حفاظت، زیست‌محیطی، برنامه‌های، بین‌المللیکنکاشی در :مقاله درباره

از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زیستی، حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژ ه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط... متن کامل

زیست‌محیطی، کمیسیون، شورا، ریاستتحقیق با کلید واژگان:عنوان نوشته :

میلیارد متر مکعب رسوب، بر اثر فرسایش خاک پشت سدهای کشور ایجاد خواهد شد.، این حجم رسوب 3 برابر حجم رسوب در حوزه آبخیز کشور چین است. سیلاب های مخرّب سالیانه از دهه 30 تا 70 شمسی به ترتیب... متن کامل

فرسایش، مراتع، زیست‌محیطی، مجازاتمقاله با کلید واژگان:تحقیق با کلید واژگان:

می گذارند، موثر واقع شود. بر اساس مادّه 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 و اصلاحیه 24/8/71 (مصوّب مجلس شورای اسلامی)، سازمان حفاظت از محیط زیست علاوه بر وظایفی که در قانون شکار و... متن کامل

بهره‌برداری، حفاظت، دین، زیست‌محیطیجستاری در

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ»119. برخی می پندارند، چون اسلام به انسان توصیه کرده است که نیت خود را به امور دنیوی و حسّ منفعت جویی محدود نکند . مراتب عالی تری را... متن کامل

فِی، قرآن، برکات، نعمتمقاله ای با کلمات کلیدی:مقاله درباره

وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم»، نعمتهای زمینی، حاصل خیز شدن زمین و جوشش آبهای زیرزمینی (چشمه ها و قناتها) است.3- « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا... متن کامل

کدگذاری، کفایت، پژوهشگر، (داناییمقاله درموردتیتر نوشته:

رشد دهد. به موازاتی که پژوهشگر دادههای مشابه را به دفعات مشاهده میکند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل میکند که یک مقوله به کفایت رسیده است …» بنابراین در روش دادهبنیاد، نمونهگیری... متن کامل

مِن، مِّن، نعمت، تسخیردرباره :درباره

ر باغبان که حرکت بالطبع آب از سینه کوه به دامن را در مسیری هدایت می کند که آب به درختان برسد؛ در واقع باغبان آب باغ را تسخیر کرده است.معنای تسخیر هر کدام از منابع طبیعی متفاوت است،... متن کامل

داده‌های، کمّی، پژوهشگر، جمع‌بندیدرباره : نوشته ای با کلمه کلیدی:

برنامه ها• تشکیل کمیته فرابخشی اجرای برنامه های زیست محیطی• توجه گسترده به نقش مشارکت های مردمی و امر آموزش عمومی در برنامه (افزایش 156 تشکل مردم نهاد به حدود 600 تشکل)• اتخاذ سیاست... متن کامل

زیست‌محیطی، برنامه‌های، حفاظت، سیاست‌هایکنکاشی در :

کافی و هم چنین نبود حمایت های قانونی؛ هماهنگ نبودن واحدهای خدمت دهنده در بخش ها و مراکز مختلف و عدم حمایت کافی مجامع تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور از جایگاه و اهمیت منابع طبیعی و محیط... متن کامل

شوراهای، سیاستگذاری، پژوهش‌های، رئیسعنوان :

هزینه های طبیعیPF399 میلیارد دلار در سال از جیب شما و تک تک مردم ایران در هزینه های درمانی ناشی از آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور صرف می شودغیرملموس بودن هزینه های طبیعیPF40البته اگر... متن کامل