ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری

کنند،در هنگام تصمیم گیری درباره محصول کجا تولید شود،حیاتی است(درودزنکو وجنسن،۲۰۰۹ : ۳۷۱).با توجه به این که کشور ما یکی از کشور های در حال توسعه می باشد، انجام پژوهش های گوناگون در... متن کامل

موتورهای جستجو، دسترسی به اطلاعات

خانگی در اوایل ۱۹۸۰. در سال ۲۰۰۱، حباب “دات کام” ترکید و بسیاری از پیشگامان این عرصه، که نتوانستند از سرمایه گذاری های خود، منتفع شوند، از عرصه رقابت خارج گردیدند. ۱-۳-۶ ۲۰۰۲... متن کامل