بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد  …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

۲۰۰۵

۶۹,۴۴۲,۹۰۵

۷,۵۰۰,۰۰۰

۸,۵۱۰,۵۱۳٫۰۰

۲۰۰۸

۶۵,۸۷۵,۲۲۳

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۳,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰

۲۰۱۰

۷۶,۹۲۳,۳۰۰

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

۶۷,۵۰۰,۰۰۰٫۰۰

منبع: www.indexmundi.com
همان طور که مشخص است تعداد کاربران اینترنت در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ رشد قابل توجهی( بیش از چهار برابر افزایش) را نشان می دهد و همچنین تعداد مشترکین تلفن همراه نیز رشد بسیار چشمگیری( تقریبا هشت برابر افزایش) داشته اند. بدین صورت آمار و ارقام ایران نیز نشان از افزایش تعداد کاربران اینترنتی و مشترکین موبایل در طی این سال ها دارد که می تواند بازار خوبی را برای توسعه فناوری های نوین مبتنی بر اینترنت و تلفن همراه در پی داشته باشد و یکی از این موارد بانکداری موبایلی است که می تواند بسیاری از نیاز های مشتریان را با هزینه کمتر، سرعت و سهولت بیشتر فراهم آورد و موجبات رضایت مشتریان و سودآوری بیشتر را بری بانک ها فراهم آورد. بر اساس آخرین آماری که از سوی مرکز توسعه مدیریت اینترنت منتشر شده در پایان سال ۱۳۹۰ ، ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۳ درصد است. نکته قابل توجه در این آمار استفاده ۱۲ میلیون نفر ازکاربران اینترنت از ایترنت موبایل ( جی پی آر اس ) است که ضریب نفوذ این شیوه دسترسی را معادل ۱۸٫۸۵ درصد کرده و آن را به محبوب ترین روش دسترسی کاربران ایرانی تبدیل کرده است (matma, 1390).
همچنین درجدول شماره ۲، آمار هایی از کاربران تلفنبانک و بانکداری موبایلی بانک کشاورزی در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۱، ارائه شده است:
جدول ۲٫۱ : آمار کاربران تلفن بانک و بانکداری موبایلی کشاورزی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

تعداد حساب های دارای رمز اول تلفنبانک تعداد حساب های دارای رمز دوم تلفنبانک تعداد حسابهای دارای بانکداری موبایلی تعداد کارت های دارای بانکداری موبایلی
شهر تهران ۹۷۸ ۵۱۴