پایان نامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده و قصد کارآفرینانه

تئوری رفتار برنامه ریزی شده یک نظریه‌ی مهم شناختی اجتماعی است که در زمینه‌های متنوع کاربرد دارد ((Harland et.al,1999&Ajzen,1991 و با جزئیات بیشتر و منسجمی نسبت به سایر مدل‌ها، قصد... متن کامل

پایان نامه توسعه منابع انسانی و توسعه محصول جدید

خودکارآمدی کارآفرینانه نیز مفهوم وسیعی از ساختار خودکارآمدی است.(Bandura,1997;Gerhardt,et al. 2007:19).خودکارآمدی کارآفرینانه، اعتقاد یک فرد به توانایی هایش جهت انجام مهارت‌های مختلف برای دنبال... متن کامل

پایان نامه انعطاف پذیری استراتژیک و حمایت های اجتماعی

تجربه هنگامی اتفاق می افتد که فرد در انجام وظایف و غلبه بر موانع با پشتکار و تلاش موفقیت های بسیاری بدست آورد. ۲.مدل سازی اجتماعی : دومین منبع باورهای مربوط به خودکارآمدی،مدل سازی... متن کامل

پایان نامه نظریه یادگیری اجتماعی و رفتار کارآفرینانه

5-2) خودکارآمدی کارآفرینانه خودکارآمدی از جنبه های گوناگون کارآفرینی را تحت تأثیر قرار میدهد.(Bandura,Barbaranelli,2001,Boyd & Vosikis,1994,Caprara &Pastorelli,2001,Hills&et al.2005,Wilson& et al,2004,Walstad &Kourilsky,1999).... متن کامل

پایان نامه شبکه‌های ارتباطی و سازمان کارآفرین

دو بعدی که همواره مقاصد کارآفرینی را پیش‌بینی می‌کنند، خودکارآمدی (Zhao et al.,2005) و تمایل به ریسک‌پذیری (Gomez_Meija & Balkin,1989) هستند. در حالی‌که سایر آن‌ها در پیش‌بینی کارآفرین ناکام... متن کامل

پایان نامه ویژگی‌های فردی و عوامل سازمانی

گروه اول شامل جمعیت، صفات شخصی، ویژگی‌های روان‌شناختی، مهارت‌های فردی و دانش اولیه، شبکه فردی و روابط اجتماعی است. گروه دوم حمایت محیطی، اثرات محیطی و عوامل سازمانی را... متن کامل

پایان نامه رفتار کارآفرینانه و ویژگی‌های شخصیتی

از دیدگاه دِجورج (2008) مقاصد کارآفرینانه لحظه‌ای از تفکر (تامل) هستند که فعالیت‌های افراد را به‌سمت ظهور یا اصلاح یک مفهوم جدید هدایت می‌کند. از دیدگاه شوک و براتیانو (2008) قصد... متن کامل

پایان نامه رفتار کارآفرینانه و ویژگی‌های شخصیتی

کارآفرینی شرکتی فرآیندی است که در آن کل سازمان و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی بوده و سازمان بستر و محیط را برای پرورش و ترویج کارآفرینی مهیا می‌سازد. کارآفرینی شرکتی مفهومی چند... متن کامل

پایان نامه کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شرکتی

رابرت هیسریچ (1985): کارآفرینی عبارت است از فرآیند خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی، همچنین دریافت پاداش‌های مالی و رضایت... متن کامل

پایان نامه مفهوم کارآفرینی و تعریف کارآفرینی

کارآفرینی واژه‌ای است نو که از معنی کلمه‌اش نمی‌توان به مفهوم واقعی آن پی‌برد. این واژه به جای کلمه Entrepreneurship به‌کار می‌رود که در اصل از کلمه فرانسوی Enterprender به‌معنای متعهد شدن... متن کامل