تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله- قسمت 26

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله- قسمت 26

فهرست تحریف‌های شناختی (پیوست شماره 7- الف)

  1. ذهن خوانی[414]: فکر می‌کنید، بدون شواهد کافی می‌دانید که دیگران به چه چیزی فکر می‌کنند. مثل” جواب سلامم را نداد، حتما از من ناراحت است”.
  2. پیش‌گویی[415]: پیش‌بینی می‌کنید که حوادث آینده، بد از آب درمی‌آیند یا این که خطرات زیادی شما را تهدید می‌کند. مثل” کاری گیرم نمی‌آید”.
  3. فاجعه‌سازی[416]: معتقدید هرچه اتفاق می‌افتد به شدت افتضاح و ناخوشایند است. مثال” افتضاح شد غذام خراب شد”.
  4. برچسب زدن[417]: به خودتان یا دیگران صفات کلی و منفی نسبت می‌دهید. مثال” بدبختم”.
  5. نادیده‌انگاری جنبه‌های مثبت[418]: کارهای مثبت خود را پیش‌پاافتاده و ناچیز می‌داند. مثال” قبول شدن در کنکور کار مهمی نیست”.
  6. فیلتر منفی[419]: همه بخش‌های منفی را می‌بیند. مثال” هیچ‌کس من را دوست ندارد”.
  7. تعمیم افراطی[420]: برپایه یک حادثه آن الگو را به کل زندگی خود نسبت می‌دهد. مثال” همیشه همین طور بوده”.
  8. تفکر دو قطبی[421]: به وقایع ژیرامون و انسان‌های اطراف با دید همه یا هیچ نگاه می‌کنید. مثال” همه طردم می‌کنند”.
  9. بایداندیشی[422]: به جای آن که بر پایه مستندات قضاوت کند بیشتر بر اساس آنچه باید مسایل را بررسی می‌کند. مثال” باید کارم را خوب انجام دهم”.
  10. شخصی سازی[423]: علت بروز حوادث منفی را به خود نسبت می‌دهد و سهم دیگران را نادیده می‌گیرد. مثال” تقصیر من بود”.
  11. سرزنش‌گری[424]: دیگران را علت مشکلات و احساسات منفی خود می‌داند و مسئولیت تغییر رفتار خود را نمی‌پذیرد. مثال” والدینم باعث و بانی عصبانیت من هستند”.
  12. مقایسه ناعادلانه[425]: حوادث را طبق معیارهای ناعادلانه تفسیر می‌کند. مثال” او در کلاس از من خیلی بهتر است:.
  13. تاسف‌گرایی[426]: به جای کاری که در حال حاضر از دست ما برمی‌آید بیشتر بدان می‌اندیشد که ای کاش به گونه دیگر عمل می‌کردم. مثال” ای کاش این حرف را نمی‌زدم”.
  14. چه می‌شد اگر[427]: دائم از خود سئوال می‌کنید که چه می‌شد اگر فلان اتفاق می‌افتاد و با هیچ جوابی راضی نمی‌شوید.مثال” چه می‌شود اگر نفسم در سینه حبس شود؟”
  15. استدلال هیجانی[428]: از احساسات خود برای تعبیر و تفسیر واقعیت استفاده می‌کنید. مثال” چون دلم شور می‌زند حتما اتفاق بدی می‌افتد”.
  16. نادیده‌انگاری شواهد متناقض[429]: شواهد یا استدلال‌های ناهمخوان با تفکر خود را رد می‌کنید.مثال” هیچ کس مرا دوست ندارد” همه شواهد دیگر که دال بر دوست‌داشتن شماست را رد می‌کنید.
  17. قضاوت‌گرایی[430]: به جای آن که خودتان و دیگران را بپذیرید و درک کنید اغلب به ارزیابی سیاه و سفید(خوب یا بد) می‌پردازید. مثال” اگر تنیس بازی کنم از پس آن برنمی‌آیم”.

فرم مقوله‌بندی تحریف‌های شناختی (پیوست شماره 7- ب)

تحریف‌های شناختی عبارتند از: ذهن‌خوانی، پیش‌گویی، فاجعه‌سازی، برچسب‌زدن، نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت، فیلتر منفی، تعمیم افراطی، تفکر دوقطبی، بایداندیشی، شخصی‌سازی، سرزنش‌کردن، مقایسه ناعادلانه، تاسف‌گرایی، چی می‌شد اگر، استدلال هیجانی، نادیده‌انگاری شواهد متناقض، قضاوت‌گرایی.

 

 

 

 

فکر خودایند تحریف شناختی
برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *