Category Archives: No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک شیعه، ایدئولوژی، ایالات متحده

جهان زندگی می کنند. مصر پرجمعیت ترین کشور مسلمان آفریقایی است که تعداد مسلمانان آن از ۵۵ میلیون نفر تجاوز می کند، اما تعداد زیادی از این مسلمانان شیعه هستند که آمار دقیقی از آنان در... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ژئوپلیتیک، افغانستان، خلیج فارس، عربستان سعودی

شیعیان در کشورهای گوناگون از رخوت بیرون آمدند و در مسیر قدرت یابی و تجدید هویت قرار گرفتند. این فرآیند در سال‏های اخیر به ویژه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده به شکلی آشکارتر... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع خاورمیانه، ایدئولوژی، خاورمیانه بزرگ، کشورهای خاورمیانه

نمایی و گسترش دموکراسی به همه مناطق از دیگر محورهای این سیاست است. ریشه این دکترین را باید در سال‏ها قبل و در نسخه و پیش نویس نهایی راهنمای برنامه ریزی دفاعی نوشته پل وولفوویتز معاون... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع امام خمینی، تربیت اخلاقی، تعلیم و تربیت، اندیشه سیاسی

تا اینکه این بکشد آن طرف، آن بکشد آن طرف، تزاحم بشود، دعوا بشود، همه برای یک مبدأ است، برای یک جهت است (امام خمینی، تفسیر سوره حمد ، ۱۳۷۶ : ۱۲۵-۱۲۴). بدین ترتیب، در نگاه ایشان قواعد... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع خاورمیانه، عربستان سعودی، سیاست خارجی، خلیج فارس

میانه روها مطرح کرده‏اند که خواستار اصلاحات تدریجی در خاورمیانه است. فرض اصلی این دیدگاه این است که کشورهای خاورمیانه برای برقراری دموکراسی آماده نیستند و هرگونه تغییرات رادیکال... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع امام خمینی، کمال مطلق، نظم و امنیت، ظاهر و باطن

تمام احکام عقلیه حکمی که بدین مثابه باشد که احدی در آن خلاف نکند و نکرده باشد نداریم؛ و معلوم است چنین چیزی اوضح ضروریات و ابده بدیهیات است» (همان: ۱۸۱). امام خمینی از دو فطرت یا جبلت... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع خاورمیانه، ایالات متحده، خاورمیانه بزرگ، ایدئولوژی

می‏گیرند. اسپوزیتو، با مفروض دانستن رشد اسلام سکولار و گسترش قرائت‏هایی از اسلام که می‏توانند خود را با دستاوردهای دوران مدرن از قبیل دموکراسی، برابری زن و مرد، احقاق آزادی‏های... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع خاورمیانه، ایالات متحده، اخوان المسلمین، بنیادگرایی

فارس و همچنین از آموزش ایالات متحده منتفع شد. اما القاعده تنها گروه فراملی نیست، زیرا دائره المعارف تروریسم جهانی فهرست بیش از شانزده سازمان و گروه اسلامی را که اهداف بین‏المللی... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع امام خمینی، برخورداری، انسان کامل، قرآن کریم

ظل‌الله یا ظل شیطان است (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۶، ۳۳۸). توجه به غیب و همه چیز را جلوه خدا دیدن (همان، ج ۸، ص ۲۶۹) و رعایت بایدها و نبایدهای دینی که با فطرت بشر همخوانی دارد؛ لازمه... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع بنیادگرایی، ایالات متحده، خاورمیانه، افغانستان

بود. لذا ایالات متحده برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در آسیا و دست یابی شوروی به آب‏های گرم خلیج فارس و اقیانوس هند، دو پیمان منطقه‏ای سنتو (در جنوب و جنوب غربی) و سیتو (در شرق و جنوب... متن کامل