با موضوع پرخاشگری رفتاری

با موضوع پرخاشگری رفتاری

وقتی که فرد قصد آزار بقیه رو داره، خشونت رو به روشی انجام میده که به اهداف مهم بقیه آسیب رساند. اینجوری نوع خشونت دختران و پسران فرق داره، چون اهدافی که واسه دختران و پسران مهم و مهم هستن، فرق داره (کریک و گروت پیتر، ۲۰۰۳).

۲-۲-۳-۳- خشونت به عنوان یه قضاوت اجتماعی

خشونت در واقع یه برچسب اجتماعیه که افراد براساس قضاوت خود، به اعمال بقیه نسبت میدن. از این رو تعبیر از اینکه یه عمل چقدر خشن س به عوامل اجتماعی، شخصی و موقعیتی مثل، عقاید که خود پیرو جنسیت، فرهنگ، طبقه اجتماعی و تجربه س و هم زمینه اتفاق، شدت عکس العمل و هویت افراد بستگی داره. در نظریه یادگیری اجتماعی، خشونت می تونه از راه مشاهده یا تقلید آموخته شه و هرچه بیشتر تقویت شه، احتمال وقوع اون بیشتر می شه. فردی که به دلیل نبود رسیدن به هدف، شکست خورده مونده و یا به دلیل اتفاقات تنش زا دچار ناراحتی شده، تحریک هیجانی نامطلوبی رو تجربه می کنه، اما پاسخی که تحریک هیجانی رو تحریک می کنه بستگی به اون داره که، فرد چه پاسخایی رو واسه کنارآمدن با موقعیتای تنش زا یاد گرفته. فرد شکست خورده ممکنه از بقیه کمک بطلبد، پرخاش کنه، گوشه گیری اختیار کنه، حتی واسه موفق شدن بر مانع، بر تلاش خود اضافه کنه و یا با پناه بردن به الکل یا داروهای مخدر، خود رو تخدیر کنه. اینجور فردی پاسخی رو انتخاب می کند که در گذشته، در نابود کردن شکست موفق تر بوده. طبق این نظر، شکست کسائی رو به خشونت بر می انگیزد که یاد گرفتن در برابر موقعیتای ناراحت کننده رفتار و نگرشای خشن نشون بدن. کلا، نظریه یادگیری اجتماعی، بر عمل دوطرفه بین رفتار و محیط تأکید داره و به جای سائقهای ذاتی، بیشتر به الگوایی از رفتار متمرکز می شه که فرد واسه کنار اومدن با محیط در خود پرورش داده. دیگه فاکتورهای مهم و قابل استفاده واسه پیش بینی وقوع رفتارای خشن در خونواده های بسیار بزرگ با جمعیت بالا، خونواده های آسون نگر (خونواده هایی با ضعف نظارت و کنترل)، خونواده های مستبدانه و خانودهای از هم گسیخته س (بندورا، ۱۹۷۳؛ به نقل از شکرکن، ۱۳۸۴).

تئوریای بسیار زیادی واسه توضیح این یافته های ارائه شده، عمومی ترین اونا یعنی:

الف) تئوری انتخاب: در نسخه بسیار پیشرفت پیدا کردی از تئوری انتخاب اینجور بیان می شه که تموم یافته های درخشش دهنده انتقال رفتارای ژنتیکی ضد اجتماعی و خشن از والدین به فرزندانه.

ب) تئوری یادگیری اجتماعی: در این تئوری فرزندان به دلیل یادگیری رفتارای بر اساس قوانین منظم اجتماعی که به وجود اومده توسط نبود توانایی والدین در انتقال رفتارای درست اجتماعی هستن، دچار مشکل آموزشی شده که می تونه منتهی به بروز رفتارای ضد اجتماعی و خشن می شه (دیوید و فاریینتون[۱]، ۲۰۰۹). باس[۲] (۱۹۶۱)، خشونت رو پاسخی می دونست که محرک خطرناک رو به ارگانیسمی دیگه تحمیل می کنه، اما این تعریف به طور کاملً رفتارگرایانهه و خیلی از جنبه های خشونت غیر رفتاری مثل احساس یا فکر رو ندیده میگیره. تدسچی و فلسون[۳] (۲۰۰۱)، تعریفی رو ارائه دادن: رفتار خشن باید به قصد تحمیل یه نتیجه منفی به طرف هدف باشه که به نوبه خود انتظار میره اون عمل منتهی به نتیجه خاصی شه، البته این وسط رفتارایی که آسیب و آسیب غیر از قصد یا تصادفی به دنبال داشته باشه، خشونت نیست. واسه بداخلاق بودن یه رفتار تأکید بر قصد و قصد آسیب رسانیه هر چند که در رفتار خشن خود موفق نباشن

[۱] . David & Farrinton

[۲] . Buss

 

[۳] . Tedeschi & Felson

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin