بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۱

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۱

هدف

 

 

محدود به حوزه ی شناختی و شکل رفتاری و بدون نظرخواهی از فراگیرنده

 

 

زمینه سازی توجه تدریجی به اهداف غیر رسمی، اهداف حیطه ی عاطفی و اهداف سطوح بالاتر

 

 

توجه کامل به یادگیری مادام العمر، استقلال فراگیرنده، اهداف سطوح بالا و تشویق تفکر خلاقانه

 

 

 

محتوا

 

 

انتخاب و سازماندهی قبل از اجرا، اهمیت وسعت و توالی منطقی،محدود به کتاب درسی و متون نوشتاری

 

 

فراهم آمدن زمینهی خروج از محدودیت کتاب درسی، افزایش تدریجی سهم دانشجو در تهیه ی محتوا

 

 

توجه کامل به کاربرد فاوا در انتخاب محتوا مرتبط با موقعیت های واقعی، انعطاف پذیر، بروز شده؛ تلفیقی، متنوع، نقش فعالانه ی فراگیرنده در انتخاب و تدوین محتوا

 

 

 

منابعو ابزارهاییادگیری

 

 

کاملا سازمان یافته، کتاب رایج ترین منبع، بدون نقش فراگیرنده در انتخاب منابع

 

 

افزایش تدریجی تنوع، افزایش تدریجی نقش مدارس و دانشجو در انتخاب منابع

 

 

افزایش سهولت دسترسی به منابع، کاملا متنوع و در برگیرنده ی فناوری های جدید، نقش کاملا فعالانه ی فراگیرنده و مدرس در انتخاب و سازماندهی منابع

 

 

 

فعالیت های یادگیری

 

 

در ارتباط مستقیم با اهداف، معمولا از نوع کلامی

 

 

افزایش تدریجی نقش فعال فراگیرنده و تنوع فعالیت ها

 

 

مرتبط با تجارب زندگی واقعی، منطبق با تنوع
سبک های یادگیری دانشجویان، مرتبط با نیازهای خاص

 

 

 

راهبردهای تدریس

 

 

کاملا مرتبط با اهداف، اغلب محدود به سخنرانی معطوف به آموزش کل کلاس

 

 

افزایش تدریجی تنوع و سهم فناوری ها در فرایند تدریس

 

 

بهره گیری کامل از روش های گروهی و مشارکتی، توجه کامل به نظر مخاطب، توجه به تدریس مشارکتی با همکاری
سایر مدرسان

 

 

 

ارزشیابی

 

 

تاکید بر روش های کمی با هدف تعیین میزان حصول اهداف رفتاری

 

 

افزایش تدریجی تنوع

 

 

امکان بازخورد سریع و متنوع، بهره گیری از روش های جدید و کیفی با کمک فاوا، با هدف اصلاح و با مشارکت فراگیرندگان

 

 

 

گروه بندی

 

 

یک گروه متشکل از همه فراگیرندگان، معلم مسئول تشکیل گروه

 

 

فراهم امدن امکان تجربه ی یادگیری در گروه به طور محدود

 

 

ارائه ی آموزش به گروه های کوچک، اهمیت زیاد تعامل گروهی

 

 

 

زمان

 

 

محدود و بخش بندی شده

 

 

تغییر تدریجی برنامه های رسمی

 

 

انعطاف پذیری بسیار در زمان، فراهم آمدن، امکان یادگیری در هر زمان

 

 

 

فضا

 

 

محدود به کلاس و فاقد تجهیزات فناورانه

 

 

استفاده از ترکیب فضاهای عمومی و اختصاصی

 

 

انعطاف پذیری و تنوع بسیار در انتخاب فضا، مجهز به فناوری، امکان یادگیری در فضای خود برای فراگیرندگان

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *