نی در چهار سطح زیر مطرح می شود:1- در سطح فضای جهانی: حکمرانی در این سطح با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد.2- در فضای ملی: این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی،... متن کامل

قتل، کشنده، عمق، قاتل

جواهر که قانون هم متأثر از آن بوده چنین است: «و همچنین قتل عمد محقق می شود با قصدزدن به آن چیزی که غالباً کشنده است با علم به کشنده بودن آن، هرچند قصد قتل هم نداشته باشد، چرا که قصد... متن کامل

قتل، کشنده، عمد، جنایت

در پایان این گفتار وبه جهت جمع بندی از مطالب مذکور در سطور گذشته ،«چنانچه مرتکب به طور مطلق قصد جنایت واتلاف را به هر نحو داشته باشد (یا این که قصد انجام فعل نوعا کشنده را بدون قصد قتل... متن کامل

قتل، عمد، جنایت، دیوان

در را گشوده بدون درنگ اقدام به شلیک کرده و پیرمرد دربان را ازپا در می آورد. ولی پس از حادثه، وقتی مقتول از درد فریاد می کشد، آنها متوجه می شوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان... متن کامل

قتل، عمد، هویت، قاتل

ماده ی 296 ق.م.ا را با بند الف ماده ی 295 همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع مادی 296ق.م.ا است، خطای محض می باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف... متن کامل

قتل، اصابت، عمد، کشنده

” وقتل ناشی از خطا در تیر اندازی می باشند. بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: “در مواردی هم که کسی قصد... متن کامل

، پیامبر(، اهلکتاب، کعب

عبداللهبنعمرو یکدیگر را ملاقات کردند کعب گفت: عبدالله تو فال می زنی؟ گفت: آری پرسید: چه میگویی: گفت: میگویم: «اللهم لا طیر الا طیرک و لا خیر الا خیرک و لا رب غیرک و لا حول و لا قوه الا... متن کامل

زید، ، پیامبر(، یهودیان

ابىّبنکعب نیز درباره زید همین نظر را دارد. وى مى گوید: زمانى که من قرآن مى خواندم، زید کودکى بود که با موهاى بافته شده، در مکتب با یهودیها بازى مى کرد.251 گویا که موی بافته شده نوع... متن کامل

ابوهریره، کعب، ، رسولخدا(

فواصل زمانی گوناگونی در این سه سال نزد پیامبر( نمی توانسته، حضور داشته باشد. با این تفاصیل او مردی است که کمتر از 22ماه نزد رسولخدا( بود اما بیش از 5374 روایت از ایشان نقل کرده است؛231... متن کامل

ابوهریره، معاویه، ، جنگ

ن میدهد. چون جنگ احد پیش آمد عثمان گفت:«من حتماً به شام خواهم رفت، در آن سرزمین دوستی یهودی دارم که به او «دهلک» میگویند، از او امان نامهای میگیرم، زیرا می ترسم یهودیان بر ما چیره... متن کامل