داستان، فلانی، آرمان، زمرد

آمده و صورتش قرمزی و فربهی ابلهانه ای به خود گرفته است.سومین تصویر او،صبح یک روز جمعه ی آذرماه ارائه می شود.آقای فلانی دوباره بعد از مدت ها به دیدارش می آید و از تغییراتی که در نحوه ی... متن کامل

وحدانی، داستان، تیمارستان، دارالمجانین

تیمارستان با نیم ساعت تأخیر نسبت به خانواده ی وحدانی. – مشورت دوباره ی اعضای خانواده ی آقای وحدانی در مورد سرنوشت پدر و مخالفت پسر بزرگ با سپردن او به دارالمجانین و پیشنهاد او... متن کامل

داستان، فضلی، (ص،1380:، آدم

برد(گم شدن تسبیح در متن اشاره به این مسئله ی فقدان مرکزیت می کند).طاووس خانم،همسر ناسازگار او دائماً به فکر آزادی های فردی خود است.فلور حامی مادر خود است و وضعیت نابسامان خانه را به... متن کامل