شود تعاریف این و بخش های قبلی همه به طور نسبی بیان شده است به پایه اساسی. اما ما در مشاهده کرده ایم که ، اگر ماتریس باشد با همان مجموعه مختصات به عنوان اما نسبت به مبنای دیگر ، پس از آن یک ماتریس ثابت غیر مفرد وجود دارد که به گونه ای باشد که a و همه ماتریس معادل هستند. از نظر مبنای جدید ، هم یکسان است عوامل ثابت از نظر قدیمی و الف ، معادل همه است بنابراین از لحاظ مبنای جدیدی که دارد ، از عوامل ثابت بازی است قدیمی. از این رو فاکتورهای ثابت و تعیین کننده یک چند جملهای ماتریس است مستقل از مبنای (ثابت) هستند که مختصات آن مختصات هستند بیان شده است.