بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۱۱

بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۱۱

برای مثال اگر مقدار واریانس را برای متغیر دو ارزشی حد اکثر بگیریم در این صورت ۰٫۵ P= و ۰٫۵ = (p-1) و حاصلضرب آنها برابر با ۰٫۲۵ خواهد شد و اگر بخواهیم سطح خطا ۰٫۰۵و ضریب اطمینان ۰٫۹۵ باشد در این صورت مقدار t برای ضریب مذکور برابر با ۱٫۹۶ می شود و در این صورت مقدار n در نمونه هایی که جمعیت آماری آنها حدودا بیش از ده هزار هستند برابر می شود با:

۳۸۴ حجم نمونه ای با روش تصادفی ساده است که با حداکثر واریانس (دوارزشی) و با خطای تعمیم ۰٫۰۵ و ضریب اطمینان ۰٫۹۵ است و با این دو مشخصه (d,t) می توان اظهار نظری منطقی و قابل قبول نسبت به نتایج حاصل از تحقیق از این نمونه به صفت مورد نظر در جمعیت داشت.که در خصوص منطقه ۸ تهران حجم نمونه برابر با ۳۸۴ نفر از ساکنین ۱۸ سال به بالای این منطقه در نظر گرفته شده است.
جدول (۳-۱): جدول نمونه ۳۸۴ نفری منطقه ۸ به تفکیک سن و جنسیت

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه سن
جنس
۲۷-۱۸سال ۳۷-۲۸سال ۴۷-۳۸سال ۵۷-۴۸سال ۶۷-۵۸سال ۶۸ سال به بالا جمع
منطقه ۸ مرد ۵۷ ۴۹ ۳۸ ۲۸ ۱۶ ۱۰ ۱۹۸
زن ۵۴ ۴۸ ۳۹ ۲۷ ۱۵ ۳ ۱۸۶
جمع ۱۱۱ ۹۷ ۷۷ ۵۵ ۳۱ ۱۳ ۳۸۴

 

۳-۶) روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد . روش های کتابخانه ای و روشهای میدانی (حافظ نیا ، ۱۳۸۵ : ۱۶۴ ) .
در این پژوهش، پژوهشگر الزامات و ملاحظات اخلاقی را در حد توان و استاندارد رعایت نموده است. در این راستا و برای رعایت الزامات و ملاحظات اخلاقی در تحقیق، به مشارکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد که تکمیل و ارائه پرسشنامه، هیچ گونه آثار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و….مترتب نمی سازد و به قصد اینکه مشارکت کنندگان محترم نظر واقعی خود را ارائه نمایند، از ایشان خواسته شد از ذکر نام و اطلاعات شخصی خودداری نمایند و داده های ارائه شده، در سطح محرمانه تلقی و فقط استفاده آماری از آنها می گردد و نتایج به صورت کلی استخراج، نگارش و گزارش می شود.
برای ساختن پرسشنامه جهت گردآوری داده های لازم، هرکدام از سؤالهای پرسشنامه در رابطه با فرضیه های تحقیق تدوین شده است. هر تعداد از سؤالهای پرسشنامه برای اندازه گیری یکی از فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شد.
سوالات تحقیق به دو دسته سوالات عمومی ( جمعیت شناسی) و سوالات اصلی تقسیم شده اند.
سوالات عمومی : سئوالاتی در مورد جنسیت، سن، سطح تحصیلات، شغل و درآمد ماهیانه

 

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *