تحریم، تسلیحاتی، تسلیحات، امنیت

همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند که این هم به نظر از موارد فراتر از اختیارات شورای... متن کامل

تحریم، تسلیحات، قطعنامه، تسلیحاتیپژوهشتیتر مطلب:

است که در تولید و گسترش تسلیحات متعارف به ویژه موشک ها و هواپیماهای تهاجمی نیز استفاده می گردد. هم چنین قطعنامه به سه صورت غیر مستقیم بر تحریم تسلیحاتی ایران تاثیر می... متن کامل

، فضایی، تسلیحات، متعارفتحقیق درموردعنوان مطلب :

کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه فضایی چندین معاهده بین المللی است که به اسناد بین الملل حقوق فضا معروف است . این استاد عبارتند از : . اصولا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح فضایی به دو هدف... متن کامل

امنیت، سیاست، اتحادیه، اروپامقاله با کلید واژگان:مقاله با کلمه کلیدی:

بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست... متن کامل

تسلیحات، امنیت، تحریم، متعارفپژوهش درموردکلمات کلیدی مطلب:

عناوین ((تسلیحات کوچک در غرب آفریقا)353)،((اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(2001354)))،((تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک،مین های زمینی و مهمات خوشه ای355))،((خلع سلاح... متن کامل

شمالگان، متعارف، تسلیحات، نظامیمقاله با کلمات کلیدی

از محیط زیست،مقابله با ماهی گیری غیرقانونی و همکاری های بین المللی،نیروهای مسلح متعارف خود را در بخش هایی از شمالگان (فراتر از قلمرو صلاحیتی خود) مستقر نماید.با این حال،دولت نروژ... متن کامل

تسلیحات، اتحادیه، اروپا، متعارفمقاله با کلمات کلیدی:پژوهش

اجماع را ایجاد می کند که تاکید عمده این سازمان ها به بحث پیشگیری تا مقابله در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد. گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات... متن کامل

خلع، سلاح، تسلیحات، مجمعدربارهتحقیق با کلمه کلیدی:

به وسیله شورای اتحادیه اروپایی ملزم شدند تا در مورد منشا و علل برخورد مسلحانه میان روسیه و گرجستان از جمله در زمینه مطابقت یا عدم مطابقت با حقوق بین الملل تحقیق نمایند.گزارش ماموریت... متن کامل

جنوبگان، شمالگان، معاهده، تسلیحاتمقاله ای با کلمه کلیدی:مقاله درمورد

تاکید معاهده جنوبگان بر صلح آمیز و غیرنظامی بودن فعالیت های دول عضو در این منطقه باعث شده است که حتی وقایعی مانند بحران موشکی اوایل دهه 60 میلادی و جنگ ویتنام در دهه های 60 و 70 میلادی... متن کامل

تسلیحات، اتحادیه، متعارف، عربکلمات کلیدی نوشته :جستاری در

الملل بشردوستانه اسلامی گردد که آن هم در نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف کشورهای عضو بسیار موثر می باشد.. علاوه بر نهادها می توان به چندین سند نیز در سطح سازمان در رابطه با تنظیم... متن کامل