انواع بیمه

انواع بیمه در عرف و روال جهانی بیمه، رشته های گوناگون بیمه را به بیمه های بازرگانی، بیمه های تعاونی و بیمه‎های اجتماعی بخش بندی می کنند.بیمه های اجتماعی که بخش مهم سیستم تأمین... متن کامل

اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغاتی اهداف یا رسالت تبلیغاتی خواسته های مشخصی هستند که ازماموریت و بررسی محیطی ناشی می شوند ، در مورداهداف بیان این نکته ضروری است که چون زمان و منابع محدوداست اهداف... متن کامل

استراتژی و انواع آن

استراتژی و انواع آن استراتژی را می توان راه و روش تحقیق ماموریت سازمان تلقی کرد. به گونه ای که از این راه سازمان عوامل خارجی و عوامل داخلی را بررسی و شناسایی کرده و از قوت های داخلی و... متن کامل

دلایل پیدایش و مزایای بازاریابی رابطه مند

دلایل پیدایش و مزایای بازاریابی رابطه مند در جامعه ی فرا صنعتی غرب در اواخر دهه ی 1970، تغییرات زیادی به وقوع پیوست. محققین عوامل مختلفی را که زمینه ساز پیدایش بازاریابی رابطه مند شده... متن کامل

سیاست‌های سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد

سند چشم انداز:سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اجرای این چشم‌انداز... متن کامل